Alle arrangementer i OUS

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for helsepersonell og andre fagfolk

 • E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Dette kurset handler om hvordan du kan tilrettelegge for barn med cystisk fibrose i barnehagen. Du vil lære om barnets behov for omsorg, behandling og om bruk av legemidler. Dette i tillegg til praktiske tiltak for smittevern og renhold i barnehagen.
  E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Alltid tilgjengelig
 • E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.
  E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Alltid tilgjengelig
 • Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Dette er et tverrfaglig introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.
  Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig