Ett av tre seksuallovbruddsforebyggende behandlingstilbud ved Spesialpoliklinisk enhet

Det finnes hjelp

Målet med behandlingen er å gi deg mer kontroll på dine seksuelle tanker, fantasier, følelser og handlinger, og hjelpe deg til å leve et godt liv.

En persons hånd på et bord

Foto: iSTOCK

Behandlingen består av samtaler med en psykolog, og kan gjennomføres ansikt til ansikt, på telefon eller video. Psykologen har taushetsplikt, og ingen andre kan lese hva som blir skrevet i din journal. Tilbudet er for deg som er over 18 år, har en seksuell interesse for barn, og kanskje er bekymret for at du kan begå seksuelle overgrep. Du kan bo hvor som helst i Norge.

Henvisning og vurdering

Du trenger ikke henvisning fra fastlegen din, men kan selv bestille time på telefon (22 92 35 10) eller via chat. Chaten er åpen på hverdager 12:00–14:00. Når du skal til behandling på sykehus må du oppi personopplysninger som blir registrert i din journal.

Behandlingsforløpet

  • Før: Du trenger ikke å gjøre noen forberedelser til denne behandlingen, men vær oppmerksom på at du må betale vanlig egenandel for samtalene. Egenandelen gjelder også for telefon- og videokonsultasjoner. Les mer om egenandeler på helsenorge.no.
  • Under: Samtaletilbudet blir gitt av psykologer ved sykehuset. Dere kan snakke på et kontor, på telefon eller video. Behandlingen vil tilpasses deg og det du trenger, både når det gjelder innhold og varighet. Hvis du har psykiske plager, kan dere snakke om det også.
  • Etter: Etter at behandlingen er avsluttet får du tilbud om oppfølging, dersom du ønsker det.

Anonym chat-tjeneste

På den nasjonale chattetjenesten Det finnes hjelp kan du chatte med en psykolog uten å oppgi hvem du er (åpen på hverdager 12:00–14:00).

Behandlingsfilosofi - Good lives model

Behandling tar utgangspunkt i Good Lives-modellen som har to hovedmålsettinger:

  • redusere/håndtere risiko
  • bistå pasienten til å utvikle nødvendige kunnskaper, ferdigheter og ressurser for å oppnå personlig meningsfulle livsmål på måter som ikke skader andre.


Modellens utgangspunkt er at alle mennesker, uavhengig av om de har begått kriminalitet/overgrep eller ikke, er målrettede og ønsker å tilfredsstille et sett med grunnleggende, fellesmenneskelige behov, som f.eks. helse, kunnskap, mestring, valg og uavhengighet, velvære, relasjoner og tilhørighet, mening, glede og kreativitet. Modellen inngår som en viktig del i behandlingstilnærmingen i Det Finnes Hjelp.

Det finnes hjelp

har en egen nettside med informasjon om behandlingstilbudet, kontaktinformasjon og chat-tjeneste. 

Klikk her for mer informasjon om Det finnes hjelp
Det finnes hjelp Logo

Ta en titt på videoen for å se nærmere på våre behandlingsfasiliteter (fra 2020)

«Det finnes hjelp» – Et viktig tilbud som skal forebygge overgrep mot barn

Det finnes hjelp er en digital lavterskeltjeneste og et behandlingstilbud i poliklinikk for voksne fra 18 år, som står i fare for å begå overgrep mot barn eller har seksuell interesse for barn. Tilbudet er utviklet av Helsedirektoratet i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer, på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det hele startet som et initiativ etter en rapport fra Redd Barna i 2017.

Les mer her
En gruppe mennesker

Her skal folk som frykter de vil begå seksuelle overgrep mot barn få hjelp

Voksne som sliter med seksuell tiltrekning til barn får nå et nytt, offentlig tilbud å gå til. Noe slikt har aldri før eksistert i Norge.
 

Les mer her
En gruppe mennesker som går i gangen

«Det finnes hjelp» – et tiltak for å forebygge seksuelle overgrep mot barn

Erfaringer fra Oslo Universitetssykehus tilsier at voksne søker hjelp for å unngå å handle på seksuell interesse for barn.
 

Les mer her
Ikon
Sist oppdatert 16.10.2023