Ekspertsykehuset

Trygg digital sårbehandling

Sårbehandling på skjerm har gitt fornøyde pasienter og motiverte medarbeidere. Målene er nettopp bedre pasientbehandling, bedre ressursutnyttelse og redusert transportbehov.

Mon Aguado på skjerm og Cecilie på kontoret på Ullevål
Fagsykepleier Mon Christopher Aguado med hodekamera illustrerer sårbehandling på sykepleier via skjerm fra Solfjellshøgda helsehus og sykepleier Cecilie Bye Erstad er på poliklinikk på Ullevål sykehus.

Tekst: Cecilie Bye Erstad, Seksjon for sengeposter ortopedi, Ortopedisk poliklinikk Ullevål, Oslo universitetssykehus (OUS). Foto: OUS

 Se for deg den eldre damen på helsehuset som lever med skrøpelighet og ganske dårlig allmenntilstand. Hun har kontrolltime på poliklinikken hos oss for å se hvordan det går med et delhudstransplantat. Se for deg at pasienten slipper å reise ut med ambulanse denne dagen hvor vi opplever et fryktelig snøvær. Trafikken står over hele byen, og ventetiden på transport virker uendelig lang.​​

Sammen med pasienten gjennomførte vi i stedet en perfekt videokonsultasjon, og vi gjennomførte sårkontrollen via skjerm. Sykepleier på helsehuset fjernet agraffer, renset og stelte transplantatet, og vi her på OUS kunne bekrefte at delhuden så fin ut.

Bilde av Cecilie Bye Erstad

Cecilie Bye Erstad, Seksjon for sengeposter ortopedi, Ortopedisk poliklinikk Ullevål.

Langvarige behandlingsforløp

Ved ortopedisk poliklinikk er det mange pasienter som kommer for sårbehandling. En hel del disse pasientene har langvarige behandlingsforløp og hyppige kontroller. Flere av pasientene behandles samtidig for samme sår i primærhelsetjenesten av for eksempel hjemmesykepleie.

Sår er en hyppig og økende helseutfordring. Spesielt hos den aldrende befolkningen.

Våren 2022 startet vi et samhandlingsprosjekt med Solfjellshøgda helsehus. Målene våre er bedre pasientbehandling for eldre pasienter med ortopediske sår, bedre ressursutnyttelse og redusert transportbehov. I tillegg ønsket vi å etablere samarbeid med kommunen, altså et helsefellesskap, og det er også et mål for OUS at flere pasienter skal få tilbud om hjemmesykehus og digital hjemme- oppfølging på lik linje og med samme kvalitet som annen behandling på sykehuset.

Vi ønsket altså å utføre flere sårkontroller ved bruk av videokonsultasjon istedenfor fysisk oppmøtetime på poliklinikk. Sykepleier på helsehuset bruker da et hodekamera slik at hendene er fri til å utføre sårbehandlingen.

Sykepleier på sykehuset ser såret på pc-skjermen. For å gjennomføre samtale mellom pasient og sykepleier på sykehuset, er det behov for en ekstra skjerm i tillegg til hodekameraet. I dag bruker vi en laptop til dette.

Vi har nå gjennomført 13 videokonsultasjoner, og alle som har vært involvert, har vært fornøyde. Noen av pasientene har vært ganske skrøpelige, og de har vært glade for at de har sluppet reisen fra helsehus og inn til sykehus. Til nå har vi unngått fire tur-retur reiser med ambulanse.

Viktig å skape trygghet

For oss er det veldig viktig at videokonsultasjonene kan gjennomføres på en trygg måte for alle. Det betyr både at pasientene har sårtilstander som er medisinsk avklart, at vi har etablert rutiner rundt dokumentasjon og tidspunkt for når pasienten skal tilbys ny oppmøtetime. Selve videokonsultasjonene foregår i et trygt, virtuelt rom hos Norsk helsenett slik at sensitiv informasjon ikke skal komme frem til uvedkommende. I prosjektperioden har vi også hatt flere møter og gjennomført flere undervisninger innen sårbehandling.

Den største gevinsten med å gjennomføre sårbehandling med videokonsultasjon er at pasienten slipper å reise frem og tilbake til sykehus for kontroll. Mange av de problemstillingene vi ønsker å avklare under kontrollen, kan fint gjøres på denne måten, og pasienten får like god behandling.

En annen fordel er at vi kommer i direkte kontakt med sårbehandler i primærhelsetjenesten, og vi kan avklare spørsmål rundt behandlingen der og da. Informasjonen går ikke via elektroniske meldinger eller annet som følger pasienten til time.​

Kan komme flere til gode

Vi håper også at disse gode erfaringene fører til at økt kunnskap og kompetanse innen sårbehandling skal komme flere sårpasienter til gode. De aller fleste pasienter med sår, behandles kun i primærhelsetjenesten. Videokonsultasjoner muliggjør også sårkontroll på poliklinikk for pasienter som av ulike grunner ikke kan reise inn til sykehuset, og som vanligvis ville avlyst timen sin.

En bonus med prosjektet er at vi har blitt kjent med hverandre på tvers av tjenestenivå. Nå oppleves det mye lettere å ta kontakt med hverandre dersom det er noe vi lurer på. Nye arbeidsmetoder gir også økt motivasjon og arbeidsglede, og vi opplever dette som «vinn-vinn».

Nå har vi etablert kontakt med Lilleborg helsehus for å se om vi kan utvide tilbudet til flere pasienter.

Siden sårpasienter som nevnt ofte trenger langvarig behandling og mange ressurser, vil det være veldig nyttig å kunne veksle mellom fysiske konsultasjoner og videokonsultasjoner og utvide dette tilbudet. 

Les flere blogginnlegg fra Ekspertsykehuset på oslo-universitetssykehus.no

Les flere nyhetssaker om fremtidens pasientbehandling på helse-sorost.no​
Sist oppdatert 16.05.2024