Behandling

Digital sårbehandling

Digital sårbehandling er et tilbud til polikliniske sårpasienter som ikke er på sykehus. Sårbehandlingen blir utført av sykepleier i kommunen. Sykepleier er utstyrt med kamera, som har direkte videooverføring til veileder/sykepleier på sykehus.

Introduksjon

Sårpasienter har ofte behov for langvarig behandling med hjelp fra sykehus og kommune. Mange av pasientene har nedsatt funksjonsevne, og flere har i perioder opphold på helsehus eller sykehjem, eller hjemmetjenesten i sin kommune. For disse pasientene kan det være en fordel å slippe reisen til sykehus, og heller få utført sårkontroll med videokonsultasjon der de er.

Før

Vekslingen mellom videokonsultasjoner og fysisk oppmøte på poliklinikk vil avhenge av utviklingen av såret og behov for ytterligere undersøkelser.

Videokonsultasjoner opprettes som en avtale på samme måte som en oppmøteavtale på poliklinikk. Ved videokonsultasjon vil det bli opprettet en lenke til et sikkert digitalt rom der kommunikasjonen vil foregå. Denne lenken står i innkallelsen. 

For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du åpne https://join.nhn.no i din nettleser på mobil, PC/Mac eller nettbrett. Nettleseren som benyttes er Google Chrome. Dersom du benytter et Apple produkt (iphone eller iPad) må du benytte nettleseren Safari. Det er viktig at du sikrer riktig nettleser og tilgang til https://join.nhn.no i god tid før din konsultasjon. 

Ved bruk av join kan du før konsultasjonen teste egen lyd og bildekvalitet ved å ringe NHN test rom: 998112

Slik kobler du deg opp på join
Åpne Google Chrome (Android/Pc) eller Safari (iPhone/iPad) og skriv inn https://join.nhn.no i adressefeltet i nettleseren.

1. Klikk i navnefeltet og skriv inn/rediger ditt deltakernavn. Bruk fornavn eller initialer.
2. Klikk på «OK»
3. Klikk på knappen med videoikon.
4. Skriv inn nummer til avtalt møterom fra innkallingsbrev og trykk «Gå til» eller videoikon.
5. Tast inn pinkode oppgitt i innkallingsbrev. Klikk på «delta her»
6. Du blir ledet inn i «venterommet».
7. Møteleder (sykepleier på poliklinikk) slipper deg inn i møtet og konsultasjonen starter.
8. Når videokonsultasjonen/sårbehandlingen er slutt kobler «verten» av alle aktive deltakere.

Hvis pårørende skal delta under konsultasjon, logger de seg på på samme måte som pasienten.

Brukerveiledning i Join

 


I innkallelsesbrevet ditt ligger det en aktiv lenke til timen, du klikker på denne og logger deg inn via bankID, behandler på poliklinikk slipper deg inn i «rommet». Brevet med link er også tilgjengelig på minhelse.no.

Hvis pårørende skal delta i konsultasjonen må pasienten selv videresende lenken, enten ved å laste ned det digitale innkallingsbrevet og sende det digitalt til pårørende, eller videresende mottatt SMS-varsel fra telefon. Pårørende må også logge på med BankID

Digital sårbehandling er et pågående pilotprosjekt i regi av Ortopedisk poliklinikk på Ullevål i samarbeid med Solfjellshøgda helsehus. Sykepleier på Solfjellshøgda helsehus har på hodekamera, og veiledes via videooverføring av sykepleier på poliklinikken på Ullevål.

Under

Den som behandler såret har på seg et kamera. Sykepleier på sykehuset ser såret på en pc-skjerm på sykehuset samtidig som pasienten får sårstell. Den som deltar i videokonsultasjonen vil gjøre de samme observasjonene som om pasienten skulle hatt kontrollen på sykehuset. Sykepleier på sykehuset har mulighet til å hente inn lege ved behov. Dersom det under videokonsultasjonen vurderes behov for kontroll med oppmøte på sykehuset, vil pasienten få tilbud om dette.

Etter sårskift vil videre plan og oppfølging avklares i samarbeid med pasienten. 

Etter

Sårbehandlingen dokumenteres i pasientjournal på sykehuset. Denne dokumentasjonen sendes digitalt til helsetjenesten i kommunen. Det vil ikke bli lagret opptak eller bilder fra videokonsultasjonen.

 Videre oppfølging vil følge vanlig rutine med hjelp av for eksempel hjemmesykepleie og sårkontroller på sykehuset.  

Kontakt

Ortopedisk avdeling Aker Ortopedisk avdeling Ullevål

Kontakt Ortopedisk avdeling Ullevål

Oppmøtested

Ullevål sykehus

Poliklinikk Bygg 6, inngang B, 1. etasje (23 02 74 42 hverdager 09.00–14.00).
Sengeposter Bygg 7A, 2. etasje (ekspedisjon 23 02 74 74 hverdager 08.30–15.00).
Operasjon venteliste (23 02 74 40 tirsdag til torsdag 08.30–11.00).
Ergo og fysioenhetene Bygg 7A, 2. etasje (22 11 96 53 og 22 11 74 88 hverdager 08.00–15.15).


Aker sykehusområde

Avdelingen består av poliklinikk, fysioterapi, håndterapi, operasjonsstuer, sengepost og postoperativ. Avdelingen flyttet fra Storgata til Aker sommeren 2023.

Oppmøtested og besøksadresse:

Trondheimsveien 233 (bygg 40 på Aker sykehusområde)
Poliklinikk: oppmøte 2. etasje
Sengepost: oppmøte 3. etasje
Dagkirurgi, operasjon: oppmøte 4. etasje

Telefonnummer 23 01 35 35 (hverdager) med internvalg til:
Ortopedisk poliklinikk: 08.15–11.30
Dagkirurgi (venteliste): 08.30–11.00
Håndterapi: 08.15–15.15
Fysioterapi: 08.00–15.00
Sengepost: fra 08.30 mandag til 15.30 fredag

Spørsmål til Skadelegevakten rettes på telefon 23 01 34 34 hverdager 08.00–15.00.En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Ullevål sykehus, bygg 6 (Midtblokken)

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Foto av bygget

Ullevål sykehus, bygg 7 (Kirurgisk bygning)

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Transport

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.