Behandling

Blæretømming med kateter hos voksne

Ren intermitterende kateterisering (RIK), også kalt selvkateterisering, er en av de vanligste måtene å behandle blæretømmingsproblemer på. Når man ikke får latt vannet eller har ufullstendig blæretømming, blir mange anbefalt å starte med selvkateterisering. Det innebærer at urinblæren tømmes regelmessig med et glatt, mykt engangskateter som føres inn gjennom urinrøret og inn i blæren.

Introduksjon

Det beste er å kunne utføre RIK selv. Opplæringen får du på sykehus av uroterapeut (spesialsykepleier i urologi) eller sykepleier med erfaring på dette. Er det vanskelig å utføre selvkateterisering på grunn av sykdom eller fysiske handikap kan nær pårørende lære det, eller du kan få hjelp fra hjemmesykepleier. 

Du vil ha behov for opplæring i 
 • hvordan urinveiene fungerer
 • hvorfor du ut fra din diagnose/problemstilling må starte med selvkateterisering
 • ulike katetre som kan brukes
 • den praktiske utførelsen
Sammen med deg vil uroterapeut/sykepleier tilrettelegge for deg slik at du skal du føle deg trygg på at du klarer kateteriseringen selv.

Hvorfor gjennomføres behandlingen?

Man omtaler urinveiene som øvre og nedre urinveier. De øvre består av nyrene og urinlederne. De nedre består av urinblæren, urinrøret og lukkemuskler. Kvinnens urinrør er ca. 4 cm langt og mannens er ca. 20 cm langt. Urinen produseres i nyrene og ledes ned til urinblæren gjennom urinlederne. Urinblæren har to oppgaver - å samle urin og tømme urin. Skader, sykdom og bivirkninger av legemidler kan påvirke kontrollen over blærens samle- og tømmefase og gi vannlatingsforstyrrelser med dårlig blæretømming. Det kan for eksempel være nerveskade etter operasjoner i mageregionen, langvarig diabetes, isjias og nevrologisk sykdom. Hos menn fører ofte prostataforstørrelse til tømmingsproblemer. Symptomer kan være vansker med å starte vannlatingen, svak stråle, følelse av ufullstendig blæretømming, hyppig vannlating og urinveisinfeksjoner.

Målet med RIK er at de som er plaget med urinveisinfeksjoner skal få mindre alvorlige og færre infeksjoner. De som har hyppig vannlating kan gå sjeldnere på toalettet og de som har lekkasje fordi blæren er full, kan bli kvitt eller få redusert urinlekkasjen. Noen kan få bedre funksjon i blæremuskulaturen slik at de kan slutte med RIK. Disse gode resultatene kan oppnås fordi urinblæren blir tømt fullstendig flere ganger per døgn slik den gjør når urinveiene fungerer som de skal.

Før

Du vil få grundig informasjon og opplæring om hvorfor blæretømming med kateter er nødvendig, men det kan være lurt å skrive ned det du lurer på før du kommer til sykehuset.

Under

Hvordan foregår behandlingen?

RIK innebærer at du tømmer urinblæren din regelmessig flere ganger per døgn med et engangskateter. 
 • R står for ren, det vil si god håndvask med såpe og vann før og etter hver kateterisering, og nedentilvask med lunkent vann eller intimsåpe morgen og kveld. 
 • I står for intermitterende. Det betyr med jevne mellomrom. Det er individuelt hvor ofte blæren bør tømmes. Den som lærer deg RIK vil anbefale hvor ofte du skal gjøre det. Du skal alltid prøve å late vannet først og så utføre kateterisering like etterpå.
 • K står for kateterisering. Det vil si at du fører et engangskateter inn i urinblæren for å få tømt den. Kateteret kastes etter bruk. Det brukes et nytt kateter hver gang.

For menn:

 • Mange menn foretrekker å stå ved toalettet og kateterisere seg når de er trenet i RIK. Vi anbefaler at du sitter de første gangene.
 • Mannens urinrør har en S-form som rettes ut ved å løfte og strekke penis opp mot magen. Ved å trekke forhuden tilbake og klemme lett rundt penishodet med den ene hånden blir det mer åpning av urinrøret. Med den andre hånden tar du kateteret og fører det forsiktig innover i urinrøret til urinen begynner å renne. Du kan kjenne litt motstand ved lukkemuskelen og i prostataområdet. Da skal du ikke presse på, men prøve å slappe av, finne en bedre stilling, kanskje strekke penis litt mer oppover og holde et jevnt trykk på kateteret. Da glir det som regel inn i blæren.
 • Når urinen begynner å renne skal du senke penis og føre kateteret litt lenger inn og holde på kateteret til blæren er tømt.
 • Når urinen slutter å renne, trekker du kateteret langsomt ut for å få god blæretømming
 • Kast kateteret i avfallsposen og vask hendene.

For kvinner:

 • Kvinner har et kort, rett urinrør. Urinrørsåpningen ligger mellom klitoris og skjeden.
 • Du blir instruert i å holde kjønnsleppene godt fra hverandre med den ene hånden og du blir vist i et speil hvor klitoris, urinrørsåpningen og skjeden er. Hvis du ser dårlig og ikke har nytte av speil kan du føle med en finger hvor urinrørsåpningen er, evt. holde en finger i skjeden mens du prøver å finne urinrøret mellom skjede og klitoris.
 • Mange foretrekker å sitte med bena godt fra hverandre enten på toalettet eller på en stol. Andre synes det er greit å stå.
 • I starten kan det være en hjelp å bruke speil. Det kan festes på låret med borrelås eller plasseres på annen måte slik at du kan se deg selv nedentil. Det er individuelt hva som er beste løsning. Når du har lokalisert urinrørsåpningen tar du kateteret med den andre hånden og fører det forsiktig innover i urinrøret til urinen begynner å renne.
 • Det er sjelden motstand i kvinnens urinrør, men kjenner du det skal du ikke presse og bruke makt. Finn en bedre stilling, prøv å slappe av og forsøk på nytt.
 • Når urinen begynner å renne, fører du kateteret litt lenger inn og holder på kateteret til blæren er tømt.
 • Når urinen slutter å renne trekker du kateteret langsomt ut for å få god blæretømming.
 • Kast kateteret i avfallsposen og vask hendene.

Gjør det vondt?

Det finnes ulike katetre på markedet. Vi anbefaler å bruke "hydrofile" katetre. De er glatte og glir lett inn i urinrøret, og derfor er det ikke nødvendig å bruke lokalbedøvelse.

Hvor lenge varer behandlingen?

Hvor lenge behandlingen varer er individuelt. Det kommer an på hvilken indikasjon man må utføre selvkateterisering.

Etter

Du må ha med deg kateter og bruke de med jevne mellomrom, men tiden mellom kateteriseringene er nesten som før vannlatingsproblemene startet. 

Du kan bade i sjøen, i basseng, i badekar, du beveger seg som før, og du kan ha et vanlig seksualliv.

Bivirkninger og komplikasjoner

Den vanligste komplikasjonen ved intermitterende kateterisering er urinveisinfeksjon.

For å forebygge urinveisinfeksjon bør du:
 • Være nøye med hygienen.
 • Innøv riktig teknikk ved innføring av kateteret.
 • Tappe blæren helt tom ved kateterisering slik at urin ikke blir stående igjen i blæren.
 • Øke frekvensen på RIK (eks. fra 3 ganger til 4 ganger i døgnet).
 • Det totale blærevolumet bør ikke overstige 400 ml, det vil si det volumet du klarer å tisse selv og det du tømmer blæren for med kateter.

Skal jeg til kontroll eller følges opp på noen måte?

Oppfølgingen tilpasses individuelt. Noen mestrer RIK fra første dag, mens andre trenger mer veiledning, enten pr. telefon eller ved gjenbesøk på sykehuset. For de fleste går RIK greit etter litt trening. Det er viktig at du føler deg trygg på behandlingen. 

Vi avtaler med deg at vi kontakter deg dagen etter opplæringen for å høre hvordan det går.

Vær oppmerksom

I starten av behandlingen kan det noen ganger komme litt blod på kateteret på grunn av at urinrøret blir irritert. Dette vil gå fort over, men er du i tvil ta kontakt med sykehuset eller fastlegen. Hvis du opplever vedvarende svie ved vannlating, irritasjon i urinrøret eller feber utover de første dagene bør du levere en urinprøve hos din fastlege.

Kateter blir skrevet ut på blå resept. Det betales egenandel når man ikke har frikort.

Kontakt

Aker sykehus Avdeling for urologi

Kontakt Avdeling for urologi

Oppmøtested

Urologisk avdeling har virksomhet både på Aker sykehus, Radiumhospitalet og Rikshospitalet.
Aker sykehus hovedinngang

Foto: Oslo universitetssykehus; Katrine Lunke (fotograf)

Aker sykehus

Trondheimsveien 235

0586 Oslo

Transport

Kollektivtrafikk til Aker sykehus

Buss nr. 31 går fra Fornebu via Jernbanetorget til Aker sykehus.

T-banelinje 5 stopper på Sinsen T. Derfra bør du nå ta buss 31 videre ett stopp. Det er mulig å gå gangveien fra Sinsenkrysset i Trondheimsveien som er midlertidig lagt i gangtunnel under byggingen av nye Aker sykehus.

For rutetider se ruter.no.

Du kan benytte både buss, trikk og T-bane for å komme til Radiumhospitalet. 

Se ruter.no for rutetider.

Fra 31. oktober 2022

Flybuss Rute FB3A trafikkerer ruten Oslo lufthavn–Økern–Radiumhospitalet–Røa–Lommedalen/Bekkestua (stoppestedet heter Radiumhospitalet)

Se flybussen.no for rutetider og billettbestilling​

​Kollektivtrafikk til Rikshospitalet

Det går buss, trikk og T-bane til Rikshospitalet.

For rutetider se ruter.no eller ring 177.

Praktisk informasjon

​Tolketjenester ved Oslo universitetssykehus

Sykehuset ordner med kvalifisert tolk til pasienter som ikke snakker norsk. Tolketjenester er gratis for pasienter. Pårørende skal ikke tolke på sykehuset.

Les mer om tolk og Tolkesentralen.

Sengepostene har trådløst nettverk. Du kan ta med egen PC og mobiltelefon.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre i sosiale medier uten å spørre dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Vi ber om at pasientene i størst mulig utstrekning ikke tar med seg verdisaker ved planlagt innleggelse. 

Mindre verdisaker som lommebok, kontanter, smykker og nøkler kan sykehuset oppbevare i en verdipose i et spesialsikret rom. Verdisakene leveres inn ved innleggelse og utleveres ved utskrivning.

Større ting må oppbevares på post eller overleveres pårørende.

Ta kontakt med posten du skal innlegges for mer informasjon.

Aker museum holder til i Steinbygningen ("Gamlestuen") bygg 44, i Stabburet, samt i "Fattiggården" Bygg 62 på Tonsen gård på Aker sykehus.

Ved 100-årsjubileet for Aker sykehus på Tonsen i 1995 ble museumssamlingen i Stabburet åpnet. I 2015 hadde museet nyåpning etter videreutvikling og oppgradering av det første museet i Stabburet. Museet i Stabburet omfatter en gjenstandsutstilling fra sykehusets forskjellige avdelinger og funksjoner innen sykepleie, kirurgi, endokrinologi, ernæring, indremedisin, fødeavdeling, laboratorier, med mer.

I «Fattiggården» (bygg 62) finnes en omfattende tekstet, fotografisk poster-presentasjon fra sykehusets 200-årige historikk som Aker herreds og senere (1948) Oslo bys sykehus på Tonsen.

Denne inkluderer krigsårene 1940–1945 da sykehuset var rekvirert til Sinzen Kriegslazarett, og Aker sykehus for øvrig var midlertidig forflyttet til et provisorium ved Berg skole.

Se også museumsbrosjyren (PDF).

Åpningstider, omvisninger og sted​​

Adresse: «Fattiggården», bygg 62, Trondheimsveien 235, 0514 Oslo

Etter avtale tar vi imot grupper også til andre dager/tider.

Museumsgruppen er tilstede tirsdager mellom 10.00–14.00 i Steinbygningen, bygg 44.

Priser​

 • 30 kroner for voksne
 • 300 kroner for grupper på mer enn ti personer.

Pasienter og ansatte kommer gratis inn.

Kontaktinformasjon​​

 • Thorstein B. Harbitz. Telefon: 41 76 58 79.
 • Solveig Fretland. Telefon: 90 01 94 18.
 • Gerd S. Jensen. Telefon: 98 49 06 85.
 • Tove Tranø. Telefon: 90 78 12 07.

​Det er ikke eget apotek på Aker sykehus

Aker sykehus har ikke eget apotek, men får varer fra Ullevåls sykehusapotek. Resepter til pasienter på Aker kan bli tatt hånd om av Ullevål sykehusapotek. Det er rutiner for apotekleveranser til sengepostene.

Her finner du Ullevål sykehusappotek (sykehusapotekene.no)​.

​Besøk og permisjon

 • Unngå besøk fra 08.00–15.30, da utredning og behandling ​foregår.
 • Besøkstider finner du p​å en tavle på sengeposten. Besøk utenom dette avtales med personalet.
 • Permisjoner avklares med behandlingsansvarlig lege.

Det er dessverre ingen blomsterbutikk på Aker sykehus lenger.

Avbestille på helsenorge.no​

Hvis du har fått innkallingsbrev fra sykehuset på helsenorge.no, kan du nå sende beskjed direkte til avdelingen hvis du trenger et nytt tidspunkt for timen eller ønsker å avbestille timen din. ​​Foresatte (med foreldreansvar) til barn under 16 år kan gjøre dette på vegne av barna. ​

Du får denne muligheten når du åpner innkallingsbrevet i din innboks på helsenorge.no, der du har tilgang til en svarknapp. Du kan bruke svarknappen for å gi beskjed om at oppsatt tid ikke passer. Det betyr at du i stedet for å ringe til sykehuset kan gi beskjed digitalt hvis du trenger å endre tidspunkt eller ønsker å avbestille timen din.

Du må si i fra senest 24 timer før for å unngå å måtte betale gebyr for timen som ikke passet.

Tjenesten er tilgjengelig for alle som har samtykket til full tilgang på helsenorge.no og har registrert seg som bruker der. 

Ringe for å avbestille

Hvis du mottar innkallingsbrevet på Digipost, e-Boks eller som papirpost må du fortsatt ringe til avdelingen for å endre eller avbestille timen din.

Kontaktopplysninger til avdelingen finner du i brevet eller via våre nettsider i oversikten Avdelinger A-Å

Sikker kan​​al for kontakt med sykehuset

Du kan se dialogen i ditt personlige helsearkiv på helsenorge.no og i dokumentoversikten i pasientjournal.

Det er tilgang til datamaskin med internettilgang hos Lærings- og mestringssenteret på Aker bygg 41. I hovedbygget finnes det ikke internetttilgang for pasienter.

Du finner kiosk ved hovedinngangen i bygg 11.

 • Adresse: Trondheimsveien 235
 • Telefon: 22 15 21 96 

Åpning​​​stider

 • Mandag til fredag: kl. 10.00–17.00.
 • Lørdag til søndag: Stengt

Kantine åpen for a​​​lle

 • ​Hverdager kl. 09.00–14.00.​​

Kantinen holder til i bygg 5, 1. etasje rett innenfor hovedinngangen.

Legevakt på Aker sykehus

Legevakten på Aker sykehus er en allmennlegevakt uten skadeavdeling og sosialtjeneste. Skader og seksuelle overgrep henvises til legevakten i Storgata 40, som er åpent hele døgnet.

Åpningstider legevakten Aker sykehus

 • Hverdager kl. 16.00–22.30.
 • Lørdager, søndager og helligdager kl. 10.00–22.30.

Hvis du har medisinske spørsmål, ring Legevaktsentralen 116 117.

Adresse legevaken på Aker sykehus​​

Trondheimsveien 235, bygg 4 og 10

Ta med gode sko, behagelige klær,  toalettmappe og hjelpemidler

Det er ikke pasienthotell på Aker sykehus

Det er ikke eget syke- eller pasienthotell på Aker sykehus. Inneliggende pasienter på sykehuset får overnatting på sengepost.

​Hoteller i nærheten av Aker sykehus: Linne Hotell på Brobekk, Haraldsheim vandrerhjem på Sinsen, Hotell 33 på Økern eller hotellene i Oslo sentrum.  

​Det frarådes å anvende parfyme på sykehus. Sterke lukter medfører alvorlig ubehag hos mange og allergiske reaksjoner hos noen. Ikke bruk parfyme når du skal på sykehus, hverken som pasient eller besøkende.

Som en følge av de bygge- og gravearbeidene på Aker sykehus vil antallet parkeringsplasser reduseres.

Det er fortsatt god parkeringskapasitet på området, men du må belage seg på noe lengre gangavstander. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Alle endringer og sperringer vil bli synliggjort med midlertidige skilter og refleksbånd.

Det er etablert besøksplasser utenfor hovedinngangen og ned mot teltet til parkavdelingen. I tillegg er det besøksplasser utenfor inngang til bygg 2, bygg 6 og bygg 8. Reserverte plasser for forflytningshemmede (uten avgift) finnes i nærhet av alle inngangene.

Parkeringsplassene ved Aker sykehus er avgiftsbelagte. Avgiftstid er 24 timer alle dager. Se informasjon om betaling lenger ned.

Elbiler

Det finnes per dags dato ingen parkeringsplasser med lademulighet. 

Betalingsmuligheter

Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingsstedene. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller via EasyPark sin mobiltelefonløsning.

Sykehuset anbefaler at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling

Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (for eksempel. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten. Beløpet som ikke brukes, blir refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten.
 2. Reserver et beløp.
 3. Når du avslutter besøket, trekker du betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

​Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Parkeringstid kan kjøpes ved automaten eller ved bruk av EasyPark-app (EasyPark tar 15 prosent tillegg for bruk av deres app). EasyPark SMS tjeneste – transaksjonsavgift 3 prosent minimum 2 kr (se beskrivelse på automat).

Priser 2023

 • 46 kr per time
 • 290 kr per døgn
 • 975 kr per uke

EasyPark-kode: 3004.

Gjelder alle dager og hele døgnet.

Kontakt​​​

Generelle henvendelser:

Klager​​

Klage på kontrollsanksjon kan legges inn via ous.parkerings.info eller per brev til:

Oslo universitetssykehus HF
Oslo sykehusservice
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Merk Kontrollsanksjon – Parkering​

OUS  parkeringsområder håndheves etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nummer 260.

​Postkasser på Aker sykehus

Det er to postkasser på Aker sykehus. En ved utkjørselen til Trondheimsveien, og en ved hovedinngangen.

​Røyking på Aker sykehus

Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking må kun skje på anviste plasser.

​I 2015 gikk startskuddet for tjenesten Sykehusvert ved Oslo universitetssykehus. Pensjonister med røde vester er tilstede ved hovedinngangen på Ullevål, Aker (bygg 2) sykehus, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Deres oppgave er å hjelpe pasienter, pårørende og besøkende å finne fram på sykehuset.

Sykehusver​​tens oppgaver

 • Være synlige i miljøet og yte service til pasienter, pårørende og besøkende.
 • Følge og vise vei til poliklinikker, sengeposter, radiologisk undersøkelse, blodgivning osv.
 • Informere om andre tilbud ved sykehuset.

Sykehusvertene stiller opp frivillig. De er pensjonister og de fleste er tidligere ansatte ved OUS. Alle har fått opplæring, slik at de har kunnskap om hvor enheter holder til i byggene.

Sykehusvertene kan selv avgjøre hvor ofte de vil bidra. De får gratis lunsj, parkering og mulighet til å delta på ulike sosiale arrangementer.

Ønsker du å bli sykehuservert på Radiumhospitalet og Ake​r?

Vi ønsker først og fremst å rekuttere de som er pensjonister med ledig tid på dagtid og ønsker å gjøre noe for andre.

Det kan være en fordel å ha jobbet ved OUS, men det er ingen nødvendighet.

For øyeblikket er det ikke behov for flere sykehusverter på Ullevål og Rikshospitalet.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med May Hemstad:

Stillerom

Det er et rom i bygg 6, 2. etasje, som er tilpasset dette formålet etter at kapellet stengte.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten.

Samtalepartner fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten.

Tilrettelegging for tro og livssyn

Se hvordan vi kan tilrettelegge for deg og din utøvelse av tro og livssyn.