Behandling

Forlengelse av subscapularissenen

Forlengelse av subscapularissenen er en operasjon vi gjennomfører hvis senen har blitt så stram at den hindrer utadrotasjon av skulderen. Operasjonen utføres for å oppnå økt bevegelighet i skulderleddet og dermed bedret armfunksjon. Operasjonen vil også være med på å sikre optimal utvikling av skulderleddet hos barn i vekst og forebygge at skulderen går helt eller delvis ut av ledd.

Forlengelse av subscapularissenen oppnås ved at senen deles i to med et Z-snitt slik at sene-endene sklir fra hverandre. Senene sys så sammen igjen i en forlenget tilstand.

Før

Dere vil få innkalling til operasjon cirka tre uker før inngrepet, med innleggelse dagen før operasjonen. Barnet kan ha med seg én pårørende under hele oppholdet på sykehuset. Dere må regne med å være innlagt i totalt tre dager på sykehuset.

For å få et så godt resultat som mulig skal barnet følges tett opp av fysioterapeut på hjemstedet fra cirka fem uker etter operasjonen og i flere måneder framover. Vi anbefaler derfor at dette avtales i god tid før operasjonen. Dersom dere ikke får ordnet dette, kan vi hjelpe dere med dette. Det er ønskelig at lokal fysioterapeut kontakter plexusteamet i forkant av operasjonen for å få informasjon om behandlingen og om rehabiliteringsprosedyren som skal følges i etterkant av inngrepet:

Hvordan foregår behandlingen?

Ved innleggelse vil dere bli møtt av kirurg, ergoterapeut og fysioterapeut fra plexusteamet for samtale og pre-operativ kartlegging av armfunksjon og eventuell smerte. Dere vil også bli møtt av sykepleiere og anestesilege. Dere får grundig informasjon om hva som skal skje av forberedelser før operasjonen, under operasjonen og videre på sengepost.

Dere vil også bli bedt om å svare på utvalgte spørreskjema.

Faste

Før operasjonen/undersøkelsen må barnet faste. Hvis barnet ikke faster, kan det hende vi må avlyse/utsette timen.

De siste 6 timene før operasjon/undersøkelse skal ikke barnet spise mat eller drikke melk/kumelkprodukter. Barn kan få morsmelkerstatning inntil 4 timer før, og morsmelk inntil 3 timer før. Barnet kan drikke klare væsker frem til 1 time før operasjon/undersøkelse: Vann, saft, juice uten fruktkjøtt. Barnet kan pusse tenner og skylle munnen når som helst.

Mat og melk/kumelkprodukter: Stoppes 6 timer før
Morsmelkerstatning: Stoppes 4 timer før
Morsmelk: Stoppes 3 timer før
Klare væsker: Stoppes 1 time før

Hvis barnet likevel har spist eller drukket utenom de tidene som står her må personalet få vite det. Strengere regler kan være nødvendig for noen. Det får du i så fall beskjed om.

Gjør det vondt?

Det kan være noe smerter etter operasjonen. Dere vil få tett oppfølging av lege og sykepleier gjennom hele innleggelsen som passer på at barnet føler så lite smerte som mulig. Behovet for reseptbelagte eller reseptfrie medisiner etter hjemreise bestemmer dere sammen med kirurgen.

Under

Selve operasjonen foregår i full narkose og tar cirka 1-2 timer.

Etter

Etter operasjonen vil barnet bli liggende på oppvåkningsavdelingen i noen timer før det blir kjørt tilbake på sengeposten. Skulderen holdes beskyttet i en skinne/gips med hånden stående ut til siden.

Gipsen/skinnen skal sitte på i 5-6 uker etter operasjonen. Det er viktig at gipsen ikke er for trang og at skulderen og underarmen har god støtte. Ta kontakt med plexusteamet dersom dere er usikre på om gipsen/skinnen sitter riktig.

Fysioterapi

Mens barnet er innlagt vil dere få tilsyn av fysioterapeut. Dere skal trene på av- og påkledning samt enkle øvelser som kan gjøres fram til gipsen/ortosen tas av. Dersom barnet har flyvemaskinsortose vil dere få instruksjon i hvordan denne kan tas forsiktig av og på når barnet skal dusje.

Fysioterapeuten på sykehuset vil ta kontakt med fysioterapeuten lokalt for å gi informasjon om videre oppfølging.

Restriksjoner

Senen tåler ikke strekk og drag de første 12 ukene etter operasjonen. Gipsen/flyvemaskinsortosen vil beskytte mot dette.. Når gips/ortose er tatt av er det viktig å unngå kontaktidrett og aktivitet der det er fare for drag, slag, støt og fall. Da senen heller ikke tåler full kroppsvekt gjennom armen anbefaler vi at barnet burde unngå å bære tunge ting, henge i armen, klatre og leke trillebår i 12 uker etter operasjonen.

Barnet kan gå i barnehage eller på skole så fort allmenntilstanden tillater dette.

Må jeg ta medisiner?

Noen har behov for smertestillende etter hjemreise. Behovet for reseptbelagte eller reseptfrie medisiner bestemmer dere sammen med ortoped. Reseptbelagte medisiner skrives ut elektronisk og kan hentes ut på alle apotek. Husk å ta med legitimasjon.

Skal vi komme til kontroller eller følges opp på noen måte?

Dere skal komme til et tre-dagers treningsopphold hos ergoterapeut og fysioterapeut 5-6 uker etter operasjonen. Den første dagen har dere også en kontroll hos operatør.

Da tar vi gips/flyvemaskinsortosen av, sjekker sår og funksjon, og vurderer stryke og bevegelighet i armen. Dere vil få informasjon og instruksjon i øvelser som det er viktig at dere hjelper barnet å utføre, en til to ganger daglig, hjemme. Dette kommer i tillegg til trening med fysioterapeut tre ganger i uken. Opptreningen etter operasjon varer i seks måneder.

Videre oppfølging

Dere vil få innkalling til ytterligere kontroller på tverrfaglig plexusklinikk, seks måneder etter operasjonen og ett år etter operasjonen. Dette er for å sikre at barnet oppnår best mulig skulderfunksjon i etterkant av kirurgien. Hvor ofte dere skal dra til lokal fysioterapeut etter de første seks månedene vurderer vi individuelt.

Kontakt

Rikshospitalet Seksjon for hånd- og mikrokirurgi – Rikshospitalet

Kontakt Seksjon for hånd- og mikrokirurgi – Rikshospitalet

Oppmøtested

Voksne som skal opereres skal møte opp på Ortopedisk sengepost, Rikshospitalet, C5, 3. etasje.

Barn som skal opereres skal møte opp på Kirurgisk avdeling for barn, Rikshospitalet, C6, 3. etasje.

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

Transport

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går både buss og trikk til Rikshospitalet, med stoppesteder ved hovedinngangen til sykehuset og på Ring 3. Fra og med 1. september 2024 stenges endeholdeplassen på Rikshospitalet. Les mer her: Trikkeholdeplassen ved Rikshospitalet stenges.

Se ruter.no for ruteinformasjon.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

 

Praktisk informasjon

Du finner sykehusapoteket i Vestibylen like ved hovedinngangen. 
 
Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Deichman OUS Rikshospitalet

Paseintiblioteket på Rikshospitalet er midlertidig stengt pga byggearbeid. Biblioteket åpner igjen i 2024. 

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

​Dagligvarebutikk nær Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Oslo universitetssykehus

 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende

​Kart over Rikshospitalet

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

 

Adkomsttorget

Adkomsttorget foran Rikshospitalet er nå stengt på grunn av byggearbeider. 

Les mer om byggearbeidene og midlertidig hovedinngang på Rikshospitalet

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

 

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.