Illustrasjon av gen

NevSom

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har kompetanseansvar for  søvnsykdommene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom og for nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander.

Kontakt oss

Aktuelt fra NevSom

  Diagnoseinformasjon og materiell

   Nettverk og prosjekter ved NevSom

    Vitenskapelige artikler på norsk

     Tidligere saker fra NevSom.no

      Redaktøransvar

      Redaktør for NevSoms nettside: Marit Skram, e-post: Marit.Skram@ous-hf.no.
      Ansvarlig redaktør: Martin Aker, seksjonsleder ved NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

      • Nasjonal autismekonferanse – den 8. Tønsbergkonferansen
       Vi har igjen gleden av å invitere til Nasjonal Autismekonferanse. Målsettingen har vært å etablere et fast møtested for fagpersoner, forskere og andre interesserte som kan inspirere til fagutvikling, forskning og god klinisk praksis til beste for mennesker med diagnoser innen autismespekteret. Vi vil dekke problemstillinger fra hele livsløpet og bredden av tema knyttet til diagnoser innen autismespekteret.
       Nasjonal autismekonferanse – den 8. Tønsbergkonferansen
       5.
       juni
       2024
       3 dager
      Sist oppdatert 13.05.2024