Fysisk helse og behandling

Her er noen av behandlingene Oslo universitetssykehus tilbyr voksne innenfor fysisk helse på hjemmesykehus og digital oppfølging i dag, men spør gjerne din behandler eller ta kontakt med behandlingssted om hvilke muligheter de har for hjemmesykehus og digital oppfølging.

Ved hjemmeoppfølging registrerer du helsetilstanden din digitalt og slipper å dra til sykehuset. Noen kontroller må fremdeles gjennomføres på sykehuset.

I et nystartet prosjekt kan enkelte pasienter med hjertesvikt få tilbud om å bli fulgt opp hjemme framfor å dra til sykehuset for kontroll. Du registrerer helsetilstanden din digitalt i appen MyDignio og slipper å dra til sykehuset. Noen kontroller må fremdeles gjennomføres på sykehuset.

Les mer om om hjertesvikt  og digital hjemmeoppfølging.

Avdeling for blodsykdommer tilbyr avansert hjemmesykehus til enkelte pasienter. Dette er aktuelt i perioden etter stamcelletransplantasjon og frem til pasienten er klar for poliklinisk oppfølging etter transplantasjon. ​Det er lagt opp til at pasienten får hjemmebesøk (hjemmebehandling) av sykepleier mandag til fredag, og kommer til kontroll ved avdelingen ved behov i helg.​

Pumpen er bærbar slik at du kan ha den i en veske eller en ryggsekk. Dette gjør at du i større grad kan bevege deg fritt rundt selv om du får behandling. Det gir deg også muligheten til å dra hjem med pumpen. Se film om Bærbar infusjonspumpe til hjemmebehandling publisert på youtube.

Oksygenbehandling i hjemmet (LTOT)​ er langtidsbehandling med oksygen.​ ​Behandlingen gis til pasienter med lungesykdom og betydelig redusert oksygen nivå i blodet. Formålet med langtidsoksygenterapi er forlenget levetid, bedre helse og økt livskvalitet.​ Det er en forutsetning at pasienten ikke røyker.​ ​​


Langtids mekanisk ventilasjon (LTMV) og hjemmerespirator  eller mekanisk pustestøtte, omfatter behandling med visse typer pustemaskiner som hovedsakelig brukes utenfor sykehus eller i hjemmet. Det er apparater med datastyrte, elektroniske turbiner som kan pumpe luft i lungene. Målet er å opprettholde og eller bedre helse og livskvalitet. ​

Denne typen blodprøvetaking brukes til utvalgte situasjoner og analyser. Du kan utføre prøvetakingen hjemme, enten ved at du som selv tar prøven eller ved at noen hjelper deg. Du stikker deg i fingeren med en lansett og en bloddråpe suges opp ved hjelp av prøvetakingsredskapet. Prøven legges i medfølgende pose og konvolutt, og du sender så dette til sykehuset.

​Pasienter henvist for utredning av søvnproblemer ved nevrologisk avdeling får tilsendt spørreskjema, samtykke, 14-dagers søvndagbok samt aktivgraf som pasienten skal fylle ut i forkant av konsultasjon. På denne måten er informasjon om pasientens søvn og andre relevante faktorer tilgjengelig for kliniker før, under og etter konsultasjon, samt tilgjengelig for kvalitetssikring og forskning. At denne informasjonen er tilgjengelig vil kunne medføre at pasienten får avklart sin situasjon uten å reise inn til sykehuset, samt forbedre kvalitet og effektivitet på søvnutredningen ved sykehuset. 
Les mer på nettsidene til ous-research.

Digital sårbehandling er et tilbud til polikliniske sårpasienter som ikke er på sykehus. Sårbehandlingen blir utført av sykepleier i kommunen. Sykepleier er utstyrt med kamera, som har direkte videooverføring til veileder/sykepleier på sykehus. 

Du kan også lese mer om erfaringene med digital sårbehandling i artikkelen Trygg digital sårbehandling skrevet for Ekspertsykehuset.Sist oppdatert 30.04.2024