Seksjon for hånd- og mikrokirurgi – Rikshospitalet

Seksjonen på Rikshospitalet er en videreføring av det tidligere håndkirurgiske miljøet på Kronprinsesse Märthas Institutt (KMI). Seksjonen består av ni overleger og fire assistentleger, som diagnostiserer og behandler de aller fleste skader og lidelser i overekstremitetene.

Vi har et særlig ansvar for den avanserte og komplekse håndkirurgien med både lands- og regionale behandlingsfunksjoner. Årlig gjennomføres ca. 6000 polikliniske konsultasjoner og 1600 operasjoner.

Seksjonen ledes av Rasmus Thorkildsen.

håndkirurger.jpg

For de fleste pasientene vil det første møtet med oss være på håndkirurgisk poliklinikk. Der er det høy aktivitet og flere leger som jobber hver dag. Ved behov for operasjon vil man bli søkt videre til enten dagkirurgi eller innleggelse og operasjon på den sentrale operasjonsavdelingen. Behandlingen ved seksjonen innebærer ofte oppfølging av Rikshospitalets erfarne og dyktige håndterapeuter (fysio- og ergoterapeuter), som hjelper oss med å oppnå et best mulig resultat for pasienten.

Ved siden av den kliniske virksomheten er forskning og undervisning prioritert. Flere doktorgradsprosjekter pågår. Seksjonen holder årlige kurs for legespesialister og deltar ukentlig i felles nettundervisning med sykehus over hele landet. I tillegg driver vi undervisningen av medisinerstudenter.

 Virksomheten inkluderer

Påsying av avkuttede og sirkulasjonsløse kroppsdeler startet ved seksjonen på 1980-tallet og har siden 1990-årene vært en landsdekkende behandlingsfunksjon. Aktiviteten omfatter alle ekstremitetsskader med usikker sirkulasjon hvor det er aktuelt med resirkulasjon. Dessuten kan det være aktuelt å vurdere påsying av andre viktige kroppsdeler. Seksjonen har en døgnkontinuerlig vaktordning, og i samarbeid med lokal- og regionssykehus samt AMK-sentralen sørges det for rask transport av aktuelle pasienter til Rikshospitalet. Se for øvrig egen side Nasjonal behandlingstjeneste for akutt replantasjonskirurgi

Plexusskader er skader på nerverøttene fra nakken, som forsyner armen. Slike skader forekommer hos barn i forbindelse med vanskelig fødsel, og hos voksne oftest etter trafikkulykker. Skadene er heldigvis sjeldne, men svært krevende å behandle. Vår seksjon har landsdekkende behandlingsfunksjon for disse skadene. Se for øvrig egen nettside Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis

Landsfunksjonen i replantasjonskirurgi medfører også henvisning av et betydelig antall alvorlige skader som allikevel viser seg å være tilstrekkelig sirkulert, eller hvor replantasjon ikke er indisert. Seksjonen har dessuten regionsansvar for alle alvorlige skader av hånd og overekstremitet i Helse Sør-Øst.

Defekter etter skader, infeksjon eller kreftkirurgi behøver ofte rekonstruksjon med flytting av sirkulert vev, hyppigst hud, muskel eller ben. Vevsdeler med tilhørende blodkar tas fra andre steder på kroppen og sys så på plass der de behøves, før de små blodårene kobles mot lokale kar. Siden vi startet opp med mikrovaskulær kirurgi i Norge i 1980-årene, har vår seksjon hatt landets klart største aktivitet innenfor dette området. Vi opererer både på overekstremiteten, underekstremiteteten og i hode/hals-området. I mange år har vi fått henvist pasienter fra andre sykehus for rekonstruksjon av armer og ben. Vi har et nært samarbeid med Radiumhospitalet og Rikshospitalets Øre-nese-halsavdeling om mikrovaskulær rekonstruksjon etter kreftkirurgi.

Seksjonen behandler barn med medfødte misdannelser i overekstremitetene. Mange av vurderingene foregår tverrfaglig. Dette er også sjeldne tilstander der vi har et særlig ansvar for de mest komplekse tilfellene. Seksjonen har også armprotese-klinikker for pasienter med amputasjoner i overekstremiteten

Barn med cerebral parese og andre nevroortopediske tilstander i overekstremiteten vurderes ved tverrfaglig klinikk sammen med barnenevrologisk seksjon på Rikshospitalet. I tillegg deltar vi i klinikker ved flere andre helseforetak. Barna vurderes og tilbys eventuelt funksjonsforbedrende kirurgi. Voksne pasienter med følgetilstander etter hjerneslag vurderes og behandles tilsvarende.

Dette omfatter akutte nerveskader på over- og underekstremiteten. Videre inngår rekonstruksjon av gamle nerveskader og senetransposisjoner/tenodeser etter skader hvor det ikke er mulig å oppnå nervefunksjon. Vi vurderer og behandler alle typer nervekompresjonssyndromer i overekstremiteten, og behandler også svulster i det perifere nervesystemet.

(medfødte forandringer i blodårene): Rikshospitalet har landsdekkende funksjon for denne pasientgruppen. Vår seksjon deltar i sykehusets tverrfaglige klinikk. Ved behov for kirurgisk behandling på overekstremitene foretas dette av vår seksjon

Seksjonen har stor aktivitet innen rekonstruksjon av sener og bløtdeler. Vi gjør korrigerende inngrep ved følgetilstander etter brudd og har et bredt tilbud til pasienter med utslitte ledd i underarm, håndledd og hånd

Seksjonen har gjennom mange år utviklet seg til å bli landets ledende senter for protesekirurgi i hånden. Hyppigst setter vi inn proteser i håndledd, tommelens rotledd og fingrenes grunn- og midtledd.

Seksjonen innførte håndleddsartroskopi til landet i begynnelsen av 1990-årene. Teknikken har senere blitt spredt utover til de fleste sykehus som driver med håndkirurgi.  Fortsatt utgjør artroskopisk kirurgi i håndledd og hånd en viktig del av vårt behandlingstilbud.

 

 

 

 

 

 

Slik finner du fram

Oversiktsbilde over Rikshospitalet i snø

Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20

0372 Oslo

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

Du finner sykehusapoteket i Vestibylen like ved hovedinngangen. 
 
Åpningstidene for publikumsavdelingen er
 • mandag til fredag kl. 08.00–17.00
 • lørdag kl. 10.00–14.00
Det kan forekomme avvik i åpningstider i forbindelse med høytider. Se apotekets egne nettsider.​

​Kontakt​

 • Telefon: 23 07 34 09
 • Fax: 23 07 34 11​

Deichman OUS Rikshospitalet

Paseintiblioteket på Rikshospitalet er midlertidig stengt pga byggearbeid. Biblioteket åpner igjen i 2024. 

Deichman Etat, Oslo kommune har ansvaret for driften av Pasientbiblioteket på Rikshospitalet.​

Hvem kan lå​ne?

Pasientbiblioteket kan benyttes av pasienter (også dagpasienter), pårørende og ansatte ved Oslo universitetssykehus (OUS). Vi leverer bøkene på rommet til pasienter som selv ikke kan besøke biblioteket.

Hv​​a kan du låne?

Bøker, lydbøker, tegneserier, tidsskrifter, film (DVD), musikk, CD- og DVD-spillere og spillmaskiner med tilhørende spill. I biblioteket er det også en PC med tilgang til internett, som pasienter og pårørende kan benytte seg av.

Åpningstider​

Rikshospitalet - Deichman.no

Kontakt​​​

Telefon: 23 07 46 40

E-post: deichman.rikshospitalet@deb.oslo.kommune.no

Følg pasientbiblioteket på Facebook

Ved Rikshospitalet er det mulig å kjøpe blomster og gaver i kiosken ved hovedinngangen.

Noen sengeposter tillater ikke blomster på rommene. Sjekk med den avdlingen du skal til, om de tillater blomster på rommet.​

​Dagligvarebutikk nær Rikshospitalet

Det ligger ikke dagligvarebutikker i umiddelbar tilknytning til sykehusområdet.

Nærmeste Kiwi finnes på John Colletts Plass, tre trikkestopp unna Rikshospitalet og Gaustad. Dette er det beste alternativet for besøkende som ikke har bil, eller som ikke ønsker å gå et stykke for å komme til butikken.

Ved Ullevål stadion, i gangavstand fra sykehuset, ligger det flere dagligvarebutikker – blant annet Kiwi og Coop. Her er det gode parkeringsmuligheter.

På Vinderen er det også gode handlemuligheter og cafeer. Elleve minutter gåavstand, eller du kan ta T-banen et stopp fra Gaustad (sju minutter). Forøvrig gode parkeringsmuligheter om du kjører (ut av bomringen).

Inne i Sogn studentby ligger det en Rema1000. Her er det gode parkeringsmuligheter.

Det vil ikke lenger være mulig å overnatte på Gaustad hotell for pasienter og pårørende. Oslo universitetssykehus vil sørge for alternativ overnatting. 
 

​Alternativ overnatting

Oslo universitetssykehus sørger for alternativ overnatting ved:
 
Bestilling, endring og kansellering gjøres via avdelingene på Oslo universitetssykehus eller direkte til hotellet. 

Bestilling kan gjøres direkte til Medirest som drifter hotellene på vegne av sykehuset, booking@medirest.no eller 23 25 24 00

Du får tildelt overnatting basert på ønske og kapasitet på hotellene. ​
 

Transport til og fra​

Transport til og fra Rikshospitalet blir ivaretatt av resepsjonen på hotelle​t.
 

​Pasienthotell

Pasienthotell ​er et tilbud for pasienter og deres pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling. Tilbudet gjelder ikke for pasienter som er innskrevet ved sykehuset.

Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Det er også mulig å leie møtelokaler.

 

Kontakt resepsjon og bookingen​

Pasientreiser

Du kan få dekket din pasientreise når du reiser til eller fra offentlig godkjent behandling.

Trykk her for mer informasjon om dekning av reiseutgifter i forbindelse med pasientreiser.

Du kan ha rett på godtgjørelse for utgifter til mat og overnatting når du har vært på reise til eller fra behandling.
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Paisentreiser.

Det er fri, kodeløs internettilgang på sykehuset.

Biblioteket har en PC med internettilgang som er tilgjengelig for pasienter/pårørende

​Kart over Rikshospitalet

Parkering på Rikshospitalet​

På Rikshospitalet er det gode muligheter for å parkere i parkeringshuset (hovedparkeringen) som ligger rundt 250 meters gange fra hovedinngangen – ned mot Esso-stasjonen.

 

Adkomsttorget

Adkomsttorget foran Rikshospitalet er nå stengt på grunn av byggearbeider. 

Les mer om byggearbeidene og midlertidig hovedinngang på Rikshospitalet

Ved eiendomsseksjonen

På nordsiden av Rikshospitalet, ved Eiendomsseksjonen, finnes korttidsparkeringsplasser og en billettautomat. 

 • EasyPark-kode: 3006.

Foreldreparkering

Rikshospitalet har et begrenset antall parkeringsplasser til disposisjon for foreldre/foresatte eller ledsagere. De kan parkere uten avgift på ansattparkeringen (P1–P3), dersom barnet er under 18 år og er innlagt på sykehuset.

 • Vis bekreftelse på foreldreparkering i hovedresepsjonen. Bekreftelsen finner du i innkallingsbrevet.
 • Resepsjonen er betjent mellom kl. 07.00–21.00 mandag til fredag og 10.00–20.00 lørdag og søndag.
 • Resepsjonen fyller ut elektronisk parkeringstillatelse for perioden (periode a maks. 14 dager) pasienten er innlagt på sykehuset
 • Du trenger ikke parkeringstillatelse i frontruten. Ditt registreringsnummer blir elektronisk registrert, og du får en kvittering på sms dersom du legger igjen ditt mobiltelefonnummer.
 • Allerede betalt parkering refunderes ikke av sykehuset.

For barn som er til poliklinisk eller dagbehandling, må man selv legge ut for parkering og søke refusjon fra Pasientreiser.

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr parkering utendørs på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon. Det er fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling bruker du et betalingskort (for eksempel VISA-kort) og reserverer et beløp på parkeringsautomaten. Dersom du ikke bruker opp hele parkeringstiden, blir det overskytende beløp refundert.

Slik gjør du: 

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten.
 4. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke
 • 75 kr per time, kortidsgarasjen maks. 2 timer​
EasyPark-koder:
 • Rikshospitalet langtid, EasyPark-kode: 3012
 • Eiendom ved f-avsnittet, EasyPark-kode: 3006

Gjelder alle dager og hele døgnet.​

Kontakt

Generelle henvendelser:

Klager​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til

Oslo universitetssykehus HF
Oslo Sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Merk Kontrollsanksjon – Parkering.

Fra 1. januar 2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260

Lenke til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen.

 

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

​Sykehuskirke på Rikshospitalet

Kirken i glassgaten er alltid åpen. Her kan du sitte i stillhet. Du kan også tenne lys,be eller skrive ned det du har på hjertet hvis du vil at vi skal be for deg eller andre.

Kirken er i avdeling C2, rom 1034.  

Kapell på Rikshospitalet

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros-og livssyn.

Kapellet er i A2, rom 1034. 

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.