Behandling, TriClip

Kateterbasert operasjon av trikuspidalklaffen

Trikuspidalinsuffisiens er lekkasje i klaffen mellom høyre forkammer (atrium) og høyre hjertekammer (ventrikkel). Behandlingen går ut på å minske lekkasjen ved hjelp av en eller flere metallklips.

Trikuspidalklaffen

Trikuspidalklaffen er en av hjertets 4 klaffer. Klaffene sørger for at blodet renner riktig vei. Trikuspidalklaffen sitter mellom høyre forkammer og høyre hjertekammer og består av 3 «seil». Trikuspidalklaffen er åpen når høyre hovedkammer skal fylle seg med blod og skal være lukket når høyre hovedkammer trekker seg sammen for å pumpe blodet ut gjennom lungepulsåren og til lungene. Ved trikuspidalinsuffisiens lukker ikke klaffen seg godt nok, og noe av blodet lekker tilbake til høyre forkammer.

TriClip

Hvis lekkasjen er stor nok kan du få plager (symptomer) som for eksempel tung pust og hevelser. TriClip er et tilbud til enkelte pasienter med symptomer grunnet trikuspidalinsuffisiens, og hvor vanlig hjertekirurgi ikke er aktuelt. Behandlingen går ut på å minske lekkasjen ved å sette en eller flere metallklips på trikuspidalklaffen.

Før

Du skal som regel komme til sykehuset dagen før operasjonen. Det kan likevel forekomme endringer. Derfor er det viktig at du møter opp til oppsatt tid i innkallingsbrevet.

Du skal være fastende fra midnatt kvelden før operasjonsdagen.

Vi tar blodprøver og du må dusje og barbere lyskene. Sykepleier vil legge inn en venekanyle (tynt, mykt plastrør) i en blodåre på hånden/armen din i forkant av behandlingen.

Sykepleier sørger for de medisinene du skal ha. Ta likevel med egne medisiner, i tilfelle vi ikke får tak i akkurat den medisinen du bruker.

På morgenen behandlingsdagen legger vi inn et urinkateter som du skal ha under behandlingen og en tid etterpå, vanligvis til dagen etter.

Du skal ha på deg ren pasientskjorte, ren underbukse og rene sokker på behandlingsdagen. Du må ta av smykker, klokke og lignende. Det er lurt å pakke sammen klærne/tingene dine, fordi du kommer til å være på en annen avdeling for overvåkning etter prosedyren. Sykepleier sørger for frakt av bagasjen din til riktig sted.

 

 

 

 

Under

Du blir hentet på avdelingen og kjørt til operasjon i seng. Du vil få full narkose og vil derfor ikke merke noe til selve behandlingen. Behandlingen starter med at det blir dekket sterilt rundt deg. Lyskeområdet der kardiologen skal stikke blir vasket. Deretter vil en anestesilege gi deg narkose, og kardiologene kan starte prosedyren. Det føres et leveringssystem via lysken og gjennom blodbanen opp til hjertet. Gjennom dette leveres klips til klaffen.

Du ligger på et behandlingsbord hvor vi bruker røntgen og ultralydutstyr for å finne trikuspidalklaffen din. Deretter føres klipsen inn. Innstikkstedet i lysken blir lukket med et lite sting og vi legger deretter på trykkompresjon for å forhindre blødning.

Etter behandlingen kan du bli:

 • Sår i halsen
 • Noe øm i lysken

Behandlingen tar 2 til 4 timer.

Etter

Når behandlingen er ferdig, blir du vekket og kjørt til en overvåkingsstue.

Etter operasjonen må du holde sengen i 5 timer. Du kan drikke og spise etter noen timer. Du vil ha en del utstyr tilkoblet deg, som urinkateter og rytmeovervåkning. Dersom du er i fin form, kan du flyttes tilbake til et sengepostrom samme kveld.

Vi tar ultralyd av hjertet ditt samt røntgenbilde av lungene dine dagen etter. Vanligvis vil du være klar for hjemreise eller overflytting til lokalsykehus dagen etter behandlingen, men noen kan bli værende ekstra dager på .

Etter operasjonen vil du ha sting i lysken. Dette kan fjernes etter én uke. Det gjør du enten hos fastlegen din eller på lokalsykehuset ditt, hvis du er lagt inn der.

Må jeg ta medisiner?

Etter behandlingen skal du bruke blodfortynnende medisiner. Dersom du reiser rett hjem får du med nødvendige resepter på medisiner du skal bruke etter behandlingen. Det er viktig at du tar medisiner som forskrevet av legen.

Bivirkninger og komplikasjoner

Vanlige plager etter behandlingen er

 • ømhet og misfarging ved innstikkstedet i lysken,
 •  stiv- og stølhet grunnet sengeleie.

Sjeldne komplikasjoner som kan oppstå er

 • blødning i hjerteposen,
 • blødning fra innstikkstedet i lysken
 • hjerneslag.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Du kalles inn til kontroll på kardiologisk poliklinikk én måned etter inngrepet.

På kontrollen tar vi

 • ultralyd av hjertet
 • blodprøver
 • sykkeltest

 

Vær oppmerksom

Det er vanlig å være øm og få litt misfarging i lysken.

Ta kontakt med fastlege eller legevakt ved:

 • feber
 • økt hevelse i lysken
 • generell sykdomsfølelse

Kontakt

Rikshospitalet Kardiologisk avdeling

Kontakt Kardiologisk avdeling

Oppmøtested

Du skal møte opp på Kardiologisk sengepost, Rikshospitalet, C2, 3. etasje

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Transport

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.