Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst, (KLB)

KLB skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen. Vi skal bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Kontakt oss

Døden - en del av livet

Døden angår oss alle, men kan være vanskelig å akseptere og krevende å snakke om. Åpenhet om døden kan lette bekymringer og lindre smerter for den som skal dø og for de som skal leve videre.
Trykk her for å les mer på Helse Norge
Bilde: Illustrasjon: Piotr Krzeslak/Mostphotos

MyPath – forskningsprosjekt om pasientsentrert kreftbehandling

Forskningsprosjektet er EU- finansiert og skal utvikle og implementere innovative digitale pasientsentrerte forløp. Les mer om prosjektet her:
thelancet

Lindrende behandling

  • Eksterne nettsider om palliasjon

    Her presenterer vi eksterne hjemmesider som belyser nyttig informasjon om palliasjon- for helsepersonell så vel som pasienter og pårørende.

  • Praktisk palliasjon

    Her presenterer vi nyttig og praktisk informasjon som kan benyttes i det daglige kliniske arbeidet.

  • Kommunale prosjekter i lindrende behandling

    Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling.

Våre egne arrangementer

Eksterne aktørers arrangementer

Sist oppdatert 04.05.2023