Hva gjør kompetansetjenesten

Informasjon
Gi informasjon, råd og veiledning til pasienter, pårørende og fagpersoner på telefon eller på e-mail

Opplæring av pårørende og fagpersoner
Undervise og arrangere kurs for pårørende og fagpersoner (kommunehelsetjenesten eller andre samarbeidsinstanser)

Pasientforløp
Utvikle kunnskapsbaserte pasientforløp og gode arbeidsmodeller

Informasjonsmateriell
Spre kunnskap og kompetanse gjennom å utvikle og formidle informasjonsmateriell

Kompetansebygging
Bygge opp kompetanse gjennom fagutvikling og forskning


Sist oppdatert 21.10.2016