Ortopedisk klinikk

Ortopedisk klinikk har ansvar for pasientbehandling, fagutvikling, forskning og undervisning innenfor ortopedi.

Klinikken tilbyr døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske tjenester. Klinikken har også noen landsfunksjoner.

Klinikken er ledet av Rolf Riise og har virksomhet på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, og Trondheimsveien 233 (Aker sykehusområde, bygg 40).

Klinikken har ansvar for utredning, pasientbehandling, forskning og undervisning innen fagområdet ortopedi. Klinikken har lokalsykehus-, regionsykehus- og landsfunksjoner innen dette fagområdet. Klinikken har fem avdelinger, lokalisert på Radiumhospitalet, Rikshospitalet, Ullevål sykehus, og Trondheimsveien 233 (Aker sykehusområde, bygg 40).

Du finner mer info om hver avdeling under menypunktet "Underliggende enheter".

Kontakt

Telefon

Telefonnummer og telefontider står under den enkelte avdeling i menypunktet "Underliggende enheter".

Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ortopedisk klinikk
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Se under menypunktet "Underliggende enheter" for oppmøtested. Kartlenker finner du lenger ned på siden. Sjekk eventuelt opp adressen med innkallingsbrevet du har fått.
En vei med bygninger på siden

Ortopedisk avdeling Aker

Aker sykehus, bygg 40

Trondheimsveien 233

0587 Oslo

Radiumhospitalet slik det blir seende ut når byggearbeidene er ferdige

Radiumhospitalet

Ullernchausseen 70

0379 Oslo

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Ullevål hovedinngang i sol

Ullevål sykehus

Kirkeveien 166

0450 Oslo

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Internbussen frakter deg raskt og trygt mellom Rikshospitalet og Radiumhospitalet på dagtid hverdager.

Se tidtabellen her

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

​Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.