Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom

Det er etablert et nasjonalt behandlingstilbud til barn under 16 år som blir født med glaukom (grønn stær) eller får glaukom i tidlig alder.

Om oss​​​

​Hvert år fødes fem til seks barn med denne lidelsen. I tillegg kan barn få glaukom som følgetilstand til andre øyesykdommer, eksempelvis medfødt grå stær eller som ledd i et syndrom.

Det er i gjennomsnitt 20–25 nye barn hvert år som må behandles for glaukom.

Pasientene trenger oppfølging over flere år etter behandling. Tilbudet består hovedsakelig av diagnostisering og kirurgisk behandling. For å sikre høy kvalitet og tilgjengelighet, er denne tjenesten sentralisert til en nasjonal behandlingstjeneste.

  • Henvisningskriterier: Mistanke om glaukom hos barn under 16 år. 
  • ICD-10: Q 15.0

Tjenesten er lokalisert til Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål.

Kon​​​takt oss

​​​Telefon​​

  • Pasientkoordinator: 23 02 75 87
  • Poliklinikk: 23 01 62 05

E-post

post.bevegelse@ous-hf.no

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Øyeavdelingen
Postboks 4950 Nydalen
0224 Oslo

Henvis​​ning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket

Les mer i eRapport

Sist oppdatert 15.09.2022