Enhet for forskningsstøtte

Enheten utfører en rekke ulike vev- og cellebaserte analyser for oppdragsgivere innen forskning.

Foto: Lars Petter Devik, OUS (forslag til bilde)

Laboratoriet utfører innstøping av vev og celler, parafinsnitting, frysesnitting, HE-farging, immunhistokjemi, fremstiller tissue micro array (TMA) blokker og håndterer utlån og innlevering av materiale fra/til sykehusets vevsbiobank. I tillegg vil enheten kunne tilby isolering av DNA og RNA. ​

​Pasienter som deltar i kliniske studier får tilgang til utprøvende behandling flere år før den eventuelt blir en del av standardbehandling. En økende forutsetning for deltagelse er at vevsmateriale fra kreftsykdommen kan undersøkes videre. I inklusjonsfasen av en studie snitter enheten parafinblokker fra OUS eller eksterne sykehus til immunhistokjemi eller DNA-/RNA-ekstraksjoner. Underveis i behandlingsforløpet tas det av og til studiespesifikke biopsier som enheten støper inn. Avdelingens patologer bistår og kontrollerer om materialet er representativt. I tillegg utfører enheten snitting av vev og ekstraksjon av DNA/RNA for pasienter som skal få utført utvidet genpanelanalyse ved InPreD. Etterspørselen av patologistøtte til kliniske studier er økende, i tråd med utviklingen innen persontilpasset medisin. Analyser til kliniske utprøvningsstudier er ment som en del av den tjenesteytende virksomheten ved avdelingen og skal ha samme prioritet som rutinediagnostiske prøver.

Enhet for forskningsstøtte deltar som servicelab ved mange kliniske studier. I 2021 var antallet 90, og tallet øker for hvert år. Rundt 2/3 er Inven-2studier (initiert av legemiddelprodusent), og de øvrige er forskerinitierte. Dersom en studie trenger å etablere ikke-eksisterende molekylær diagnostikk, samarbeider enheten tett med enhet for studierelatert diagnostikk.

​Ta kontakt dersom det er interesse for våre tjenester. Nedenfor finner du kontaktinformasjon og rekvisisjon for bestilling av forskningsoppdrag.​

Rekvisisjonsskjema forskningsstøtte-pdf.

Trykk her for kontaktinformasjon​

Sist oppdatert 25.01.2024