Undersøkelse

Blodtrykksmåling

Blodtrykket ditt blir som regel målt når du blir innlagt på sykehus. Hvilken sykdom du har og hva du skal behandles for påvirker hvor ofte blodtrykket ditt blir målt.

Introduksjon

Når blodtrykket blir målt, blir resultatet oppgitt ved to tall. Måleenheten er mm Hg (millimeter kvikksølv). For eksempel kan blodtrykket ditt være 120/80 (120 over 80 mm Hg). 

Det første og høyeste tallet (systoliske blodtrykk/«overtrykket») er er trykket i blodårene (arteriene) når hjertet pumper ut blod. Det andre og lavere tallet (diastolisk blodtrykk/«undertrykket») er trykket når hjertet slapper av og blir fylt opp med blod før neste slag. 

Før

Vi vil måle blodtrykket ditt når du er avslappet. Derfor bør du helst ikke være i fysisk aktivitet, spise, drikke, røyke eller innta koffein de siste 15 minuttene før blodtrykket skal måles. 

Under

Riktig måleteknikk er avgjørende for at det målte blodtrykket skal bli mest mulig korrekt.

Du skal sitte eller ligge stille uten å ha beina i kors. Hvil armen din på et bord eller annen støtte, slik at midten av overarmen er i hjertehøyde, samtidig som armen hviler inntil kroppen.

Hverken du eller den som måler blodtrykket skal snakke under blodtrykksmålingen.

En blodtrykksmansjett blir plassert midt på overarmen. Mansjetten blåses opp slik at den strammer rundt overarmen før luften gradvis blir sluppet ut. 

Blodtrykksmansjetten er koblet til et blodtrykksapparat som leser av blodtrykket. Ofte må vi gjenta målingen flere ganger for å få et riktig resultat.

Etter

Resultatet av blodtrykksmålingen får du med en gang. Resultatet kan ha betydning for videre undersøkelser og behandling.

Artikler

  • En lege som leser av en blodtrykksmåler, mens en den er tilkoblet en pasient
    Blodtrykksbehandling gir bedre hjernehelse

    Sammenhengen mellom høyt blodtrykk og hjernehelse ble allment kjent da den amerikanske presidenten, Franklin D. Roosevelt døde av hjerneslag i 1945. Han levde med høyt blodtrykk i en årrekke, i en tid hvor det ennå ikke fantes effektiv blod...

  • Bilde tatt fra synsvinkel til en person som leser av en blodtrykksmåler som er koblet til armen.
    Hva kan du gjøre for blodtrykket ditt?

    Høyt blodtrykk er vanlig i befolkningen, vi har effektiv behandling og det er mye du kan gjøre selv. Et normalt blodtrykk er godt for hjernehelsen din, og blodtrykksbehandling er vist effektivt for å forebygge hjerte-karsykdom, demens og tidlig død.