Behandling

Suprapubisk kateter

Hvis man ikke kan tisse, er det to måter å tømme blæren for urin. Du kan enten få kateter via urinrøret, eller ved å sette et kateter direkte gjennom huden og inn i blæren (suprapubisk kateter). Her beskriver vi suprapubisk kateter.

Før

Du trenger ikke å gjøre noen forberedelser før du kommer til behandling. Ha på rent undertøy.

Under

Legen setter lokalbedøvelse før kateteret legges inn. Legen fører kateteret inn i blæren via et lite snitt i bukveggen like nedenfor navlen. Kateteret holdes på plass i blæren enten med en væskefylt ballong eller med et sting/tråd som er festet til huden. Du får en bandasje over innstikkstedet på magen.
Vi bruker 15 ‐ 30 minutter på behandlingen.

Etter

Du vil få en avtale om ny time for kateterskift, kontroll eller kateterfjerning. Spør om det hvis du ikke har fått time. ateteret er enten koblet til en urinpose eller til en ventil/kran.

Her er noen ting du bør være oppmerksom på i tiden etterpå:

 • Sjekk koblingen ofte og sørg for at poseslangen eller ventilen er godt koblet til kateteret.
  Ha ekstra underlag i sengen i tilfelle koblingen løsner.
 • Halvparten av det du drikker kommer ut som urin. Du må sjekke at urinmengden som kommer ut er cirka halvparten av det du har drukket.
 • Drikk 1,5-2 liter om dagen.
 • Følg med på innstikkstedet. Se om det blir hovent, rødt, kommer puss eller er lekkasje langs kateteret.
  Du får kjøpt utstyr (kateterventil, urinposer, festeanordninger) på blå resept på apotek.

Urinen renner direkte ned i posen. Du tømmer ved å åpne ventilen i bunnen av posten. Husk å stenge etter tømming. Tøm urinposen ved behov og før den blir for tung. En tung pose kan medføre drag og strekk.
Urinposen må alltid være plassert lavere enn blærens nivå. Fest posen til låret eller leggen med elastiske bånd. Du kan feste på andre måter, blant annet en lomme som tres på benet som en strømpe, som posen kan ligge i. 
Du bør ha to forskjellige typer poser. Du bør ha en benpose (lår eller legg) på dagtid og en større pose som kobles til benposen om natten (nattpose). Legg nattposen i en bøtte.
Det er viktig at du fester kateteret slik at hverken kateter eller slange blir avklemt. Fest det på skrå mot lysken/hoftekammen, enten med tape/plaster eller spesiell kateterfester.

Hvis du har kateteret lenge, bør du etter tre uker bytter dagurinposen en gang per uke. Nattpose med tappekran kan brukes i en uke. Skyll gjennom den med vann etter bruk.

Når du åpner ventilen/kranen, tømmer du blæren. Du får beskjed fra sykehus om hvor ofte du skal tømme. Blæren skal tømmes til faste tider, rundt hver 3.‐4. time.
Hvis ventilen fungerer godt, kan du ha den samme til kateteret skal skiftes. Hvis ventilen blir tilsmusset eller fungerer dårlig, må den skiftes oftere.

Tissing: Dersom du drikker normalt bør du ha tisset i løpet av fire timer etter at kateteret er fjernet. Kjenn etter om du får tømt blæren godt. Føler du at det er vanskelig å tømme blæren må du kontakte helsepersonell for å få hjelp.
Urinlekkasje: Det kan sive litt urin fra innstikkstedet etter at kateteret er fjernet. Det kan også være blod i urinen. Dette gir seg som regel etter noen dager. Vi fester en bandasje over innstikkstedet. Observer om bandasjen holder seg tørr. Vask huden ren, tørk og legg på ny bandasje hvis den er fuktig eller blodig.
Urinveisinfeksjon: Kontakt fastlegen for å ta urinprøve hvis urinen lukter ille, hvis det svir når du tisser, hvis du har feber eller blod i urinen over flere dager.

Hygiene og påkledning

Vask hendene før og etter berøring av kateterets innstikksted, samt før og etter tømming av pose, skifte og tilkobling av urinpose/ventil. Bandasjen skal skiftes hvis den blir fuktig. Vask huden inntil kateteret med mild såpe og lunkent vann. Tørk huden godt før du legger over ny bandasje. Du kan gjerne dusje. Da trenger du ikke å dekke over innstikkstedet, men tørk huden godt etter dusjen før ny bandasje festes over. Vi anbefaler ikke karbad når du har kateter. Bruk løstsittende klær, eller påkledning som ikke hindrer urinen i å renne fritt dersom kateteret er koblet til urinpose.

Seksualliv

Du kan tilfredsstille deg seksuelt og ha samleie selv om det ligger et kateter i urinblæren. Be om å få time hos uroterapeut hvis du har spørsmål eller ønsker råd om dette.

Skifte til nytt kateter

Du skal bytte kateteret hver andre måned. Sykehuset avtaler med deg om når byttet skal skje.

Hva og hvor mye bør du drikke?

Når du har kateter kan det kan bli litt grums i urinen. Drikk derfor godt, ca. 1,5‐2 liter væske (hvis ikke lege har gitt annen beskjed) for å sikre god gjennomskylling med urin i kateteret. Drikk det du har lyst på, men ta gjerne et ekstra glass vann i tillegg.

Urinprøve

Dersom du skal ta urinprøve er det viktig at denne ikke tas direkte fra urinposen. Posen vil alltid inneholde bakterier som kan gi feil svar. Derfor er det best at fastlege, hjemmesykepleier eller annet helsepersonell hjelper deg med dette.

Vær oppmerksom

Blod i urinen

Det er ikke uvanlig med blod i urinen de første dagene etter behandlingen. Du må kontakte fastlegen fastlege hvis det varer i flere dager eller kommer etter en lang periode uten blod i urinen.

Urinveisinfeksjon

Symptomer på urinveisinfeksjon kan være feber, grumset og illeluktende urin, blod i urinen, smerter og svie over mage/ blæreregionen. Da må du få hjelp av helsepersonell til å ta urinprøve (prøven skal ikke tas fra urinposen). Bytt ventil/kran før du tar urinprøve. Det er normalt å ha bakterier i urinen når man har kateter, men hvis du får symptomer på infeksjon, trenger du behandling med antibiotika.

Infeksjon ved innstikkstedet

Hvis det blir hovent og rødt ved innstikkstedet, eller du ser at puss kommer ut, må du kontakte fastlegen. Vask grundig og daglig.

Tett kateter?

Hvis det er lite urin i posen eller det kommer lite urin ut når du åpner ventilen (hvis du har kran), må du sjekke at kateteret eller poseslangen ikke er klemt sammen. Sjekk at posen er plassert under blærens nivå. Du må kanskje drikke mer. Kontakt sykehus eller legevakt eller hjemmesykepleie hvis det ikke går over og du får blærespreng.

Lekkasje

Det kan sive urin ut på magen langs kateteret. Da må du passe på at kateteret ikke er tett eller at det ikke er knekk på slangen. Det er ikke farlig med lekkasje langs kateteret så lenge urin også kommer ned i posen, eller tømmes ut når du åpner ventilen. Men informer helsepersonell om lekkasjen.

Urinposeslangen eller ventilen løsner fra kateteret

Hvis urinposeslangen eller ventilen løsner, kan du få lekkasje i truse eller i møbler/seng. Derfor må du sjekke tilkoplingen flere ganger hver dag. Sørg for at den er godt festet.

Kateteret faller ut

Hvis kateteret faller ut, må du kontakte sykehus, fastlege eller legevakt så fort som mulig.

Kontakt

Aker sykehus Avdeling for urologi

Kontakt Avdeling for urologi

Oppmøtested

Urologisk avdeling har virksomhet både på Aker sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
Aker sykehus hovedinngang

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Transport

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aker museum holder til i Steinbygningen ("Gamlestuen") bygg 44, i Stabburet, samt i "Fattiggården" Bygg 62 på Tonsen gård på Aker sykehus.

Museet er åpent hver 1. og 3. tirsdag i måneden fra kl 12-14. 

Her kan du lese mer om Aker sykehusmuseum og hvordan du kan besøke museet

Se også museumsbrosjyren (PDF).

​På sykehusapoteket får du kjøpt det du trenger under sykehusoppholdet og ved utskrivning. Apoteket har tett samarbeid med sykehuset og tilpasser sortimentet etter våre anbefalinger. Deres ansatte har høy faglig kompetanse og kan gi deg gode råd om bruk av dine legemidler og andre produkter. Hos sykehusapoteket kan du hente ut alle dine resepter, også fra din fastlege.

Les mer her.

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00–15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Avbestille på helsenorge.no​

Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Ringe for å avbestille

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din.

Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Det er tilgang til datamaskin med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Du finner kiosk ved hovedinngangen i bygg 11.

 • Adresse: Trondheimsveien 235
 • Telefon: 22 15 21 96 

Åpning​​​stider

 • Mandag til fredag: kl. 10.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt

Kantine åpen for a​​​lle

 • ​Hverdager kl. 09.00–14.00.​​

Kantinen holder til i bygg 5, 1. etasje rett innenfor hovedinngangen.

Oslo storbylegevakt på Aker sykehus

I november 2023 flyttet Oslo legevakt fra sine gamle lokaler i Storgata og opp til nye lokaler på Aker sykehus. Legevakten består av en allmennlegevakt (medisinsk) som drives av Oslo kommune, og en skadelegevakt som drives av Oslo universitetssykehus. I tillegg er det også psykiatrisk legevakt.

Legevaktene har samme inngang, men to ulike kølappsystemer. 

Adressen er Trondheimsveien 233.

Allmennlegevakten til Oslo kommune har telefon: 116 117.
 
 

Ved livstruende skade eller sykdom, ring 113. 

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Det er ikke pasienthotell på Aker sykehus

Det er ikke eget syke- eller pasienthotell på Aker sykehus. Inneliggende pasienter på sykehuset får overnatting på sengepost.

​Hoteller i nærheten av Aker sykehus: Linne Hotell på Brobekk, Haraldsheim vandrerhjem på Sinsen, Hotell 33 på Økern eller hotellene i Oslo sentrum.  

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

Det er fortsatt god parkeringskapasitet på området, men du må belage seg på noe lengre gangavstander. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Alle endringer og sperringer vil bli synliggjort med midlertidige skilter og refleksbånd.

Det er etablert besøksplasser utenfor hovedinngangen og ned mot teltet til parkavdelingen. I tillegg er det besøksplasser utenfor inngang til bygg 2, bygg 6 og bygg 8. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Parkeringsplassene ved Aker sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager. Se informasjon om betaling lenger ned.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med lademulighet. 

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (for eksempel. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten. Beløpet som ikke brukes, blir refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

​Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke

EasyPark-kode: 3004.

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Kontakt​​​

Generelle henvendelser:

Klager​​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering​

OUS  parkeringsområder håndheves etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

​Postkasser på Aker sykehus

Det er to postkasser på Aker sykehus. En ved utkjørselen til Trondheimsveien, og en ved hovedinngangen.

​Røyking på Aker sykehus

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje på anviste plasser.

Sykehusvertene er frivillige som bidrar til et imøtekommende og støttende miljø for pasienter, pårørende og besøkende ved Oslo universitetssykehus.

Deres oppgave er å hjelpe og veilede besøkende og bidra til at besøket ved sykehuset blir litt lettere.

 

 • Veiledning og informasjon: Sykehusvertene hjelper besøkende med å finne frem til riktig avdeling, poliklinikk eller hvor de skal. De gir også generell informasjon om sykehusets tjenester og fasiliteter.
 • Følgetjeneste: Sykehusvertene kan følge pasienter og besøkende til ønsket destinasjon inne på sykehusområdet, spesielt hvis de har problemer med å finne frem eller har begrenset mobilitet.
 • Praktisk hjelp: Sykehusvertene tilbyr hjelp med små praktiske oppgaver, hente rullestoler eller lignende.

 

Sykehusopphold kan være stressende og overveldende, spesielt for førstegangsbesøkende. Sykehusvertene hjelper til med å skape et trygt og innbydende miljø.

 

Vil du bli Sykehusvert?

Vi trenger deg som:

 • Har ledig kapasitet på dagtid og ønsker å gjøre en frivillig innsats.
 • Vil jobbe på Ullevål sykehus, Rikshospitalet, Aker sykehus eller Radiumhospitalet

 

Fint å vite:

 • Sykehusvertene skal være til hjelp for pasienter og pårørende, slik at de finner frem på sykehuset. du skal blant annet ha som oppgave å følge pasienter til riktig avdeling eller poliklinikk.
 • Du kan selv avgjøre hvor ofte du vil bidra.
 • Dere vil få gratis lunsj og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

 

Kontaktinformasjon:

Har du sprøsmål eller ønsker å bli sykehusvert, ta kontakt med koordinator for sykehusvertene:

E-post: sykehusvert@ous-hf.no

Telefon: 48 02 77 36.

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.