Kvalitetsregister om overvekt og fedme hos barn og unge i Oslo

I 2020 ga Personvernombudet ved Oslo universitetssykehus tillatelse til å opprette dette lokale kvalitetsregisteret, KOBU Oslo, med en tilhørende forskningsbiobank. Deltagelse er helt frivillig, og krever samtykke.

  • Det er frivillig å delta i Kvalitetsregister om overvekt og fedme hos barn og unge i Oslo, forkortet "KOBU Oslo".
  • Samtykket vårt kan du lese og laste ned her. Signerte samtykker sendes inn via kontaktinformasjonen under.
  • Rapport: Status for registerets arbeid, per 2022.
  • Biobank og register - slik bruker vi dataene fra registeret til forskning.
  • Disse arbeider med registeret på Oslo universitetssykehus.
  • Kvalitetsregister om overvekt og fedme hos barn og unge i Oslo er organisert under Barne- og ungdomsklinikken, Barneavdeling for nevrofag, Sosialpediatrisk seksjon.
  • Grunnlaget for opprettelsen av registeret er nedfelt i Helsedirektoratets retningslinje IS-1734 fra 2010 (PDF)

Kontakt

Telefon

Telefonen er betjent i vanlig arbeidstid.

Postadresse

Oslo universitetssykehus KOBU Oslo,
Avdeling for barnemedisin, Ullevål
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Registeret er samlokalisert med Sosialpediatrisk seksjon / Overvektspolikliniken for barn og unge, på Ullevål i bygg 95.