Foto av tre personer i hyggelig dialog på et møterom

TSB-lederressursen

For deg som er leder i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Gratulerer – du er leder i TSB!

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er det yngste helsefagområdet i spesialisthelsetjenesten. Det faglige grunnlaget er fremdeles under oppbygging, og du som leder er en viktig bidragsyter i dette arbeidet. Du leder både faglig og administrativt i et system som er under kontinuerlig utvikling.

Her har vi derfor samlet lederressurser som du kan ta i bruk, og videreformidle til dine medarbeidere. Ressursene kan være nyttig både for nye og erfarne ledere.

Hva vil du med lederrollen?

​Se denne filmen og reflekter over din lederrolle:​​

Hva betyr det å være leder i TSB?

Å være leder i TSB innebærer mange av de samme oppgavene og utfordringene som å være leder i andre fagområder. Men TSB har også sine egne verdier og særegenheter. Dette var blant funnene i en vitenskapelig artikkel hvor ledere i TSB var informant​er.

​Nettverk og møteplasser for ledere i TSB

Sammen står vi sterkere, og kan skape de rammene som trengs for å bedre kvaliteten på rusbehandlingen. Som en del av TSB-ledernettverket får du informasjon, kunnskap og mulighet for erfaringsdeling om ledelse i TSB. Linjeledere på alle nivåer er velkommen til å delta, enten du er leder i et helseforetak eller en privat avtalepart for TSB. 

Den årlige TSB-lederkonferansen

TSB-lederkonferansen har blitt avholdt årlig siden 2017. TSB-lederkonferansen 2024 finner sted 12.-13. september på Quality hotel Expo, Fornebu. 

Se program og meld deg på her.

Nettverksgrupper ledet av en erfaren mentor

Nettverksgruppene er den viktigste arenaen for lederutvikling i TSB-ledernettverket. Deltakere blir delt inn i grupper som i fellesskap arbeider med konkrete endringsprosjekter, underledelse av en mentor. I 2023 gjør vi en evaluering av ordningen, og planlegger nye muligheter for lederutvikling. Følg med her, eller kontakt oss på tsb@ous-hf.no dersom du er interessert i lederutvikling gjennom nettverksgrupper.​

Abonner på «TSB-lederbrevet»

I det skreddersydde nyhetsbrevet for ledere i TSB får du formidlet rammer for ledelse, styringsverktøy og faglige virkemidler, og vi deler hverandres kunnskap om, og erfaring fra, ledelse av TSB.

Ja takk - jeg ønsker å motta TSB-lederbrevet!

​Ivareta læring og kompetanseutvikling med TSB-skolen

Det er behov for å bygge opp kunnskap om hva som virker i rusbehandling, men det er også et behov for å ta i bruk eksisterende kunnskap. Vi erfarer at det drives mye og god fagutvikling og kunnskapsbasert praksis, og de enkelte TSB-enhetene sitter på et mangfold av gode opplæringsverktøy lokalt. Vi erfarer også at det er stor vilje til å dele av denne kunnskapen og materiellet på tvers av virksomhetene.

Derfor har vi etablert «TSB-skolen». Med TSB-skolen vil vi, i tett samarbeid med virksomhetene selv, utvikle, samle og spre læringsaktiviteter. Det skal bidra til å videreutvikle og synliggjøre en felles faglig kunnskapsbase for alle som jobber i TSB og en tydelig identitet som eget fagområde i spesialisthelsetjenesten.

Vår ambisjon er at TSB-skolen skal hjelpe deg som leder i arbeidet med å tilrettelegge for livslang læring for dine medarbeidere. Et lærende helsefagområde med en felles kunnskapsbase gir et bedre grunnlag for å yte god pasientbehandling.​

​​Samarbeid med andre TSB-virksomheter

Hvordan har andre TSB-virksomheter i landet organisert seg? Hvilke yrkesgrupper har de ansatt og hvilke behandlingsmetoder har de tatt i bruk? Dette er noe av det du kan se i plattformen TSB i Norge. På den finner du en oversikt over alle TSB-enheter i landet. Bruk den aktivt – du som er med på å forme og utvikle faget! Her kan du blant annet

 • få oversikt over TSB-landskapet, enten det er for å finne egnet behandlingssted for pasientene deres eller å gjøre analyser av status i TSB
 • sammenligne ditt eget tilbud med andres 
 • finne frem til andre miljøer som er interessante for deg å knytte kontakt med og lære av.

Ledertips

Tsb.no

Nettsiden tsb.no driftes av oss i Nasjonal kompetansetjeneste TSB, og inneholder all informasjon du trenger om rammene for TSB-virksomhet. Her finner du også opplæringsmateriell og ressurser og nyttig lederinformasjon.

www.tsb.no

Digitale kurs for ledere fra DFØ

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har utviklet flere digitale kurs for ledere i staten. Eksempler på relevante kurs for TSB-ledere er: 

 • Ny som leder i staten: Hjelper deg med å forstå rammene for styring og ledelse i staten, hvordan du løser de løpende oppgavene og hverdagsledelsen, samt hvordan du kan utvikle et fremsynt og utviklingsorientert lederskap.
 • Ta sats – ny i lederrollen: Kurs som handler om lederrollen, lederhverdagen og ledelse i en statlig kontekst.
 • Den vanskelige samtalen: En digital treningsarena som byr på realistisk samtaletrening med ulike medarbeidere.

Finn andre ​kurs som er relevante for deg i lenken under.

Oversikt over DFØs kurs

Lag årshjul

Hvordan lage gode planer for aktivitetene i løpet av året? Her får du tips til hvordan du lager årshjul, samt en gratis Excel-mal.

Årshjul - en gratis mal (stavegard.se)

Få faglig påfyll på farten med podcast

Ønsker du faglig påfyll på farten? Vi anbefaler podcasten "Lederpodden" med organisasjonspsykolog Tor Åge Eikerapen. Han intervjuer spennende ledere, forskere og andre som har noe å melde om ledelse og organisasjonspsykologi.​

Lederpodden​

​Podcasten "Godt nok for de svina" drives av næringslivsleder Anita Krohn Traaset sammen med Hege Janson Skogen, som har ambisjoner om å bli toppleder. Anita og Hege diskuterer små og store utfordringer i lederskapet.

Godt nok for de svina

En bra dag på jobb

Et gratis verktøy for et bedre arbeidsmiljø fra Statens ​Arbeidsmiljøinstitutett, basert på forskning og tilpasset ulike bransjer.

En bra dag på jobb​

Hold begeistringen oppe

Er du en begeistringsleder? Begeistring.no er en blogg om humor, lønnsomhet og ledelse​.​

Begeistring.no​

Snakk om forbedring!

Helsedirektoratet har utivklet et gratis verktøy som gir ledere og medarbeidere en felles forståelse og et bilde av pasientsikkerheten på arbeidsplassen.

Snakk om forbedring​

Få veiledning om å ta i bruk kunstig intelligens

Det nasjonale koordineringsprosjektet «Bedre bruk av kunstig intelligens» skal hjelpe og veilede helsetjenesten slik at den kan lykkes med å ta i bruk kunstig intelligens på en trygg måte.

Kunstig intelligens i helsetjenesten (Helsedirektoratet)

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN) er et fagnettverk som er åpent for alle interessert fagpersoner innen kunstig intelligens i norsk helsetjeneste. Les om prosjekter og arrangementer og bli medlem på deres nettsider:

Kunstig intelligens i norsk helsetjeneste (KIN)

Har du flere tips du vil dele med andre TSB-ledere?

Send dem til oss på tsb@ous-hf.no​!

​​

Bli bedre kjent med andre TSB-ledere

  Les flere artikler med ledertips


   Denne nettsiden driftes av Nasjonal kompetansetjeneste TSB.   Sist oppdatert 04.06.2024