Hudsykdommer

Vi tilbyr utredning og behandling av pasienter med hudsykdommer. De vanligste hudsykdommene er: Psoriasis, eksem, allergiske sykdommer, blemmesykdommer, hudkreft og kroniske sår. Vi har pasienter fra hele helse Sør-Øst, og er den eneste hudseksjonen i helseregionen. I tillegg tar vi også imot pasienter fra andre regioner til second opinion, fortrinnsvis henvist fra spesialister og sykehus.

Vi legger vekt på opplæring av pasienter og pårørende. 

Seksjon for hudsykdommer er landets største utdanningsinstitusjon for hudspesialister og har bred forskningsaktivitet.

 

Seksjonsleder: Jan Cezary Sitek.

Sengeposten har 12 senger og sørger for utredning, behandling og undervisning til voksne og barn med akutte og kroniske hudsykdommer.

Du finner sengeposten i C5 i 2. etasje.

 Følgende bør du ta med deg i forbindelse med innleggelse:
• Oppdatert medisinliste. Doseringskort hvis du bruker Marevan
• Eventuelle faste medisiner til det første døgnet
• Eventuelle forflytningshjelpemidler (rullestol, rullator, krykker og lignende)
• Tøy/undertøy som tåler fett og farge fra behandling
• Innesko
• Pårørende til barn som innlegges bør ta med det utstyr som barnet har behov for (tåteflaske, bleier, vogn og lignende)
• Vi har tråløst nett

Pasienter i skolepliktig alder kan få undervisning mens de er innlagt. Du finner mer om Sykehusskolen på Rikshospitalet under Praktisk informasjon på avdelingssiden.
Oslo Universitetssykehus kan dessverre ikke påta seg ansvaret for dine personlige eiendeler. Vi ber deg derfor om å ta med minst mulig verdisaker/kontanter.

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?
Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før innleggelsen på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant.
 
Telefon ekspedisjon: 23 07 05 20
 
Seksjonsleder: Bodil Mørk Lillehol

Poliklinikken utreder og behandler pasienter i alle aldre med hudsykdommer. Behandlingstilbudet består blant annet av legekonsultasjoner, hudkirurgi, PDT på hud, laserbehandling, allergitesting, lysbehandling, sårbehandling, samt at vi har dagbehandlingstilbud.

Hud poliklinikk er per dags dato lokalisert på to adresser. Du vil møte oss ansatte på tvers av disse adressene.

Endring av time

Hvis du ikke kan komme, ber vi deg om å si i fra om dette i god tid slik at vi kan gi timen til en annen. Dette kan gjøres enten per telefon eller via HelseNorge.no   

Når du kommer til Hud poliklinikk ønsker vi at du melder din ankomst i skranken. Der får du beskjed om hvilket venteareal du skal gå til.

Egenandel og frikort

Det tilkommer en egenandel ved polikliniske konsultasjoner. Vi oppfordrer alle til å betale med bankkort. Har du frikort må du ta med deg dette. Du kan lese mer om dette på Helsenorge - betaling for helsetjenester

Hvis du uteblir fra timen uten å ha gitt beskjed minst 24 timer i forveien, vil du bli belastet med et gebyr på 1500 kr (gjelder fra 2023). Dette gjelder selv om du har frikort eller er fritatt for egenandel.

Har du vært i kontakt med helsevesen utenfor Norden?
Har du, eller den som følger deg til sykehuset, vært i kontakt med helsepersonell eller vært innlagt på sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 måneder? Hvis ja, må du ta kontakt med din fastlege for testing for MRSA-infeksjon. Innhent så svaret før besøket på sykehuset. Hvis testing hos fastlege ikke lar seg gjøre, må du ringe sykehuset og gi beskjed om det i forkant.

Hud poliklinikk er lokalisert på Rikshospitalet, D2b - 1. etasje og Gaustad sykehus, Bygg 18, Villa Derma.

Telefonnummer ekspedisjon/timebestilling: 23 07 24 30 / 23 07 29 79 mandag til fredag 08:30-14:00

Telefonnummer til sykepleier for rådføring og spørsmål for annet fagpersonell:

23 07 58 03. Telefontider: tirsdag:14:00-15.00 og fredag: 08:00-09:00 

 

Åpningstider for lysbehandling på Villa Derma:

Vi har timebestilling på lysbehandling.


Det kan forekomme kortere åpningstider på inneklemte dager og i forbindelse med høytider og ferie. Dette får du informasjon om fra de ansatte.

Seksjonsleder: Stina Gundersen

 1. Folkehelseinstituttet har besluttet at enkelte personer med svekket immunforsvar skal tilbys en oppfriskningsdose med covid-19-vaksine.

  Grunnen til dette er at personer med svekket immunforsvar er mer utsatt for å bli smittet og å utvikle alvorlig infeksjon. Dessuten virker vaksinene dårligere når man er immunsvekket. Ved å gi en oppfriskningsdose, øker muligheten for å oppnå beskyttelse. Det er ikke andre bivirkninger etter en oppfriskningsdose enn de som er kjent etter første og andre dose. En benytter enten PfizerBioNTec eller Moderna sin vaksine uavhengig av hva som er gitt tidligere. Anbefalt doseintervall mellom 2. dose og oppfriskningsdose er 3 mnd.

  Folkehelseinstituttet har gitt retningslinjer for hvem som tilbys vaksine. Det er personer som har bestemte sykdommer som medfører svekket immunforsvar og personer som får medisinsk behandling som svekker immunforsvaret. Disse er delt i 2 grupper: 

  Gruppe 1: 

  Organtransplanterte, benmargstransplanterte de siste 2 årene, alvorlig og moderat medfødt immunsvikt, alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse, avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

  Gruppe 2: 

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak. Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling. Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

  Hva skjer med pasienter som trenger oppfriskningsdose?

  1. Noen få pasienter som ligger lenge på sykehus, vil få vaksine på sykehuset.
  2. En del pasienter vil få tilsendt et brev fra sykehuset og kan bruke dette ved henvendelse til vaksinekontoret i bostedskommunen.
  3. De fleste pasientene med hudsykdommer og revmatiske sykdommer får ikke brev, og må selv sjekke medikamentlisten fra Folkehelseinstituttet for å se om de bør ta en oppfriskningsvaksinedose. Klikk på lenke under punkt 4!
  4. Mange pasienter som bruker medisiner som fører til nedsatt immunforsvar, kan ta med resept eller annen legemiddeldokumentasjon til kommunekontoret. 
   Liste over hvilke medisiner dette gjelder finner du her: 

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar - FHI

For å foreta riktig prioritering av nye pasienter ønsker vi:
 
• Best mulig presisering av henvisningsgrunn
• Informasjon om eventuelle tidligere undersøkelser hos hudlege
• Informasjon om behandling av aktuell sykdom
• Helst biopsi med histologisk svar
• Foto kan være nyttig - særlig ved tumores og sår
• I henhold til pasientrettighetsloven av 01.09.04 ber vi om at ansiennitetsdato/dato for behandlingsstart ved henvisende sykehus er påført søknad
• Jo flere opplysninger som finnes, dess raskere går søknadsvurderingen

Dermareg er et lokalt kvalitets – og forskningsregister ved Oslo universitetssykehus for fortløpende innsamling av data. Data er kvalitetssikringsdata for hudkirurgi (f. eks hudkreft og kronisk kjertelbetennelse (hidrosadenitt) og forskningsdata på sykdomsutvikling og komorbiditet for hudsykdommer som psoriasis og hidrosadenitt (inflammatoriske hudsykdommer), og hudkreft. Vi skal se på behandlingseffekt, behandlingssvikt og bivirkninger (som antistoffdannelse, endring av hudsykdommers fenotypiske trekk) ved nye biologiske legemidler. Det produseres stadig nye potente immunmodulerende legemidler mot inflammatorisk sykdom som tas i bruk mot forskjellige diagnosegrupper (immunsvikt sykdom, revmatologisk sykdom og inflammatoriske hudsykdommer).

Mer informasjon om Dermareg finner du her: Dermareg

Dermareg er tilknyttet REK godkjent felles forskningsbiobank ved Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, OUS.

Mer informasjon om forskningsbiobanken finner du her:

Forskningsbiobank for avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssydommer

Kontakt

Telefon

 • Mandag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Forløpskoordinator Føflekkreft: 23 07 23 99, 23 07 29 82 eller 23 07 24 38 Telefontid: kl. 10:00-11:00 alle dager.
 • Mandag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Tirsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Onsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Torsdag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:00
 • Fredag
  • 08:30 - 11:00
  • 11:30 - 14:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Forløpskoordinator Føflekkreft: 23 07 23 99, 23 07 29 82 eller 23 07 24 38 Telefontid: kl. 10:00-11:00 alle dager.

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet Seksjon for hudsykdommer Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Slik finner du fram

Et skilt i veikanten

Gaustad sykehus – Villa Derma

Gaustad sykehus, bygg 18

Sognsvannsveien 25

0372 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Kurs og møter

 • Sårskole for helsepersonell
  Sårskolen er et heldagskurs over 1 dag for helsepersonell som behandler pasienter med kroniske sår. Vi holder kurset 2 ganger våren 2024. 7. mars og 6. juni. Velg den datoen som passer deg best.
  Sårskole for helsepersonell
  6.
  juni
  2024
 • Eksemskole for foresatte som har barn med atopisk eksem
  Eksemskolen er et kurstilbud for foresatte som har barn med atopisk eksem. Kurset går over 2 dager og du får informasjon fra hudlege, sosionom, psykolog og sykepleier. Barn kan ikke delta på kurset.
  Eksemskole for foresatte som har barn med atopisk eksem
  Dato kommer