Bildet er tatt inn et vindu hvor man ser tre personer som jobber sammen og konverserer.

Om tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Introduksjon til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), juridiske og faglige føringer, kompetanse-/forskningsmiljøer og brukerorganisasjoner.


    Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB

    Sist oppdatert 18.07.2023