Hudregister OUS

Dermareg

Dermareg er et lokalt kvalitets – og forskningsregister for prospektiv innsamling av data fra pasienter ved seksjon for hudsykdommer.

Dermareg er et lokalt kvalitets – og forskningsregister for prospektiv innsamling av data fra pasienter ved seksjon for hudsykdommer. Utvikling av registeret startet i 2017. Registeret er samtykkebasert og godkjent av datatilsynet for registrering fra pasienter med hudsykdom herunder hudkreft. Per nå er registeret utviklet til å samle opplysninger fra pasienter med atopisk eksem, hudkreft, hidrosadenitt og hereditært angioødem, totalt er 1071 pasienter inkludert. Pågående utvikling er for pasienter med sjeldne genetiske hudsykdommer som epidermolysis bullosa. I registeret følger vi pasientgruppene over tid og registrerer behandling, komplikasjoner og livskvalitet. Ved kirurgisk intervensjon registreres histologi, type kirurgi, komplikasjoner, tilbakefall samme sted, ny lokalisasjon, antall operasjoner. Dermareg er tilknyttet forskningsbiobank ved Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer ved OUS.

For å søke om uttak av data fra registeret: Søknad om uttak fra OUS Hudregister Dermareg 

For informasjon om forskningsbiobank her: Forskningsbiobank for avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer

Registeret ble godkjent som et samtykkebasert kvalitets og forskningsregister i desember 2017 av Datatilsynet via personvernombud OUS (notat 2016/14696). All bruk av data i konkrete studier må på forhånd godkjennes av Regional Etisk Komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Tiltakene skal sikre pasientene best mulig og bidra til god forskningsetikk.

Databehandleransvarlig for "OUS Hudregister Dermareg" er administrerende direktør ved Oslo Universitetssykehus. Ansvarshavende er leder av seksjon for hudsykdommer overlege Jan Cezary Sitek.

Registerstyret består av ansatte ved seksjon for hudsykdommer: Stina Camilla Gundersen, Kristin Hortemo, Jan Cezary Sitek og Kristin Bergersen. Kristin Bergersen er registerleder.

Legene ved seksjon for hudsykdommer er ansvarlige for å informere pasientene og inkludere i registeret.

Leger og forskere ved Oslo Universitetssykehus arbeider for å forbedre behandling

Dersom du har gitt skriftlig samtykke til bruk av data til forskning, kan du også trekke deg uten å måtte oppgi grunn. Det vil ikke gå ut over den videre oppfølgingen ved seksjonen eller ha andre konsekvenser. Du har også rett til å se hvilke data som er registrert om deg og hva disse brukes til.

Du kan kontakte Stina Gundersen på telefon 23 07 24 42.

Her finner du samtykke til bruk av data til forskning som PDF fil. Klikk på lenken under.

Samtykke deltagelse forskningsbiobank og register (PDF)

Peritumoral proteomikk ved basalcellekarsinomer operert ved Mohs kirurgi  

Målet med forskningsprosjektet er å få bedre forståelse av utvikling av basalcellekarsinom (BCC) ved å studere molekylære endringer i undergrupper av BCC (lite aggressive til mer aggressive typer). For å undersøke dette vil vi analyserer proteomet i vev fra pasienter med histologisk verifisert nodulært BCC eller infiltrerende BCC operert med Mohs kirurgi ved Seksjon for hudsykdommer, Oslo universitetssykehus.

Vevsmaterialet (hudbiopsier) hentes fra Forskningsbiobank for Avdeling for Revmatologi, Hud- og Infeksjonssykdommer ved Oslo Universitetssykehus. Fra Dermareg hentes data om lokalisasjon av BCC, primær/residiv, eventuell tidligere behandling av BCC, histologisk subtype BCC, antall eksisjoner, tumordiameter, operasjonsdefekt, rekonstruksjonsteknikk. Ansvarlig Kristin Hortemo.

Sist oppdatert 01.02.2022