Behandling

Digital sårbehandling

Digital sårbehandling er et tilbud til polikliniske sårpasienter som ikke er på sykehus. Sårbehandlingen blir utført av sykepleier i kommunen. Sykepleier er utstyrt med kamera, som har direkte videooverføring til veileder/sykepleier på sykehus.

Sårpasienter har ofte behov for langvarig behandling med hjelp fra sykehus og kommune. Mange av pasientene har nedsatt funksjonsevne, og flere har i perioder opphold på helsehus eller sykehjem, eller hjemmetjenesten i sin kommune. For disse pasientene kan det være en fordel å slippe reisen til sykehus, og heller få utført sårkontroll med videokonsultasjon der de er.

Før

Vekslingen mellom videokonsultasjoner og fysisk oppmøte på poliklinikk vil avhenge av utviklingen av såret og behov for ytterligere undersøkelser.

Videokonsultasjoner opprettes som en avtale på samme måte som en oppmøteavtale på poliklinikk. Ved videokonsultasjon vil det bli opprettet en lenke til et sikkert digitalt rom der kommunikasjonen vil foregå. Denne lenken står i innkallelsen. 

For å kunne gjennomføre konsultasjonen på video må du åpne https://join.nhn.no i din nettleser på mobil, PC/Mac eller nettbrett. Nettleseren som benyttes er Google Chrome. Dersom du benytter et Apple produkt (iphone eller iPad) må du benytte nettleseren Safari. Det er viktig at du sikrer riktig nettleser og tilgang til https://join.nhn.no i god tid før din konsultasjon. 

Ved bruk av join kan du før konsultasjonen teste egen lyd og bildekvalitet ved å ringe NHN test rom: 998112

Slik kobler du deg opp på join
Åpne Google Chrome (Android/Pc) eller Safari (iPhone/iPad) og skriv inn https://join.nhn.no i adressefeltet i nettleseren.

1. Klikk i navnefeltet og skriv inn/rediger ditt deltakernavn. Bruk fornavn eller initialer.
2. Klikk på «OK»
3. Klikk på knappen med videoikon.
4. Skriv inn nummer til avtalt møterom fra innkallingsbrev og trykk «Gå til» eller videoikon.
5. Tast inn pinkode oppgitt i innkallingsbrev. Klikk på «delta her»
6. Du blir ledet inn i «venterommet».
7. Møteleder (sykepleier på poliklinikk) slipper deg inn i møtet og konsultasjonen starter.
8. Når videokonsultasjonen/sårbehandlingen er slutt kobler «verten» av alle aktive deltakere.

Hvis pårørende skal delta under konsultasjon, logger de seg på på samme måte som pasienten.

Brukerveiledning i Join

 


I innkallelsesbrevet ditt ligger det en aktiv lenke til timen, du klikker på denne og logger deg inn via bankID, behandler på poliklinikk slipper deg inn i «rommet». Brevet med link er også tilgjengelig på minhelse.no.

Hvis pårørende skal delta i konsultasjonen må pasienten selv videresende lenken, enten ved å laste ned det digitale innkallingsbrevet og sende det digitalt til pårørende, eller videresende mottatt SMS-varsel fra telefon. Pårørende må også logge på med BankID

Digital sårbehandling er et pågående pilotprosjekt i regi av Ortopedisk poliklinikk på Ullevål i samarbeid med Solfjellshøgda helsehus. Sykepleier på Solfjellshøgda helsehus har på hodekamera, og veiledes via videooverføring av sykepleier på poliklinikken på Ullevål.

Under

Den som behandler såret har på seg et kamera. Sykepleier på sykehuset ser såret på en pc-skjerm på sykehuset samtidig som pasienten får sårstell. Den som deltar i videokonsultasjonen vil gjøre de samme observasjonene som om pasienten skulle hatt kontrollen på sykehuset. Sykepleier på sykehuset har mulighet til å hente inn lege ved behov. Dersom det under videokonsultasjonen vurderes behov for kontroll med oppmøte på sykehuset, vil pasienten få tilbud om dette.

Etter sårskift vil videre plan og oppfølging avklares i samarbeid med pasienten. 

Etter

Sårbehandlingen dokumenteres i pasientjournal på sykehuset. Denne dokumentasjonen sendes digitalt til helsetjenesten i kommunen. Det vil ikke bli lagret opptak eller bilder fra videokonsultasjonen.

 Videre oppfølging vil følge vanlig rutine med hjelp av for eksempel hjemmesykepleie og sårkontroller på sykehuset.  

Kontakt

Ullevål sykehus Bygg 6 Ortopedisk avdeling Ullevål

Kontakt Ortopedisk avdeling Ullevål

Oppmøtested

Poliklinikk Bygg 6, inngang B, 1. etasje 

Sengeposter Bygg 7A, 2. etasje 

Ergo- og fysioterapienhetene Bygg 7A, 2. etasje

Ullevål sykehus Bygg 6

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Foto av bygget

Ullevål sykehus Bygg 7

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Transport

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.