Ett av tre seksuallovbruddsforebyggende behandlingstilbud ved Spesialpoliklinisk enhet

Ny kurs

Ny kurs er et poliklinisk behandlingstilbud for personer som ønsker hjelp til å finne en ny kurs i livet. Ressursfokus og økt livskvalitet hos individet står sentralt. Målsettingen er forebygging av seksuelle overgrep og et tryggere samfunn for alle.

En persons ben og sko

Foto: iStock

Utredning og behandling

Ny kurs tilbyr utredning og individuell samtaleterapi basert på internasjonalt anerkjente metoder. Pasienten støttes i å bygge et meningsfullt godt liv, som virker forebyggende for seksuelle overgrep, i  tråd med behandlingstilnærmingen Good Lives Model (GLM). Behandlingen er frivillig.

Fokus i behandlingen er på å forstå sin egen vei til lovbrudd, bli kjent med sine risiko- og beskyttelsesfaktorer, samt utvikle nye relevante ferdigheter. Intensitet, varighet og innhold av behandlingen tilpasses den enkelte pasients behov og forutsetninger.

 

Ny Kurs tilbyr utredning og eventuelt behandling til:
personer over 18 år som er bosatt i område tilhørende Helse Sør-Øst og som

  • har begått eller er bekymret for å begå overgrep mot barn eller voksne, og som ønsker 
    helsehjelp med mål om å leve gode liv uten å skade andre.
  • kan møte poliklinisk til regelmessige avtaler i våre lokaler på Gaustad - Oslo universitetssykehus.
  • er strafferettslig avklart (personer som er anmeldt, tiltalt eller avventer domstolsbehandling
    bes om å avvente henvisning).
  • ved straffegjennomføring i fengsel har under ett år igjen til mulig løslatelse og har oppnådd permisjonsrettigheter for å kunne stille fysisk i våre lokaler.
  • kan nyttiggjøre seg samtaleterapi.

Henvisning

Henvisning Ny kurs (PDF)

Fastleger og psykologer kan henvise etter ordinære henvisningsrutiner i spesialisthelsetjenesten. For innsatte ønsker vi at henvisning kommer fra helseavdelingen ved fengselet. Se henvisningsmal for hva henvisningen bør inneholde: lenke

Kontakt oss gjerne på telefon 901 92 368 ved spørsmål om henvisning. Telefonen er betjent tirsdag og torsdag mellom kl 12.00 og kl 14.00. Her kommer du i direkte kontakt med en psykologspesialist i vårt inntaksteam. Vi snakker gjerne med pasienter som lurer på om dette tilbudet passer for dem, eller har spørsmål om selvhenvisning. Her kan også pårørende, helsepersonell eller andre ta kontakt ved spørsmål eller behov for råd og veiledning.

Vi er også tilgjengelig på telefon via Spesialpoliklinisk enhet sitt telefonnummer 22 92 35 10, mandag til fredag kl 9.00-15.00.

Ta en titt på videoen for å se nærmere på våre behandlingsfasiliteter (fra 2020)

Sist oppdatert 03.05.2024