Hvordan blir lederrollen i 2035?

14.-15. september 2023 var over 200 TSB-ledere fra hele landet samlet på TSB-lederkonferansen hvor hovedtema var fremtidens rus- og avhengighetsbehandling. Hvordan ser de for seg at lederrollen endres frem mot 2035? Les hva noen av deltakerne svarte på dette.

Ledere som snakker sammen i grupper på TSB-lederkonferansen
Gruppediskusjoner på TSB-lederkonferansen 2023

Fremtidens TSB var hovedtema på TSB-lederkonferansen 2023, hvor deltakerne fikk belyst temaet gjennom både plenumsforedrag, parallelle seminarer og gruppearbeid.

Rus- og avhengighetsbehandling 2035

Camilla Tepfers og Audun Ervik fra analyse- og rådgivningsselskapet inFuture presenterte den nylanserte fremtidsstudien Rus- og avhengighetsbehandling 2035. Rapporten skal gjøre oss som jobber innen rus- og avhengighetsbehandling i bedre stand til å forstå utfordringsbildet og identifisere muligheter.

Fremlegget av studien ble etterfulgt av parallelle seminarer der lederne kunne velge å lære mer om kunstig intelligens, diskutere hvordan TSB ville sett ut dersom vi startet på nytt med «blanke ark» eller være med på workshop om bærekraftig personalledelse.

Hva kan vi lære av våre naboland?

Hvordan ser rus- og avhengighetsbehandling ut i Sverige, Finland og Danmark? Espen Enoksen fra Helse Stavanger har sammen med kollegaer forsket på rus- og avhengighetsbehandling i Norden, og presenterte innsikten for lederne.

Hvordan lede morgendagens arbeidstakere?

Hvilke forhold er viktige for unge i en jobb, og hvordan bør ledere jobbe for å levere på disse forholdene? Dette har Vilde Vågsland fra Opinion de siste årene jobbe med å forstå, og presenterte resultater fra landets mest omfattende studie om Generasjon Z.

Forventninger til fremtidens TSB

Også i år var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol til stede. I sitt innlegg la hun frem noen håp, ønsker og ambisjoner for fremtidens TSB. Innlegget ble etterfulgt av muntlig spørretime, der mange TSB-ledere benyttet anledningen til å ha direkte dialog med statsråden.

Hvordan ser lederrollen ut i 2035?

Vi tok også tempen på noen av deltakerne på konferansen for å høre hvordan de tror lederrollen vil være i 2035.

Foto av Audun Ervik
Audun Ervik, partner i inFuture

– Jeg tror det blir enda mer viktig enn før å jobbe tverrfaglig med problemer for å utvikle gode løsninger. Som leder blir det da viktig å rekruttere folk som komplementerer hverandre godt, og forstå hva som motiverer dem. Etter hvert som det blir flere muligheter fra teknologiutvikling vil det også bli mer krevende å prioritere riktig. En utfordring blir da å ta smart valg, der det vanskelige er å velge ting som ikke skal gjøres.

Foto av Christian Ohldieck
Christian Ohldieck, avdelingsdirektør i Helse Bergen

Kontinuerlig endringsledelse

– Mye av essensen av å være leder tror jeg fortsatt vil være det samme i 2035, hvor systemforståelse, relasjonell kompetanse, strategi og tenkning fortsatt vil være viktig. Samtidig så tror jeg at både den virkeligheten vi lever i og de verktøyene vi har tilgjengelig, vil være veldig annerledes. Nå har vi akkurat vært gjennom en sesjon her med kunstig intelligens, som jeg håper og tror vil ha enorm betydning inn mot 2035 og den utviklingen vi ser på feltet. Så prosessene vil være annerledes og rollen som leder vil på den måten også være ganske annerledes. Vi må henge med i en tid der utvekslingen skjer veldig raskt. Det i seg selv er jo en del av å være leder på vårt fagfelt, og det er egentlig en kontinuerlig endringsledelse, tror jeg.

Foto av Berit Kalgraff
Berit Kalgraff, regionleder i Tyrili Vest

Profesjonalisering av lederrollen

– Om 12 år, i 2035, tror jeg at lederrollen blir litt mindre fokusert på fag og enda mer på ledelse – at lederrollen i TSB profesjonaliseres enda mer.

Foto av Randi Mobæk
Randi Mobæk, avdelingsleder i Helse Stavanger

Trygge ledere som våger å ta sjanser

– Lederrollen tror jeg blir en blanding mellom å være visjonær, modig, vågal og å gå inn i en virkelighet som vi ikke kjenner til. Vi må ha ledere som er trygge nok i seg selv til å våge å ta sjanser. Jeg tror det krever ledere som har god kompetanse til å kunne kommunisere og være en brobygger for å både inkludere erfaringskompetanse, kunne samhandle med frivillig sektor, næringsliv og boligsektor, og som utvider det fagfeltet som vi er en del av og som vi er så stolte av. Så en brobygger – men óg en leder som kan formidle håp, at vi greier å oppnå resultater, at folk kan lykkes både som ansatte, men også at folk lykkes med å gjøre endringer i livene sine. Det må være noen som kan fremsnakke resultatet.

Foto av Marte Løvold
Marte Løvold, enhetsleder i Universitetssykehuset Nord-Norge

Arbeidsplassen må være en plass som forebygger sykdom

– Lederrollen i 2035 er først og fremst å legge til rette for at vi får inn gode medarbeidere, for det tror jeg blir en stor og viktig jobb. Vi må legge til rette for god oppgavedeling og tenke litt utradisjonelt rundt hvem som skal gjøre hva. Når vi har fått inn folkene, må vi legge til rette for at de blir i jobben – trives, holder seg friske og kan stå i jobb lengst mulig. Vi må skape gode arbeidsmiljøer. Det blir en kamp om arbeidstakerne og det blir behov for gode helsetjenester, samtidig som at arbeidsplassen skal være en plass som er med på å forebygge sykdom – en plass å holde seg frisk på. Det er en ganske hårete oppgave, samtidig som man må være en tilrettelegger.

 

Sist oppdatert 11.01.2024