Palliative tilbud i Helse Sør-Øst

Her finner du informasjon om tilbud tilhørende ditt helseforetak og palliative tilbud i kommunehelsetjenesten.

Palliative tilbud

Akershus universitetssykehus HF

Palliativt avdeling, tlf: 67 96 00 00.
Palliativt sengeområde tlf: 67 96 68 50
Palliativt team, Ahus tlf: 67 96 89 57
Palliativt team, Kongsvinger tlf: 62 88 72 00

Oslo universitetssykehus HF

Seksjon for lindrende behandling

Ullevål (lindrende sengepost, poliklinikk og team) tlf: 23 02 67 50 

Radiumhospitalet (lindrende senger, poliklinikk og team) tlf: 22 93 54 90

Diakonhjemmet Sykehus

Palliativt team, tlf: 22 45 41 01

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Lindring og Livshjelp
Døgnenhet tlf: 23 22 51 50
Lovisenberg livshjelpsenter (lindrende dagbehandling, poliklinikk og team) tlf: 23 22 51 70
Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf: 62 54 20 90

Sykehuset Innlandet HF 

Gjøvik, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Lillehammer, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Elverum, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Hamar, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Tynset, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Hospice Sangen, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf: 62 54 20 90

Sørlandet sykehus HF

Arendal, Ambulant palliativt team, tlf: 37 07 55 81/ 53 18
Kristiansand, Lindrende enhet (ambulant team, dagpost og sengeenhet), tlf: 38 03 86 60
Flekkefjord, Lindrende team (ambulerende), tlf: 90 61 06 00

Sykehuset Telemark HF, Skien

Palliativ enhet Skien (palliative senger og ambulant team) tlf: 35 00 54 36

Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

Palliativt senter ved Sykehuset i Vestfold består av en lindrende poliklinikk og ambulant palliativt team. Tlf: 33 34 11 71/90530793. Ved behov for sykehusopphold legges palliative pasienter inn ved Senter for kreft og blodsykdommer, tlf 33342350.​ 

Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Senter for lindrende behandling​ (sengepost og palliativt team), Vakt-spl. frem til kl.15, tlf: 901 08 242 

Indre Østfold kommuneHelsehuset, Avdeling 2 tlf: 990 83 950

Halden kommune, Hald​en Helsehus, tlf: 69 17 25 76

Fredrikstad kommune, Helsehuset, Lindrende enhet , tlf: 488 65 688

Moss kommune, Peer Gynt Helsehus, tlf: 69 24 31 12

Sarpsborg kommune, Helsehuset Sarpsborg, palliativ avdeling, tlf: 69 10 83 15

Skiptvet kommune, Sollia bo- og servicesenter, tlf: 69 80 61 00 

Vestre Viken HF

Bærum sykehus, Palliativt team, tlf: 67 50 28 58
Drammen sykehus, Palliativ enhet, tlf: 32 80 30 00
Kongsberg sykehus, Palliativ enhet, tlf: 03525
Ringerike sykehus, Palliativt team Hønefoss, tlf: 32 11 60 00
Hallingdal Sjukestugu, Palliativ enhet, tlf: 32 08 69 00

Asker kommune, Bråset bo- og omsorgssenter, tlf: 31 29 31 00

Bærum kommune, 
Hospice Stabekk, tlf: 67 12 86 10

Drammen kommune, 

Drammen helsehus, tlf: 32 80 42 51 eller 32 80 42 54

Bråta bo- og aktivitetssenter, tlf: 32 23 64 00

Svelvik sykehjem​ tlf: 32 04 02 30 ​

Hole kommune, Hole bo- og rehabiliteringssenter  (enkeltseng) tlf: 32 16 11 00

Kongsberg kommune, Skinnarberga helsehus, tlf: 32 86 73 00

Lier kommune, Nøstehagen bo- og omsorgssenter, tlf: 32 24 11 00
mer infor finner du her

Modum kommune, Modumheimen, tlf: 32 77 89 00

Ringerike kommune, Hospice Austjord, Austjord behandlingssenter, tlf: 32 11 53 00

Sigdal kommune, Sigdalsheimen, Korttidsavdeling med lindrende behandling, tlf: 32 71 22 00

Øvre Eiker kommune, Eikertun Helsehus, lindrende enhet, tlf: 32 70 18 00

Kreftkoordinatorer i Norge

Oversiktsliste over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Sist oppdatert 04.07.2023