Informasjon

Brosjyrer og annet informasjonsmateriell

Informasjonsmaterialet henvender seg hovedsakelig til pasienten og/eller foresatte samt barnehage- og skolepersonell, men kan også være nyttig for fagpersoner.    

 

"Juvenil dermatomyositt JDM" (2023) 

Et par barn som klemmer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Fysisk aktivitet for barn og ungdom med barneleddgikt" (2021)

Brosjyre fysisk aktivitet og barneleddgikt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


"Øvelser for kjeveleddet for barn og ungdom med barneleddgikt" (2020)

brosjyre barneleddgikt kjeve

 

"Det er så mye jeg lurer på ..." (2013)

Informasjon om Systemisk lupus erythematosus (SLE) hos barn og ungdom.

Brosjyre SLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Snart voksen? Hva nå?" (2019)

Informasjon til deg med kronisk sykdom.

Brosjyre snart voksen hva nå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRMO - Tilbakevendende knokkelbetennelse (2021)

Informasjon til deg som er pårørende eller som møter barn og ungdom med CRMO i barnehagen, på skolen eller i fritiden
 

brosjyre crmo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informasjon om regnbuehinnebetennelse (uveitt) for pasienter og pårørende (2020)

 

Praktiske råd ved Raynauds fenomen (2022)

Anbefalingene er utarbeidet av ergoterapeuter.

 

Bavi og Jan JIA
Flippover til bruk ved informasjon om barneleddgikt (JIA) til barn fra 3 til 12 år. Flip over JDM


Sist oppdatert 02.04.2024