Kontaktpunkter i avd. Samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester

Oversikt over kontaktinformasjon til lokasjon og ansatte i avdelingen.

En person som holder en blyant

Postadresse

Oslo universitetssykehus, Ullevål                
Avdeling samhandling, helsekompetanse og likeverdige helsetjenester
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse

Kirkeveien 166
Bygg 1, 3. etasje

Mailadresse: postsamhandling@ous-hf.no

Kontaktpersoner

Samhandling: 

Sigrun Skåland Brun - avdelingsleder

Tlf: 982 49 826

Margit Damsgaard Vånar - spesialrådgiver
Tlf: 452 65 203

Camilla Holt Hasle - spesialrådgiver
Tlf: 926 14 236

Camilla Huseby - samhandlingsoverlege
Tlf: 476 57 538

Ellen Anita Fagerberg - praksiskonsulent 
Tlf: 23 02 70 37

Brukermedvirkning:

Maria Kristina Finnes​ - koordinator brukerutvalg og ungdomsråd
Tlf: 930 33 642

Pasient og pårørendeopplæring:

Kjersti Tveten - spesialrådgiver
Tlf: 995 64 757

Berit Seljelid - spesialrådgiver
Tlf: 911 53 252

Barn som pårørende:

Trude Aamotsmo - spesialrådgiver
Tlf: 911 30 776

Likeverdige helsetjenester:

Maja Garnaas Kielland  - spesialrådgiver       
Tlf: 419 08 341 

Ingrid Vassli Flateby - rådgiver
Tlf: 476 23 172

Lixian Cheng - spesialrådgiver
Tlf: 967 41 030​​​​​

Sist oppdatert 18.08.2023