Nye psykoaktive stoffer (NPS)

De siste 10 årene har det vært en kraftig økning i antall nye psykoaktive stoffer (NPS) på rusmiddelmarkedet. NPS er stoffer som ligner på tradisjonelle rusmidler eller legemidler med ruspotensiale, men som ikke er regulert av internasjonal narkotikalovgivning.

Studier av NPS i vårt laboratorium

NPS selges ofte via internett i form av tabletter, pulver eller væske. Produktene har ofte ukjent innhold og styrkegrad, og uforutsigbare helseeffekter. Forekomst og popularitet av ulike typer NPS kan variere betydelig mellom naboland og det er derfor viktig å følge med på trendene i Norge. For å avdekke nye stoffer i beslaglagte rusmidler, eller i blodprøver ved overdose, må det ofte utvikles nye analysemetoder. I noen tilfeller er det også avgjørende å vite hvordan rusmidlet brytes ned i kroppen for å kunne fastslå hvilket stoff som ble inntatt.

Vi utvikler nye analysemetoder for NPS på det norske og europeiske rusmiddelmarkedet. Vi studerer stoffenes nedbrytningsprodukter, effekter, styrke og virkningsmekanisme for å fremkalle rus. Vi undersøker også skadereduserende tiltak for rusmiddelbrukere og har evaluert ulike selvtester som kan benyttes til å avdekke forekomst av fentanyler (svært sterktvirkende opioider) i rusmidler.

For mer informasjon om vår forskning på NPS, se her.

Sist oppdatert 05.02.2024