Øyeavdelingen

Det tar ca. 10 minutter å gå fra hovedporten på Ullevål sykehus til Øyeavdelingen.

Visjon: "Med øye for fremtiden".

Øyeavdelingen er Norges største med avansert spisskompetanse innen hele øyefaget, med nærmere 300 ansatte og over 9000 operasjoner årlig.  Vi utreder, diagnostiserer og behandler medisinske og kirurgiske øyetilstander. Avdelingen har en stor operasjonsenhet, poliklinikk, sengepost, postoperativ -og dagkirurgisk enhet. Det meste av kirurgien er planlagt ( elektivt), men vi opererer også øyeblikkelig-hjelp-pasienter daglig.
 
Øyeavdelingen ønsker å være en viktig aktør for utvikling av øyefaget både regionalt og nasjonalt, og har som målsetning å være i front både når det gjelder klinikk, forskning og opplæring/undervisning. Hovedmålet for forskning ved avdelingen er å forbedre forebygging og behandling av øyesykdommer. Vi har særlig fokus på klinisk forskning med stort pasientgrunnlag og høyspesialisert kompetanse, samt translasjonsforskning – klinikknær laboratorieforskning ved Senter for Øyeforskning.
 
Avdelingen har tre landsfunksjoner (retinoblastom, medfødt glaukom og rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen), 1 flerregional – og ulike regionale funksjoner. 
 

 • Seksjon for operasjon og sengepost: har en sentral rolle både for elektiv- og øyeblikkelighjelp kirurgien ved avdelingen. Seksjonen har omkring 80 årsverk. De ansatte er spesialsykepleiere, sykepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer og optikere.

  Seksjonen har tre underliggende enheter:
  • Operasjon:
   Forbereder og assisterer ved øyekirurgi både i lokal og generell anestesi. Hovedvekten av pasientene er elektive og komer via dagkirurgen eller sengeposten. Omtrent 20% av pasientene opereres øyeblikkelig, som følge av skade på øyet eller behov for netthinnekirurgi. Enheten har 6 operasjonsstuer som benyttes av fagseksjonene barn, fremre segment, okuloplast og bakre segment. 
  • Postoperativ/ Dagkirurgen:
   Har ansvar for pre -og postoperativ sykepleie til spedbarn, barn og voksne som skal til undersøkelse eller kirurgi i lokal eller narkose. Enheten har 18 dagplasser og 6 overvåkningsplasser fordelt på 2 etasjer. I tillegg har enheten 6 pasientkoodinatorer som står for hovedvekten av operasjonsplanleggingen ved avdelingen, de planlegger og setter opp avtaler på 6 av øyeavdelingens 10 operasjonsstuer. 
  • Sengeposten og vaktmottaket:
   Telefon: 22 11 76 62

   Sengeposten har 19 heldøgns sengeplasser og et tilhørende vaktmottak. Hovedvekten av pasientene innlegges direkte via vaktmottaket, men vi har også planlagte innleggelser. Vaktmottaket driftes av personalet ved sengeposten i tett samarbeid med øyeleger. Enheten jobber daglig med prioritering av øyeblikkelig hjelp, effektivisering, pasientflyt og ivaretagelse av pasientter med medisinske -og kirurgiske øyetilstander. 
 • Kontorseksjonen: 
  Med god service og høy faglig kompetanse er kontor et viktig bindeledd i avdelingen. Gjennom elektronisk arbeidsflyt har de kontroll på ventelister og kontrolltimer, samt sikre korrekte diagnoser, prosedyrer og oppfølging i pasientforløp. 
 • Kompetanseseksjonen:
  Har ansvar for kompetanseutvikling, for leger i spesialiering og optikere.
 • Norsk hornhinnebank:
  Arbeider med å innhente, preparere, lagre og utlevere hornhinner til transplantasjon
 • Senter for Øyeforskning:
  Utgjør en del av øyeavdelingens forskningsenhet. Miljøet er tverrfaglig og kompetansen inkluderer medisinsk og kirurgisk behandling av øyesykdommer, bred kunnskap om prosedyrer relatert til dyrkning av vev og celler, vurdering av cellers morfologi, immunhistokjemi og molekylærbiologiske analyser. 

 • Seksjon for fremre segment: Hovedansvar for behandling i de fremre delene av øyet - hornhinner, grå stær, glaukom, skader med mer.

  Underliggende driftsenhet- Dagkirurgisk poliklinikk:
  Enheten består av 4 operasjonsstuer, 1 skiftestue og 1 poliklinikk. 
  Operasjonsvirksomheten omfatter kirurgi/behandling av katarakt, glaukom, hornhinnetransplantasjon og okuloplast. 
  Poliklinikkens virksomhet er blandt annet knyttet opp til enhetens operasjonsvirksomhet med undersøkelser før og etter operasjon. Pasientene klargjøres og forberedes til operasjon i lokalanestesi. 

 • Seksjon for bakre segment: Hovedansvar for kirurgiske tilstander i øyets bakre deler - netthinneløsning, netthinneskader med mer.
 • Seksjon for barneoftalmologi og stabisme: Tar seg av barns øyesykdommer - for eksempel skjeling.
 • Seksjon for okuloplastikk: Tar seg av kirurgiske tilstander i øyets omgivelser, som øyehule og øyelokk.
 • Seksjon for medisinsk oftalmologi: Generell øye-poliklinikk og medisinske tilstander i netthinnen.

  Underliggende driftsenhet- Øyepoliklikk:
  Ivaretar den største polikliniske aktiviteten ved avdelingen. 
Hovedtrenden er mer dagkirurgi og færre innleggelser. Vi forsøker å "skreddersy" behandlingsopplegg for å redusere unødig ventetid.


Øyeavdelingen er nasjonalt behandlingssenter for tre ulike diagnosegrupper: Medfødt glaukom, Retinoblastom og Blefarofimose (medfødt mistannelse i øyeregionen)

Informasjon om medfødt glaukom

Informasjon om retinoblastom

Informasjon om rekonstruksjon av medfødte misdannelser i øyeregionen

I tråd med etablert praksis for arbeidsfordeling mellom Øyeavdelingen OUS og privatpraktiserende avtalespesialister, ber vi om at privatpraktiserende avtalespesialist først kontaktes ved behov for spesialistvurdering. Dette for å sikre en enhetlig og god tjeneste.  


Oversikt over avtalespesialister i øyesykdommer finner du på Helse Sør-Øst sine hjemmesider (velg «Legespesialister»):

http://avtalespesialister.helse-sorost.no/spesialister1.asp

Avdelingen tar først og fremst imot henvisninger fra øyeleger i privat praksis og leger på andre øyeavdelinger. Ved behov for øyeblikkelig hjelp vil alle leger kunne henvise til oss.

For at vi best mulig skal kunne vurdere søknadene og planlegge undersøkelser og behandling hos oss, må vi vite en del om pasienten.

Henvisningene skal derfor inneholde opplysninger om:

 • Navn, fullt fødselsnummer og telefonnummer
 • Forslag til diagnose
 • Pasientens problem, varighet.
 • Undersøkelse av begge øynene. Dette forutsettes gjort hos henvisende øyelege.
 • Synsstyrke (inkludert refrasjon)/øyetrykk.
 • Evnt cave/smitte
 • Evnt pleiebehov

Videre vil vi alltid ha opplysninger om andre sykdommer som kan påvirke øynene, for eksempel diabetes.

For alle pasienter der det kan bli aktuelt med operasjon trenger vi opplysninger om andre sykdommer. Dette gjelder spesielt ved mulighet for behov for narkose - Hjertesykdom? Lungesykdom? Allergier? Allmenntilstand? Kan pasienten f. eks gå opp 1 etasje uten problemer?

Dersom henvisende lege har liste over pasientens faste medisiner vil vi ha denne sammen med henvisningen.

Selv vil vi prøve å gi tilbakemelding om pasienten til henvisende lege så fort som mulig. Behandlingen av pasienten er stadig mer avhengig av et godt samarbeid mellom flere aktører.


Henvisninger sendes

Oslo universitetssykehus

Øyesykdommer

Postboks 4956 Nydalen

0450 Oslo

Hovednummer: 22 11 85 45

Faks ekspedisjon: 22 11 99 89

Medisinsk poliklikk: 22 11 86 00

Dagkirurgisk poliklinikk 1.etg: 22 11 84 75

Sengepost: 22 11 76 62

Dagkiruren/ PO22 11 85 82

Norsk hornhinnebank, Senter for Øyeforskning Vakttelefon: Tlf 957 41 041 (hornhinnedonasjon)

Kontakt

Telefon

Poliklinikk: 22118600, dagkirurgi/poliklinikk 1.etg: 22118475, sengepost: 22117662

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ullevål Sykehus, Bygg 36, inngang A (hovedinngang Øyeavdelingen): 

NB! Les informasjonen øverst på denne siden

En bygning med et tre foran

Ullevål sykehus Bygg 36

Kirkeveien 166

0450 Oslo

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kaféen Espresso House.

Åpningstider:

 • Mandag til fredag: 08.00–17.00.
 • Lørdag: 10.00–14.00.

Avvik kan forekomme – se apotekets egne nettsider.

Kontakt:

Telefon: 23 20 52 00
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider

 • Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 10.00–16.00
 • Onsdag: 10.00–19.00
 • Lørdag og søndag: Stengt

Kontakt​

Telefon: 22 11 80 80 (sentralbordet).

Telefontiden er fra 08.30 til 16.00 (onsdag til 19.00).

E-post: seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

​Kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpnin​gstider

 • Hverdager: 07.00–23.00
 • Lørdag: 09.00–21.00
 • Søndag: Stengt

Avvik kan forekomme, sjekk nettsidene til KIWI på kiwi.no.

Kontakt​​​

Telefon: 22 46 61 11 

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, internett, TV og kjøleskap. Ullevål hotell er hovedsakelig et tilbud for pasienter som av ulike årsaker har behov for å være i nærheten av sykehusets tjenester. Deres pårørende kan også bo på hotellet.

Restaurantens åpningsti​der

Hverdager:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: ​16.00–18.00.

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn -senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport fordi antallet parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking og utsjekking

Hovedinnsjekking er etter klokken 15.00 og hovedutsjekking skjer før klokken 10.00.

Kontakt

 • Telefonnummer til resepsjonen: 23 25 24 00
 • Telefonnummer til catering og møtemat: 21 60 36 17
 • Faks: 85 23 34 64 (Allotment bruk 85 23 34 65)
 • E-postadresse: resepsjon.ullevalhotell@medirest.no

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er internettilgang på de fleste byggene og sengepostene på Ullevål. Forhør deg der du skal på time, eller legges inn. Du må ha med eget datautstyr. Ansatte kan hjelper deg med kode for tilgang, hvis det kreves kode.

Biblioteket (1. etasje i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr tilbyr gratis WIFI og har fire stasjonære PC-er der du kan surfe, søke i databaser, ta utskrifter, kopiere og skanne. Her kan du også låne både faglitteratur, skjønnlitteratur, bøker og andre medier og samtidig få hjelp og søkeveiledning av våre spesialbibliotekarer.

Foto og sosiale medier

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

​Hovedinngangen, bygg 4

Kiosken:

 • Mandag til fredag: 07.00–20.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–18.00.

Kantina:

 • Mandag til fredag 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag stengt.

Espresso House ved Kiwi Ullevål​​​

 • Mandag til fredag: 07.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: 10.00–17.00.

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2​​​

 • Mandag til fredag: 08.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kantina på Barnesenteret, bygg 9

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé på Kreftsenteret, bygg​ 11

 • Mandag til fredag: 07.30–14.00.
 • Lørdag til søndag:  Stengt.

Kafé ved Blodbanken, bygg 25

 • Mandag til fredag: 07.30–14.30.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé i bygg 37

Blant annet holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her.

 • Mandag til fredag: 09.00–14.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt.

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10​

Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10

Mandag til fredag:

 • Frokost: 07.00–09.00.
 • Lunsj: 11.30–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Helg og helligdager:

 • Frokost: 08.00–10.00.
 • Lunsj: 12.00–13.00.
 • Middag: 16.00–18.00.

Hotellets kafè er bemannet hele døgnet. Her får du kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Dagligvarebutikk (Kiwi) på Ullevål sykehus

Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på dagligvarebutikken, som ligger mellom byggene 2 og 11, ved Espresso House og apoteket.

​Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien. Alternativt en av flere mindre uteplasser på sykehusområdet. Det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs, spesielt på området sør mot Kirkeveien. Avgiftstid er alle dager og hele døgnet.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betal​​e med kort, mynt eller mobiltelefon. Sykehuset anbefaler at den parkerer benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med Easypark sin mobiltelefonløsning. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.
Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.
 5. Fordelen med ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
EasyPark-koder:
 • Ullevål p-hus, EasyPark-kode: 3015
 • Uteparkering, EasyPark-kode: 3010

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Foreldreparkering

Foreldre/foresatte eller ledsagere til barn innlagt på Ullevål sykehus, kan parkere uten avgift på ansattplasser i parkeringshuset. Forutsetningen er at barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset. Det kan i perioder være begrenset parkeringskapasitet ved sykehuset, og man vil måtte lete etter ledig plass også utenfor hovedområdet rundt parkeringshuset.

 • Parker bilen og ta kontakt med behandlend​e enhet for å få bekreftelse på innleggelse.
 • Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer.
 • Bekreftelsen skal deretter vises fram i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4.
 • Det er ikke nødvendig å legge frem billett synlig i vindusruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt telefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

Akutt fødende

Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede

Personer som har gyldige parkeringsbevis for forflytningshemmede, har egne reserverte plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (byg​g 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn​.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Nyheter