Enhet for studierelatert diagnostikk

Enheten har i flere år arbeidet med å tilby skreddersydde løsninger for kreftdiagnostikk for kliniske studier, med mål om å implementere ny diagnostikk og nye behandlingsprinsipper for kreftpasienter. Studiene har vært både lokale, nasjonale og internasjonale. Enhetens ansatte jobber tett med de aktuelle kliniske forskningsgruppene samt andre involverte i studiene. I planleggingsfasen er hovedfokus gjennomførbarhet, forutsigbarhet og sikre diagnostiske rutiner for ikke-etablert diagnostikk man trenger i en klinisk kreftstudie. Ved endt studie har enheten vært sentral i overføringsarbeidet dersom metoden skal tas i bruk i rutinediagnostikk.

Foto: Lars Petter Devik, OUS.
​​Sentralt i enhetens arbeid er etablering av ny molekylær diagnostikk for kliniske studier, og enheten håndterer en rekke teknologier slik som blant annet neste generasjons sekvensering (Illumina), multi-gen analyser (Nanostring), enkeltcelledeteksjon (ved in situ analyser og/eller CellSearch) og DNA-metylering (array basert). 

​Dataanalyse, tolkning og datadeponering ivaretas av enhetens bioinformatikere, molekylærbiologer og ITingeniør. Enheten jobber tett med andre sentrale aktører ved OUS, slik som enhet for forskningsstøtte​, ​Seksjon for molekylær patologi​​, kjernefasilitet for kreftgenomikk og bioinformatikk (Department of Core Facilities) og forskningsmiljøet ved Institutt for kreftforskning. Aktiviteten er komplementær til eksisterende støttefunksjoner rettet mot kliniske studier, og har tett interaksjon med disse. 

​​​​​Enheten har også koordinerende ansvar for den nasjonale infrastrukturen for presisjonsdiagnostikk innen kreft, InPreD. I InPreD bygges det opp et regionalt og nasjonalt tverrfaglig miljø som skal stimulere og bidra til god samhandling mellom tilsvarende aktiviteter ved sykehusene Norge. InPreD arbeider for aktiv deling av kompetanse, protokoller og logistikkløsninger, og har i 2020-2022 hatt hovedfokus på å bygge opp nasjonalt tilbud om utvidet genpanelanalyse for kreftpasienter med avansert sykdom, hvor deltagelse i kliniske studier er en mulighet. Enheten koordinerer derfor også etablering og drift av nasjonalt molekylært multidisiplinært møte (Mol-MDT). Les mer om InPreD-infrastruktur og presisjonsdiagnostikk, utvidet genpanelanalyse og Nasjonalt molekylært tumorboard.

Sist oppdatert 25.01.2024