Behandling

Genetisk undersøkelse av legemiddeleffekt (farmakogenetikk)

Genetiske forhold kan henge sammen med hvordan du som enkeltindivid responderer på en legemiddelbehandling. I slike tilfeller kan en blodprøve brukes til å kartlegge genene som gir risiko for enten mangelfull effekt eller bivirkninger. Slike gentester er aktuelle å bruke for utvalgte legemiddelbehandlinger. Noen ganger blir gentesten gjennomført før behandlingen starter, mens andre ganger blir det gjort for å utrede årsaker til avvikende legemiddelrespons.

Introduksjon

Din individuelle DNA-profil blir satt i sammenheng med hvor sannsynlig det er at du har enten normal leggmiddeleffekt, utilstrekkelig effekt, eller risiko for uønskede bivirkninger. Resultatet av den genetiske testen sendes til legen som har bestilt undersøkelsen.

Henvisning og vurdering

Undersøkelsen bestilles av legen din.

Før

Det kreves ingen forberedelser før prøvetaking. Det tas en blodprøve som sendes til sykehuslaboratoriet for undersøkelse.

Under

Det tas en vanlig blodprøve. Blodprøven tas oftest på innsiden av albuen. Det blir brukt en tynn nål (venekanyle) og blodet blir tappet i et lite rør.

Det kan gi litt ubehag når nålen blir stukket inn i huden, men det går fort over.

Blodprøvetakingen tar vanligvis bare noen få minutter, og blir gjort mens du sitter i en stol.

Etter

Etter at blodprøven er tatt, legges en bomullsdott på stikkstedet.

Sykehuslaboratoriet mottar og analyserer prøven din. Arvestoffet (DNA) som er i blodcellene, blir undersøkt og den genetiske profilen blir tolket. Svar på undersøkelsen blir sendt til henvisende lege, altså den som har bestilt prøven for deg. Det er ulikt hvor lang tid det tar å analysere blodprøvene, som oftest vil svaret foreligge innen det har gått et par uker.

Det er legen din som informerer deg om resultatet fra undersøkelsen. Laboratoriet har dessverre ikke anledning til å formidle resultater direkte til deg som er pasient. I noen tilfeller kan det være vanskelig å tolke genresultatets betydning for de legemidlene du bruker. Legen din kan kontakte vakthavende farmakolog for hjelp til tolkning.

Kontakt

Artikler

  • Medisiner arrangert for å se ut som en DNA-kode
    Fremtidens plattform for genetisk tilpasset legemiddelbehandling

    Hele DNA-et ditt kan kartlegges i en vanlig blodprøve. Dette kalles helgenomsekvensering. En del av informasjonen kan fortelle oss hvilke legemidler og doser som virker godt eller dårlig hos deg som enkeltperson. Nå jobber vi med å utvikle...