En person holder møte

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst, (KLB)

KLB skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen. Vi skal bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Kontakt oss

Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling og omsorg i kommuner og bydeler. Trykk her for å lese mer på Helsedirektoratet sine hjemmesider.

Kommunale prosjekter i lindrende behandling
Et nærbilde av blå blomster

Nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid er nå publisert

Forhåndssamtaler er samtaler om livet til pasienten her og nå, nær framtid, framtidig helsehjelp og livets siste fase. Forhåndssamtaler er frivillige og planlagte og supplerer løpende kommunikasjon med pasienten.

Nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid
hvete i solnedgang

Lindrende behandling

 • Eksterne nettsider om palliasjon

  Her presenterer vi eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

 • Praktisk palliasjon

  Her presenterer vi nyttig og praktisk informasjon som kan benyttes i det daglige kliniske arbeidet.

 • Kommunale prosjekter i lindrende behandling

  Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling.

 • Videreutdanning og andre læringsressurser

  En viktig målsetning for KLB er å heve kompetansen innen palliasjon i regionen.

Våre egne arrangementer

Eksterne aktørers arrangementer

Sist oppdatert 06.02.2024