Informasjon

Revmatologiske sykdommer hos barn og unge

Sidene det vises til under er informasjonssider tilpasset pasienter og pårørende, men er såpass detaljerte at de gir god informasjon også til helsepersonell. De er laget av Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO), oversatt og tilpasset norske forhold av NAKBUR. Informasjonen omfatter mer enn 25 diagnoser og gjelder kroniske revmatiske sykdommer hos barn og unge 0 til 18 år. Informasjonen under er på norsk samt en rekke andre språk.

Barnerevmatologiske sykdommer Informasjon om barnerevmatologiske sykdommer på andre språk

Detaljert om diagnostikk og behandling

Se egen side

Informasjonsmateriell og nedlastbare brosjyrer

Se egen side

Oversikt over universitetssykehusene i Norge der barn med revmatiske sykdommer behandles.

Ivaretakelsen av  pasienter med barnerevmatologiske sykdommer i Norge foregår som et samarbeid mellom universitetssykehusene og lokale barne- og revmatologiske avdelinger. Det finnes også noen privatpraktiserende legespesialister som tar seg av pasientene.

Pasientorganisasjonen BURG

BURG er Norsk Revmatikerforbunds barne- og ungdomsgruppe. De jobber for å bedre situasjonen for barn og unge mellom 0 og 26 år med revmatisk sykdom og deres familier.

BURG

Sist oppdatert 02.02.2021