En person holder møte

Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling Helse Sør-Øst, (KLB)

KLB skal være en ledende aktør innen kunnskapsbasert lindrende behandling i helseregionen. Vi skal bygge opp og spre kompetanse i fagfeltet samt å være en aktiv pådriver for ulike organiserte kompetansenettverk i palliasjon.

Kontakt oss

OUS har blitt reakreditert for 3 nye år som Comprehensive Cancer Centre i ESMO

Les mer her
Et nærbilde av en vifte

Kommunale prosjekter i lindrende behandling

Helsedirektoratet utlyser hvert år prosjektmidler for å øke kompetansen og styrke kvaliteten innen lindrende behandling og omsorg i kommuner og bydeler. Trykk her for å lese hvilke kommuner som fikk tildelt prosjektmidler i 2024. 

Kommunale prosjekter i lindrende behandling
Et nærbilde av blå blomster

Nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid er nå publisert

Forhåndssamtaler er samtaler om livet til pasienten her og nå, nær framtid, framtidig helsehjelp og livets siste fase. Forhåndssamtaler er frivillige og planlagte og supplerer løpende kommunikasjon med pasienten.

Nasjonale faglige råd om forhåndssamtaler og planlegging ved begrenset forventet levetid
hvete i solnedgang

Lindrende behandling

    Våre egne arrangementer

    Eksterne aktørers arrangementer

    Sist oppdatert 23.07.2024