Nytt fra palliativ forskning

Her legger vi ut ny forskningslitteratur innen fagområdet vi mener er relevant for fagpersoner å kjenne til.

        - Appetite and dietary intake endpoints in cancer cachexia clinical trials (PDF)

        - Physical function endpoints in cancer cachexia clinical trials(PDF)


Sist oppdatert 27.05.2024