Kardiologisk avdeling

Kardiologisk avdeling ved OUS er blant de større hjerteavdelingene i Europa og foretar utredning og behandling av pasienter med alle typer hjertesykdommer. Informasjon om korona ved hjertesykdommer: Se informasjon lenger ned på denne siden.

Avdelingen har virksomhet på Rikshospitalet og Ullevål sykehus og spesialkompetanse innen utredning og behandling av akutt og kronisk kransåresykdom, hjertesvikt, klaffesykdommer, hjertemuskelsykdommer, hjerterytmeforstyrrelser og hjertetransplantasjonsvirksomhet.


Avdelingen består av syv seksjoner, som alle har spesialoppgaver innen et integrert pasienttilbud. En av våre invasive seksjoner (seksjon for kardiologisk intervensjon) ligger på Ullevål sykehus.


Hovedoppgavene til Kardiologisk avdeling er å drive pasientbehandling, forskning samt undervisning og etterutdanning/spesialutdanning av helsepersonell. Avdelingen har nasjonalt ansvar innen hjertetransplantasjoner,  for hjertesyke gravide og et spesielt ansvar for ivaretakelse av voksne pasienter med medfødt hjertefeil. Avdelingen har regionsansvar for utredning og behandling av hjertesykdommer i Helse Sør-Øst.

Avdelingen ledes av Thor Edvardsen, Prof.dr.med.

Kontakt

Telefon

Sengepost:

23070640
Pasientkoordinator: 23 07 32 74 (mandag-torsdag 09-11 og fredag 10-11)

Overvåking:

23071940
Pasientkoordinator: 23 07 32 74 (mandag-torsdag 09-11 og fredag 10-11)

Lederassistent

23074141
Pasientkoordinator: 23 07 32 74 (mandag-torsdag 09-11 og fredag 10-11)

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Kardiologisk avdeling
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Avdelingen holder til på flere steder. Sjekk eventuelt innkallingsbrevet for informasjon om hvor du skal møte. For kart velg besøksadresse.


Rikshospitalet
Kardiologisk avdeling
Sognsvannsveien 20

Ullevål sykehus
Seksjon for kardiologisk intervensjon
Kirkeveien 166

En stor bygning med tårn

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Foto: Oslo universitetssykehus

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0455 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Kurs og møter

Informasjon om korona ved hjertesykdommer

Personer som har hjertesykdommer har noe økt risiko for å få et mer alvorlig sykdomsforløp ved COVID-19. Det er de samme rådene som gjelder for hjertesyke som for befolkningen for øvrig.
Råd og informasjon om korona ved hjertesykdom
Illustrasjon av hjertet

Koronavirus og hjertesyke gravide

Hjertesyke gravide er i risikogruppe på grunn av hjertesykdommen og ikke på grunn av svangerskapet. Grad av risiko vil selvsagt variere, avhengig av type hjertesykdom.
Se mer informasjon om koronavirus og hjertesyke gravide her
Gravid mage med hender formet som hjerte