Alle arrangementer i OUS

 • Ditt liv, helse og mestring, under og etter kreftbehandling.
  Et lærings- og mestringskurs for pasienter, uavhengig av diagnose.
  Ditt liv, helse og mestring, under og etter kreftbehandling.
  30.
  april
  2024
  5 dager
 • Sjeldenregisteret: Veien til bedre helse og samarbeid. Hva du må vite om det nye registeret.
  Sjeldenregisteret er et viktig skritt mot forbedret helse og samarbeid. Hovedformålet er å skape oversikt over sjeldne diagnoser i Norge, med fokus på å tilby likeverdige og tilpassede tjenester til pasientgruppene. Samtidig vil registeret identifisere potensielle deltakere til kliniske studier, legge grunnlaget for kvalitetsforbedring og forskning, samt hjelpe i styringen og planleggingen av helse- og omsorgstjenester for personer med sjeldne diagnoser.
  Sjeldenregisteret: Veien til bedre helse og samarbeid. Hva du må vite om det nye registeret.
  21.
  mai
  2024
 • Brystkreft, lærings- og mestringskurs
  Til deg som er under behandling.
  Brystkreft, lærings- og mestringskurs
  22.
  mai
  2024
  Flere datoer

Kurs og opplæring for pasienter og pårørende

Kurs og opplæring for helsepersonell og andre fagfolk

 • E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Dette kurset handler om hvordan du kan tilrettelegge for barn med cystisk fibrose i barnehagen. Du vil lære om barnets behov for omsorg, behandling og om bruk av legemidler. Dette i tillegg til praktiske tiltak for smittevern og renhold i barnehagen.
  E-læringskurs om cystisk fibrose i barnehagen
  Alltid tilgjengelig
 • E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Dette er en veileder for sykepleiere, helsesøstre og leger som skal ta larynxaspirat (sugeprøve) av slim fra luftveiene til mikrobiologisk dyrking.
  E-læringskurs om larynxaspirat ved cystisk fibrose og primær ciliedyskinesi
  Alltid tilgjengelig
 • Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Dette er et tverrfaglig introduksjonskurs for helsepersonell som møter mennesker med spiseforstyrrelser og deres pårørende.
  Grunnkurs i Spiseforstyrrelser - et nytt e-læringskurs
  Alltid tilgjengelig