Strålebehandling og erlotinib mot lungekreft

Gir Erlotinib i kombinasjon med strålebehandling bedre resultat mot lungekreft?

Om studien

Mange av pasientene som får påvist lungekreft får strålebehandling mot lunge og lymfeknuter. Slik strålebehandling blir ofte gitt i form av 10 behandlinger, med en behandling hver hverdag. Foreløpige studier fra utlandet har antydet at det kan være fordelaktig å gi tilleggsbehandling med tabletter som inneholder stoffet erlotinib (også kalt Tarceva) samtidig med slik strålebehandling, men dette er ikke endelig avklart.

Kreftavdelinger i Norge har lang erfaring med strålebehandling, og vi har nå igangsatt dette prosjektet for å undersøke om tilleggsbehandling med erlotinib gir bedre effekt på svulsten uten samtidig å gi for mye bivirkninger.

 Mer informasjon om studien

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan delta i denne studien.

De som er med i undersøkelsen vil bli godt fulgt opp for å se hvordan de tåler behandlingen, og informasjon om behandlingen og evt bivirkninger vil bli registrert i en database. Prosjektet er godkjent av Personvernombudet ved foretaket, av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Helse Sør-Øst, samt av Statens legemiddelverk.

Hva innebærer studien?

Pasienten vil før behandling gjennomgå en screening for å undersøke om pasienten er kvalifisert til å delta i studien, med CT toraks/abdomen, blodprøver, sykehistorie, fysisk undersøkelse samt livskvalitetsskjema. Noen pasienter vil i tillegg bli bedt om å gjennomføre en PET-undersøkelse før, under og like etter toraksbestråling.

Dersom du blir med i studien vil du først bli grundig undersøkt av lege i henhold til studieprotokollen. Dersom du gir ditt samtykke til å delta i studien, og fyller alle kriterier som er nødvendig for å delta i studien, vil det bli trukket lodd om du skal ha strålebehandling i ti-tolv dager samt en tablett erlotinib daglig under strålebehandlingen, eller strålebehandling uten tillegg av denne tablettbehandlingen. En tredje gruppe skal ha erlotinib under strålebehandlingen og fortsette med denne behandlingen også etter strålebehandlingen.

Alle pasienter trenger en CT-undersøkelse av brystkassen/ lungene før oppstart.

Du vil så få ti strålebehandlinger, daglig unntatt lørdager og søndager. Forberedelsen og selve behandlingen kan vanligvis gjennomføres poliklinisk. Vi vil så innkalle deg til kontroller, første gang fire uker etter oppstart, og deretter med CT-bilder ca 3, 6 og 12 måneder etter start av strålebehandlingen.

Vi vil ta blodprøver av deg før behandling, i løpet av behandlingsperioden og i oppfølgingsperioden. Disse vil tas i forbindelse med legekonsultasjon og klinisk undersøkelse og oppfølging, og vil ikke innebære noe ekstra stikk.

I prosjektet vil vi ta PET-CT av noen pasienter før strålebehandlingen og under strålebehandlingen og etter 1-2 måneder. Noen pasienter vil også bli forespurt om en ekstra vevsprøve.

Vær oppmerksom

Med denne studien vil vi undersøke om behandling med erlotinib-tabletter samtidig med strålebehandling mot svulster i lunge gir bedre effekt enn strålebehandling alene, og om fortsatt behandling med erlotinib etter avsluttet strålebehandling kan ha en tilleggseffekt. En tredel av pasientene i studien får standard strålebehandling uten tilleggsbehandling. En fordel ved å bli med i studien er noe tettere oppfølgning enn vanlig. Strålebehandling alene kan hos noen pasienter gi bivirkninger i form av økt slitenhet og lett sårhet i halsen.

En annen tredel av pasientene får i tillegg til strålebehandling, behandling med erlotinib tabletter samtidig med strålebehandlingen. En mulig fordel ved dette kan være bedre effekt av strålingen på svulsten, men en ulempe kan være noe mere bivirkninger enn ved strålebehandling alene.

En tredel av pasientene skal i tillegg til erlotinib under strålebehandlingen, ha erlotinib etter strålebehandlingen inntil sykdommen utvikler seg videre. Erlotinib tabletter brukes som kreftbehandling i dag, og gis da vanligvis daglig over flere måneder. Vi har god erfaring med denne behandlingsformen, men hittil har dette ikke vært gitt i kombinasjon med stråling mot lunge her hos oss. De mest vanlige bivirkninger ved langtidsbehandling med erlotinib er hudutslett og diare.

Kontaktinformasjon

Studien foregår ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet.

Ansvarlig lege Dr. Åslaug Helland, tel 22 93 40 00, Avdeling for kreftbehandling.
Studiesykepleier Camilla Østerli, tel 22 93 44 39
Studiesykepleier Tina Traa, tel 22 93 53 39 / 22 93 40 00.

Pasienter som er aktuelle for studier må henvises via fastlege eller sykehus.

Henvisning sendes:

Oslo universitetssykehus
Onkologi
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo