Nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk - kreft

InPreD er en nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk innen kreftbehandling. Med store fremskritt innen genomisk testing og bioinformatikk, kombinert med et stadig økende antall molekylært målrettede terapier, er presisjonsdiagnostikk på rask vei inn i klinisk praksis.

Diagram

Om oss​​

InPreD – kreft er et samarbeid mellom alle de seks universitetssykehusene i Norge for å bygge en nasjonal infrastruktur for presisjonsdiagnostikk innen kreftbehandling. Samarbeidet startet i 2019 og sammen etablerer vi tverrfaglige miljøer for avansert kreftdiagnostikk på sykehusene. InPreD har et tett samarbeid med alle sykehus som diagnostiserer og behandler kreftpasienter i hele Norge.

InPreD involverer ansatte fra både klinikk, diagnostikk og forskning. Persontilpasset kreftbehandling krever i økende grad at man gjør mer detaljerte analyser og undersøkelser av pasientene, og dette krever et tett samarbeid mellom ulike fagdisipliner på tvers av sykehusene. I dag har InPreD ansatte med bakgrunn fra ulike fagfelt som ingeniør, bioinformatikk, molekylærbiologi, medisinsk genetikk, onkologi, patologi og forskning.

Analyser vi utfører

InPreD jobber for å fasilitere implementering av nye analyser og undersøkelser for kreftdiagnostikk innad i sykehus og på tvers av sykehusene. Les mere om de forskjellige analysene vi tilbyr og hvordan du som kliniker kan henvise pasienter her:​

Utvidet genpanelana​lyse (TSO500)​

- Helgenomsekvensering (WGS) 

- DNA-metylering 

- CTC (kommer snart)

- OPTIMA (kommer snart)

Trykk på linken for kontaktinformasjonSist oppdatert 14.05.2024