Mannlig sykepleier med infusjonsstativ

Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling gir høyspesialisert behandling til pasienter med sykdom eller skade i hjerne, ryggmarg og nerver. Avdelingen har ansvar for utredning, kirurgi, observasjon og pleie til pasienter som har behov for nevrokirurgisk kompetanse.

Avdelingen er fordelt mellom Ullevål og Rikshospitalet, begge med egne operasjonsstuer, sengepost og poliklinikk. Operasjon av hjernesvulst, hjerneblødninger og nakke/ryggkirurgi utføres ved begge lokalisasjoner. 

Ullevål sykehus har regionsansvar for nevrotraumatologi. Rikshospitalet har landsfunksjoner i craniofacial kirurgi, epilepsikirurgi, og behandling av cerebrale vaskulære malformasjoner, i tillegg til flerregionale funksjoner for barnenevrokirurgi og Parkinson-kirurgi.

Vårt mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til våre pasienter, helhetlig omsorg til pasient og pårørende, og å være en god arbeidsplass for alle ansatte. Vi ønsker å bidra til nevrokirurgisk forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
 

Avdelingsleder er Frode Kolstad

Nevrotraumatologisk fagseksjon er lokalisert på Ullevål sykehus. Her behandles pasienter med hode-, nakke- og ryggmargsskader fra hele Helse Sør-Øst, et opptaksområde som består av ca. 3.1 millioner innbyggere. Vi har døgnkontinuerlig beredskap for denne pasientgruppen.

Pasienter med alvorlig hjerneskade, kompliserte brudd i nakken og ryggmargsskader behandles på nevrointensiv, der det til enhver tid er 7 sengeplasser med respirator. På nevrointensiv har man mulighet til kontinuerlig måling av trykk og oksygennivå i hjernen, transkraniell Doppler, aktiv kjøling, EEG. Behandling av alvorlig hodeskade er tverrfaglig og styrt etter internasjonale retningslinjene fra Brain Trauma Foundation. Rehabilitering begynner allerede mens pasientene er innlagt på nevrointensiv.

Pasienter som ikke trenger intensivbehandling behandles på nevro- og kjevekirurgisk sengepost.

Fakta om seksjonen, årlige tall:

  • Ca 450 pasienter med påvist skallebrudd og/eller blødning i hode eller hjerne
  • Ca 170 pasienter opereres for hodeskade
  • Ca 450 pasienter med påvist nakkeskade
  • Ca 110 pasienter opereres for nakkebrudd
  • Ca 50 pasienter med ryggmargsskade i nakken

Funksjonell nevrokirurgisk fagseksjon er lokalisert på Rikshospitalet. Vi har landsfunksjon for pasienter med epilepsi, og delt landsfunksjon med St. Olavs Hospital i Trondheim for pasienter med Parkinson, tremor og dystoni.

I funksjonell nevrokirurgi er hensikten er å redusere symptomer fra nevrologiske sykdommer. Vår seksjon utfører høyspesialisert behandling for pasienter med epilepsi, bevegelsesforstyrrelser (f.eks. Parkinson, skjelvinger), spastisitet eller smerte.

Noen epilepsipasienter kan behandles kirurgisk, det er særlig aktuelt dersom medisiner ikke gir anfallskontroll.  

Enkelte pasienter med Parkinsons sykdom, dystoni eller skjelvinger (essensiell tremor) vil være så plaget av sine symptomer at kirurgisk behandling blir aktuelt. Slike bevegelsesforstyrrelser kan behandles med stimulator i hjernen, såkalt DBS (deep brain stimulation). Det vil si å sette inn tynne elektroder til bestemte steder i hjernen med god effekt på pasientenes symptomer.

Pasienter med plagsom spastisitet kan hjelpes med behandling med medikament via en pumpe under huden til ryggmargskanalen (ITB), eller noen ganger ved en operasjon på enkelte nerverøtter (SDR) i ryggmargskanalen. Smertepasienter kan noen ganger også ha nytte av nevrokirurgisk behandling.   

Hjernesvulstseksjonen er lokalisert på både Ullevål og Rikshospitalet. Vår fagenhet har ansvar for alle pasienter i Helse Sør-Øst som trenger operasjon for svulster som utvikler seg fra hjernen, kreft som sprer seg til hjernen fra andre steder i kroppen (metastaser) og infeksjonstilstander i hjernen.

Før en operasjon av hjernesvulst har de fleste pasienter  gjennomført avansert billeddiagnostikk. Operasjonen blir vanligvis utført med avansert navigasjonsutstyr og mikroskop. Vi benytter ultralyd og fluoriserende medikamenter for å optimalt visualisere svulsten og hjernevevet rundt. 

Pasientene behandles tverrfaglig i tett samarbeid med Kreftavdelingen, Fagenhet for nevroradiologi og nevropatologi her ved OUS. Hver uke har vi  regionale tverrfaglige møter med andre avdelinger for kreft og nevrologi i hele Helse Sør-Øst. 

Vi er den eneste avdelingen i Norge som jevnlig utfører kirurgi med avansert våkenmonitorering med nevropsykolog, nevrofysiologisk monitorering og MR i løpet av operasjonen. Dette muliggjør maksimal fjerning av svulsten, noe som er avgjørende for prognosen, samtidig med at komplekse hjernefunksjoner bevares. Vi har en aktiv klinisk og basalfaglig forskningsaktivitet med et sterkt internasjonalt samarbeid.

Pasienter som opereres for hjernesvulst ligger som oftest på overvåkning den første natten etter kirurgi, mobiliseres dagen etter operasjon og overflyttes til lokalsykehus på dag tre-fem.

Fakta om seksjonen, årlige tall:

  • 600 pasienter opereres for en form for hjernesvulst
  • 250 operasjoner for svulster med utgangspunkt i hjernen
  • 60-80 operasjoner for metastaser til hjernen 
  • 10-15 pasienter opereres for pussansamlinger i hjernen

Kontakt

Telefon

Rikshospitalet

23074340

Ullevål

23027414

Slik finner du fram

Oppmøtested

Rikshospitalet:

Nevrokirurgisk sengepost voksen, C5, oppgang D4, 4. etasje 

Nevrokirurgisk sengepost barn, C6, oppgang D4, 4. etasje

Nevrokirurgisk poliklinikk, D3b 1. etasje.

 

Ullevål: 

Nevro-og kjevekirurgisk sengepost, Bygg 7, inngang A, 3. etasje

Nevrokirurgisk poliklinikk, Bygg 6, inngang B, 1 etasje.

For hotellet henvender du deg i resepsjonen, Bygg 10, 1 etasje. 

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

En gate med biler og bygninger på siden

Ullevål sykehus, bygg 10 (Pasienthotellet)

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo

Foto av bygget

Ullevål sykehus, bygg 7 (Kirurgisk bygning)

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.