Behandlingstilbud i SPE

Spesialpoliklinisk enhet en en poliklinikk med flere tjenestetilbud.

Spesialpoliklinisk enhet har tre behandlingstuilbud utviklet for å dekke bredden I pasientpopulasjonen:

  • BASIS
  • Det finnes hjelp
  • Ny kurs (tidligere STOP)
Sist oppdatert 16.10.2023