Diagnose

Fødselsrelaterte skader på plexus brachialis

Under en fødsel hvor det oppstår komplikasjoner kan nervene i nakken (plexus brachialis) hos barnet skades. Det kalles en fødselsrelatert plexus brachialis skade.

Hvordan oppstår skaden?

En fødselsrelatert plexus brachialis skade oppstår oftest ved at barnets skulder blir sittende fast under selve fødselen (forløsningen). Den kan føre til varierende grad av lammelser og nedsatt følelse i hele eller deler av skulderen, armen og hånden. Hvilken behandling barnet trenger kommer an på hvor stor skaden på nervene er og hvor mange nerver som er skadet.

De fleste barn som får en plexusskade ved fødsel får tilbake følelsen og mulighet til å bevege armen og/eller hånden. Hvis barnet ikke klarer å bøye albuen selv i løpet av de første levemånedene, skal det henvises til den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet.  

Oslo universitetssykehus

Henvisning og vurdering

Det er de ulike lokale behandlingsinstansene (fastlege, lokalsykehus og primærhelsetjeneste) som har ansvaret for å henvise.  

Henvisningskriterier

Følgende pasienter ønskes henvist til den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet:

 • Barn med store lammelser i hele armen inkludert hånden, uten tegn til spontan bedring i løpet av 14 dager etter fødsel skal henvises straks
 • Barn som ikke har sikker bicepsfunksjon (aktiv albuebøy mot tyngdekraften) ved to måneders-alder
 • Barn med manglende aktiv utadrotasjon forbi nøytralstilling i skulderleddet innen tre års-alder
 • Pasienter, uavhengig av alder, som utvikler andre sekundære plager (kontrakturer, smerter eller lignende) kan, uavhengig av tidligere behandling og historikk, henvises for en vurdering.

Utredning

Dere vil bli kalt inn til time hos oss hvis barnet ved to måneders alder ikke klarer å bøye albuen eller hvis det er tvil om dette. Vi vil gjøre en grundig kartlegging av skaden og vurdering av armens funksjon. Kartleggingen skjer ved tre måneders alder. Kartleggingen utføres av et eget plexusteam, bestående av leger, fysioterapeuter og ergoterapeuter. Ved konsultasjonen vil vi vurdere om nerveskaden bør opereres eller om barnet i første omgang kan følges opp videre uten operasjon.

Alle barn som henvises til den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet vil bli fulgt opp av plexusteamet frem til de er ferdig utvokst, uavhengig av om de blir operert eller ikke. Dette er fordi tap av funksjon (kontraktur og feilstillinger) kan skje så lenge barnet er i vekst.

Behandlingsteamet på Rikshospitalet tar også imot henvisninger for eldre barn og voksne med diagnosen, dersom det er ønske om en vurdering.

Behandling

I det første møtet med plexusteamet vil dere få informasjon om skaden og opplæring i øvelser for skulderen, armen og hånden. Tøyningene skal gjennomføres flere ganger om dagen. Spesielt viktig er det å tøye armen ut og vekk fra kroppen for å sikre best mulig utvikling av skulderleddet og forebygge at skulderen går ut av ledd. Det er også viktig at dere hjelper barnet i å bli bevisst på armen ved å stimulere til aktiv bruk.

Det er viktig at armen er i aktivitet for å opprettholde og videreutvikle funksjon.

Selv om barnet etter hvert får bedre funksjon er det nødvendig å fortsette med tøyningsøvelser for å forebygge tap av bevegelighet. Hvilke øvelser som skal utføres tilpasses barnets behov. Når barnet er gammelt nok kan det utføre tøyningsøvelsene selv.

Noen barn vil ha behov for skinnebehandling (ortose). Ortosene kan ha forskjellig hensikt. Hvis formålet med ortosen er å tøye ledd, for eksempel fingre, håndledd, albue, skal barnet bruke ortosene om natten. Er formålet å bidra til økt funksjon i aktiviteter, skal de brukes på dagtid. I hovedsak er det da snakk om en håndleddsortose som skal sørge for at barnet lettere kan strekke i fingrene ved at håndleddet stabiliseres i en gunstig utgangsstilling. Hvis barnet ikke kan bruke ferdiglagde ortoser vil de få spesialtilpasset dette av ergoterapeutene i plexusteamet.

Ved store fødselsskader kan operasjon med rekonstruksjon av nervene være nødvendig. Dette foregår vanligvis ved 4–6 måneders alder.

I tilfeller hvor skulderleddet eller armens funksjon ikke utvikler seg tilfredsstillende kan ulike operasjoner bli aktuelle: forlengelse og/eller flytting av sener, flytting av nerver, kirurgi på over- eller underarmsbenet. Alle operasjonene skjer ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet. Det er få komplikasjoner forbundet med inngrepene.

 

Oppfølging

Barnet vil bli fulgt opp årlig eller etter behov på poliklinikken eller ved tverrfaglig plexusklinikk, med kirurg, ergoterapeut og/eller fysioterapeut tilstede.

Ved kontrollene gjør vi en vurdering av funksjon, eventuelt justering av tiltak og planlegging av videre oppfølging, herunder behov for kirurgi.

Tverrfaglig plexusklinikk

Ved 3, 5, 11 og 15 års alder skal barnet på to dagers milepælskontroller på tverrfaglige plexusklinikker. Formålet med de tverrfaglige klinikkene er å sikre at utviklingen av skulderen, armen og hånden er best mulig, basert på omfattende testing. Barn som er operert skal også på kontroll på tverrfaglig plexusklinikk med utvidet testing seks måneder og ett år etter operasjonen.

Plexusteamet bistår med å sikre god oppfølging av pasientgruppen lokalt. Dette innebærer tett kontakt med lokale behandlingsinstanser for råd og veiledning om behandling, tilpasning av ortoser/skinner, hjelpemidler og øvrige aktuelle tiltak.

Bildeundersøkelse

I forbindelse med kontroller på sykehuset vil vi ved behov ta bildeundersøkelser av barnets arm. Det vanligste er ultralyd av skulder for de minste barna (under 3 år), og CT av skulder for de større barna (over 3 år).

Lokal oppfølging

Vi anbefaler at alle barn som er i oppfølging ved den nasjonale behandlingstjenesten på Rikshospitalet også følges opp av fysioterapeut på hjemstedet. Ergoterapeut kan kobles på ved behov. Dersom denne kontakten ikke allerede er etablert, kan terapeutene i Plexusteamet bistå med å opprette denne. Oppfølgingen bør vare helt til barnet er ferdig utvokst, men hyppigheten av kontrollene vurderes etter barnets funksjon/behov. I de fleste tilfeller har fysioterapeuten kun en kontrollfunksjon, det vil si at de skal passe på at armens funksjon ikke forverres. I perioder kan det likevel være behov for tettere oppfølging. Vi anbefaler videre at fysioterapeuten lokalt etablerer og holder kontakt med barnehage og eventuelt skole.

Internt kvalitetsregister

Den nasjonale behandlingstjenesten har et internt kvalitetsregister. Formålet med registeret er å skaffe oversikt for å kunne evaluere og kvalitetssikre behandlingen. Alle resultater fra kartlegginger og tester samles her. Andre data som samles i registeret er informasjon om diagnose, ortopediske inngrep og poliklinisk oppfølging. Dersom resultatene fra registeret skal brukes til annet formål enn intern kvalitetssikring må det innhentes informert samtykke fra deltakere og godkjenning til gjennomføring fra aktuelle instanser.

Kontaktinformasjon

Tlf: 23 07 29 00 / 954 23 710

E-post: plexusteam@ous-hf.no 

NB: Kun generelle spørsmål – vi kan ikke ta imot henvisninger eller personsensitive opplysninger på denne e-postadressen  

Kontakt

Rikshospitalet Seksjon for hånd- og mikrokirurgi – Rikshospitalet

Kontakt Seksjon for hånd- og mikrokirurgi – Rikshospitalet

Oppmøtested

Barn og voksne som skal til konsultasjon på tverrfaglig plexusklinikk skal møte opp på Barneergoterapien, Rikshospitalet, E2, 2. etasje

Barn og voksne som skal til rutinekontroll hos plexuslege skal møte opp på Ortopedisk poliklinikk, Rikshospitalet, D3b, 1. etasje.

Barn som skal til forundersøkelse i forbindelse med milepælskontroll og kontroll ett år etter operasjon skal møte opp på Barneergoterapien, Rikshospitalet, E2, 2. etasje

Voksne over 15 år som skal til forundersøkelse i forbindelse med milepælskontroll og kontroll ett år etter operasjon skal møte opp på Fysioterapi/ergoterapi, Rikshospitalet, D7, 3. etasje

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Transport

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Du finner sykehusapoteket i Vestibylen like ved hovedinngangen. 
 
Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Deichman OUS Rikshospitalet

Paseintiblioteket på Rikshospitalet er midlertidig stengt pga byggearbeid. Biblioteket åpner igjen i 2024. 

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

​Dagligvarebutikk nær Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende

​Kart over Rikshospitalet

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

 

Adkomsttorget

Adkomsttorget foran Rikshospitalet er nå stengt på grunn av byggearbeider. 

Les mer om byggearbeidene og midlertidig hovedinngang på Rikshospitalet

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

 

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.