Seksjon for dekontaminering - Siden er under arbeid

Seksjonen for dekontaminering (SDK) er en seksjon under Avdeling for smittevern i Oslo Universitetssykehus som yter tjenester overfor sykehusets egne avdelinger og ansatte tilknyttet dekontaminering (rengjøring - desinfeksjon og sterilisering) av medisinsk utstyr.

Seksjonen tilbyr eksterne tjenester som kontroll av sterilisatorer med sporeprøver (biologiske indikatorer), validering av sterilisatorer, kontroll av dialysevann fra dialysemaskiner. I tillegg arrangerer seksjonen kurs i dekontaminering og konferansen Dekontamineringsdagene.

Seksjonens veiledningstjeneste er tilgjengelig for sykehuset avdelinger og kunder av våre eksterne tjenester.

Fra 01.01.2024 har Avdeling for smittevern status som koordinerende fagmiljø for Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for dekontaminering. Mange av seksjonens ansatte er involvert i dette arbeidet som ledes av seksjonsleder ved SDK. Følg lenken for mer informasjon om Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for dekontaminering

Les mer under tjenester eller ta kontakt med oss på: dekontaminering@ous-hf.no

Tjenester

Dekontaminering i praksis

Ofte stilte spørsmål

Kurs og konferanser

Andre nyttige lenker for dekontaminering

Faglige anbefalinger

Om oss

Kontakt

Telefon

Man. - Fre. Kl. 08:00 - 15:00

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Seksjon for dekontaminering, Avd. for smittevern, Rikshospitalet
Postboks 4950, Nydalen
0424 Oslo