Behandling

Hjertesvikt - digital hjemmeoppfølging

Ved hjemmeoppfølging registrerer du helsetilstanden din digitalt og slipper å dra til sykehuset. Noen kontroller må fremdeles gjennomføres på sykehuset.

Kom i gang med MyDigno

Les mer om hvordan du kan laste ned og ta i bruk appen MyDignio

Digital hjemmeoppfølging
En hånd som holder en mobiltelefon med MyDignio-appen åpen

I et nystartet prosjekt kan enkelte pasienter med hjertesvikt få tilbud om å bli fulgt opp hjemme framfor å dra til sykehuset for kontroll. Du registrerer helsetilstanden din digitalt i en app og slipper å dra til sykehuset. Noen kontroller må fremdeles gjennomføres på sykehuset.

Ved hjertesvikt kan medikamentell behandling bedre hjertets pumpefunksjon, symptomer og redusere risiko for død og sykehusinnleggelser. Når du begynner med medikamentell behandling er det viktig å trappe opp medisinene trinnvis og kontrollert. Under opptrappingen må det gjøres hyppige kontroller med blodprøver, vurdering av symptomer, og måling av blant annet blodtrykk.

Ved digital hjemmeoppfølging kan du gjennomføre enkelte av kontrollene du skal til digitalt i en app, framfor å reise inn til sykehuset.

Før

For å delta via digital hjemmeoppfølging kreves det at du:

  • har en smarttelefon
  • har et blodtrykksapparat og en vekt
  • ikke bruker multidose
  • ikke har behov for tolk

Under

Du blir fulgt opp av hjertesviktsykepleier i samarbeid med kardiolog. Ved første konsultasjon skal du møte opp fysisk. Der får du god informasjon og opplæring i bruk av utstyr og appen. Appen heter MyDignio. Vi utarbeider også en egen behandlingsplan for deg. 

En gang i uken skal du logge deg på appen. Her skal du registrere blodtrykk, puls, vekt og symptomskjema og hvilke medsiner du tar. Blodprøver tas på sykehuset ca. hver 14 dag. 

Kommunikasjon med sykepleier skjer via en chattefunksjon. Der får du ukentlig beskjed om du skal følge opptrappingsplanen, eller om det er andre tiltak som er nødvendige. Opptrappingen gjennomføres i løpet av rundt 4 til 6 kontroller. Siste time gjennomføres som fysisk oppmøte på sykehuset. 

Hva skal jeg registrere i appen og hvordan fungerer det?

Du skal registrere blodtrykk, puls og vekt en gang i uken på avtalt dag mellom klokken 06.00 og 12.00. Vi anbefaler at du veier deg til samme tidspunkt hver gang, helst før frokost. I tillegg skal du fylle ut skjema om medikamentbruk og eventuelle symptomer. 

Sykepleier vurderer måleverdiene på faste dager hver uke. Du mottar en melding fra sykepleier når resultatene er vurdert, med beskjed om videre opptrapping av medisineringen. 

Ved gule og røde varsler kan det være nødvendig å avvike fra planlagt opptrapping. Da avventer du svar fra sykepleier slik du blir bedt om i MyDignio. Ved røde varsler kan du forvente å høre fra sykepleier samme dag, dagen etter eller nærmeste hverdag. Alle varsler blir lest daglig dag av sykepleier. 

Kommunikasjonen mellom deg og sykepleier skjer via chatfunksjon i appen, og alle henvendelser blir besvart innen 3 dager.

Kontaktinformasjon

Hvis du har behov for hjelp eller råd, kan du ringe hjertemedisinsk poliklinikk. 

22 11 93 25 (mandag - fredag mellom 08:30 og 11:30).

eller 22 11 75 26 (mandag til fredag fra kl. 12:30 til 14:30)

Når du ringer, vennligst spesifiser at du følges opp via digital hjemmeoppfølging.

Ved alvorlige symptomer eller dårlig allmenntilstand må du ringe legevakt eller 113.

Kontakt

Ullevål sykehus Bygg 6 Hjertemedisinsk poliklinikk

Kontakt Hjertemedisinsk poliklinikk

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Bygg 6 (midtblokken), 4. etasje.
Kirkeveien 166, 0450 Oslo

Ullevål sykehus Bygg 6

Kirkeveien 166

0450 Oslo