Nasjonal behandlingstjeneste for retinoblastom

Retinoblastom (RB) er en sjelden og ondartet kreftsvulst hos barn, utgående fra umodne netthinneceller.

Om oss​​​

Det er tre til fire nye tilfeller per år og nær 100 prosent overlevelse ved riktig behandling. 

Retinoblastom finnes i en arvelig og en ikke-arvelig form. Ved påvist retinoblastom, undersøkes også foreldre, søsken, barn og andre relevante slektninger.

Tjenesten tar et spesielt ansvar for å spre kompetanse om symptomer slik at svulsten kan oppdages og behandles så tidlig som mulig. Tjenesten har etablert et tett samarbeid med barneonkologer og andre faggrupper som genetikere, nevroradiologer, barnekirurger, onkologer, BUP og andre barneleger. 

Det finnes flere ulike behandlingsformer og kombinasjoner av disse: Cellegift, frysebehandling (frysing), laser, lokal strålebehandling eller fjerning av øyet. På grunn av få tilfeller og behov for spesialisert behandling, er behandlingstilbudet sentralisert til en nasjonal tjeneste.

  • Henvisningskriterier: Mistanke om retinoblastom fra egen øyelege eller øyeavdeling.
  • ICD-10: C69.2.

Tjenesten er lokalisert til Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Kontakt oss

​​Telefo​​​n

  • Pasientkoordinator: 23 02 75 87
  • Postoperativ/dagkirurgi (3. etasje): 22 11 85 82

E-p​​​ost

Postad​​​resse

Henvisingsmottaket
Oslo universitetssykehus,
Øyeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0224 Oslo

Henvisning​​​

Sist oppdatert 15.09.2022