BIlde av alkohol og piller

Rusmiddelforskning

Seksjon for rusmiddelforskning har som formål å generere ny kunnskap om alkohol- og rusmiddelbruk som risikofaktorer for tidlig død, akutt sykdom og skader. Vi studerer virkningsmekanismer, metabolisme, samt kort- og langtidseffekter ved hjelp av studier med forsøksdyr, pasienter og data fra helseregistre. Foto: Shutterstock

Kontakt oss

Artikler fra seksjonen

  • Bilde av leger som sitter ved mikroskop
    Fosfatidyletanol (PEth)- en ny og sensitiv alkoholmarkør

    Den nye alkoholmarkøren PEth har blitt populær de siste årene, da den er et bedre mål på høyt alkoholkonsum over tid enn de alkoholmarkørene som ble brukt tidligere. Tidligere ble alkoholkonsum målt hovedsakelig med markøren CDT, men leverm...

Sist oppdatert 05.07.2023