Behandling

Nakkekrage - bruk og stell

Noen med skade i nakken får tilpasset en nakkekrage fra sykehuset. Fra sykehuset har du fått beskjed om hvordan og hvor lenge kragen skal brukes.

Før

Det er ingen spesielle forberedelser.

Under

På sykehuset har du fått tilpasset en nakkekrage som er justert spesielt til deg. Du har også fått instruksjon om hvor lenge du skal bruke kragen, hvordan du skal skifte og stelle kragen.

Etter

Du skal bruke kragen så lenge legen har bestemt. Du har fått med deg informasjonsskriv fra fysioterapeutene på sykehuset om hvordan du skal forholde deg til daglige gjøremål, fysisk aktivitet og eventuell behandling mens du bruker kragen.  Vi har utviklet en video som viser hvordan du tar av og setter på kragen og hvordan du utfører stell av den.

Ved spørsmål ta kontakt med fysioterapeutene ved avdelingen du har hatt time.

 

Kontakt

Rikshospitalet Nevrokirurgisk avdeling

Kontakt Nevrokirurgisk avdeling

Oppmøtested

Rikshospitalet:

Nevrokirurgisk sengepost voksen, C5, oppgang D4, 4. etasje 

Nevrokirurgisk sengepost barn, C6, oppgang D4, 4. etasje

Nevrokirurgisk poliklinikk, D3b 1. etasje.

 

Ullevål: 

Nevro-og kjevekirurgisk sengepost, Bygg 7, inngang A, 3. etasje

Nevrokirurgisk poliklinikk, Bygg 6, inngang B, 1 etasje.

For hotellet henvender du deg i resepsjonen, Bygg 10, 1 etasje. 

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Foto av bygget

Ullevål sykehus Bygg 7

Kirkeveien 166

0450 Oslo

En gate med biler og bygninger på siden

Ullevål Hotell

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Transport

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.