Illustrasjon av gen

NevSom

NevSom er Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier. NevSom har kompetanseansvar for  søvnsykdommene narkolepsi, idiopatisk hypersomni og Kleine-Levin syndrom og for nevroutviklingsforstyrrelser ved sjeldne tilstander.

Kontakt oss

Aktuelt fra NevSom

  Nettverk og prosjekter ved NevSom

   Vitenskapelige artikler på norsk

    Tidligere saker fra NevSom.no

     Redaktøransvar

     Redaktør for NevSoms nettside: Marit Skram, e-post: Marit.Skram@ous-hf.no.
     Ansvarlig redaktør: Martin Aker, seksjonsleder ved NevSom – Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og hypersomnier.

     Sist oppdatert 12.06.2024