Ett av tre seksuallovbruddsforebyggende behandlingstilbud ved Spesialpoliklinisk enhet

BASIS

Formålet med BASIS er å tilby helsehjelp til personer som antas å ha særlig behov for spesialisert seksuallovbruddsspesifikk behandling, og som ikke får dette behovet dekket av andre eksisterende tilbud mens de er under straffegjennomføring. Behandlingen påbegynnes i fengsel.

En mann som sitter i en stol

Foto: iSTOCK

BASIS er et frivillig behandlingstilbud til personer som er dømt for seksuallovbrudd og befinner seg under straffegjennomføring, og som har en antatt forhøyet tilbakefallsrisiko til nye seksuallovbrudd. 

Behandlingstilbudet bygger på et tett samarbeid mellom kriminalomsorgen, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Behandlingen er forankret i spesialisthelsetjenesten. 

Tilbudet ble etablert i alle helseregioner i 2020.

BASIS

Informasjon om behandlingstilbudet i BASIS finner du på SIFER sine nettsider.

Mer informasjon om BASIS finner du hos SIFER
En mann som sitter i en stol
Sist oppdatert 16.10.2023