Faglige anbefalinger

Diagnostikk og behandling ved revmatologiske sykdommer hos barn og unge

De nasjonale faglige anbefalingene er utarbeidet i samarbeid med den nasjonale referansegruppen for NAKBUR. Anbefalingene inneholder klassifikasjonskriterier/diagnostiske kriterier, sykdomsinformasjon, anbefalt utredning og behandlingsplaner. De baserer seg i stor grad på de internasjonale, men er mer detaljerte og tilpasset norske forhold.

Sist oppdatert 10.02.2023