Nyheter

Nyheter fra hele sykehuset – fra ledelsen, klinikker og avdelinger.

Nytt fra Oslo universitetssykehus

 • En gruppe personer som har sertifikater
  8. desember 2023
  Fremragende forskningsartikler fra OUS første halvår 2023

  Oslo universitetssykehus deler hvert halvår ut priser til seks fremragende forskningsartikler med sentrale forfattere fra sykehuset. 8. desember ble prisene delt ut for artikler publisert i første halvår 2023.

 • Bilde fra praktisk øvelse i CBRNE-hendelser. En gruppe mennesker i beskyttelsesutstyr som tar seg av en person som ligger på bakken
  4. desember 2023
  De samtidige krisers tiår

  «De samtidige krisers tiår», sa Espen Rostrup Nakstad om tiden vi er inne i, og viste til både pandemi, legemiddelmangel, en aldrende kjernekraftverkpark og krig i Europa. Tverrsektorielle kriser stiller økt krav til samarbeid på tvers og en motstandsdyktig helseberedskap. Dette var bakteppet for CBRNE-seminaret forrige uke.

 • Bilde av Are Martin Holm, Saida Overgaard og Heidi Holmen
  17. oktober 2023
  Digital hjemmeoppfølging: Positive til Dignio-appen

  Pasienter med lungefibrose testet ut ny løsning for digital hjemmeoppfølging, og implementering av appen starter på OUS nå i høst.

Nytt om fag og forskning

Nytt fra klinikkene og avdelingene

 • Diagram
  11. desember 2023
  Paradigmeskifte for behandling av tykktarmskreft etter kirurgi

  Bruk av kunstig intelligens kan vise seg å bli en viktig brikke i veiledningen av tilleggsbehandling for pasienter med tykktarmskreft. I dag finnes det systemer for slik veiledning, men ikke alle er like gode på å velge ut hvilke pasienter som vil få best utbytte av behandlingen. Vårt mål er å lage et system som både tar hensyn til hvilke pasienter som vil ha størst fordel av tilleggsbehandling, samtidig som det vil bidra til å skåne de som ikke vil ha utbytte av den.

 • Logo
  8. desember 2023
  FOTS annual report 2023

  Deadline for reporting is the 29th of Feb 2024

 • Forskningsgruppen ved SSE - gruppebilde
  8. desember 2023
  Forskningsgruppen på SSE - innlegg og bidrag på internasjonale konferanser høsten 2023

  Forskningsgruppen Kompleks epilepsi på SSE har hatt en aktiv høst med deltakelse i internasjonale konferanser i Irland og USA. Her er en rask oppsummering.

Ekspertsykehuset

 • Bakgrunn mønster
  7. desember 2023
  Den hormonelle hjernen

  Hvordan skal du kunne forstå det som skjer? Om livstrøttheten og hjernetåken skyldes PMS, klimakteriet, partneren, sjefen eller barna? Eller det at du har levd et helt halvt liv, men fortsatt ikke fått trukket pusten fordi det alltid er noe som ikke er gjort eller noen som trenger deg? Og hva skal du gjøre? Bytte liv? Bytte partner? Klippe lugg? Skaffe pessar og bittskinne og prøve å ikke forbytte de når du er for trøtt?

 • En gruppe mennesker i et rom
  4. desember 2023
  Ti år med OUS i Malawi

  Dette er to sykepleieres perspektiv fra arbeidshverdagen i Blantyre, et av Oslo universitetssykehus (OUS) sine prosjekter innen global helse, i samarbeid med NOREC. Prosjektet har gitt, og fortsetter å gi, resultater som kommer pasientene til gode. I den globaliserte verden vi lever, med stadig økte forskjeller, har vi et ansvar å dele av kunnskapen vi sitter på i OUS.

 • Christine Wisløff
  23. november 2023
  Etterlyser mer helsekompetanse om anabole steroider

  Christine Wisløff, leder av Steroideprosjektet, merker en betydelig økning i unge som henvender seg til Steroideprosjektets informasjonstelefon om bivirkninger og uønskede konsekvenser ved bruk av anabole steroider. Spesielt etter pandemien har de fått en økning i henvendelser.

Sist oppdatert 03.11.2022