En kvinne og en mann står og snakker sammen.

Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Vi formidler kunnskap om tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og er en arena for nettverk. I denne portalen finner du informasjon om TSB og ressurser til bruk i behandling, kompetanseheving og fagutvikling.

Om oss

TSB i Norge

En oversikt over alle behandlingstilbudene i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Norge skal gjøre det enklere å finne frem i tjenestetilbudet, og gi grunnlag for behovsanalyser og tjenesteutvikling. Et nyttig arbeidsverktøy i henvisning og vurdering av pasienter, i fagutvikling og ledelse.

Gå til TSB i Norge
Illustrasjon av et omriss av norgeskart med et forstørrelsesglass på

TSB-skolen

TSB-skolen utvikler en modell for opplæring av ansatte. Gjennom e-læring og andre læringsaktiviteter blir ny og eksisterende kunnskap tilgjengelig for alle i TSB.

Les mer om TSB-skolen
Illustrasjon av en skolesekk

For deg som er leder i TSB

Vi har samlet nyttige ressurser for deg. Her finner du kunnskap og erfaringer om ledelse av TSB, og informasjon om aktiviteter i det nasjonale TSB-ledernettverket.

Gå til TSB-lederressursen
Illustrasjon av en gruppe mennesker forbundet med streker

Nettsiden www.tsb.no driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB

Sist oppdatert 26.02.2024