Biologisk indikator

En tjenesten for kontroll av sterilisator ved bruk av biologiske indikatorer (sporeprøver). Ved denne testmetoden kontrolleres sterilisatorens forutsetninger for å sterilisere medisinsk utstyret.

Biologiske indikatorer tester steriliseringsprosessen evne til å drepe levedyktige mikroorganismer. Dette er en enkel og rimelig måte å kontrollere steriliseringen på og er et viktig ledd i kvalitetssikringen. Det anbefales å kontrollere sterilisatoren med biologiske indikatorer med en regelmessig frekvens. 

Foto: Biologiske indikatorer, Avd. for smittevern

Biologiske indikatorer
Biologiske indikatorer

En biologisk indikator (BI eller sporeprøve) er et testsystem som inneholder bakteriesporer som er motstandsdyktige mot en spesifikk steriliseringsprosess (Ref. NS-EN ISO 11138-1: 2006 /-3/-4)

Våre biologiske indikatorer inneholder enten et prøvesett på 6 biologiske indikatorer som anvendes i sterilisatorer med et kammervolum på over 3 liter, eller et prøvesett på 3 biologiske indikatorer som er tilstrekkelig for en sterilisator med et kammervolum på under 3 liter.

Dersom det benyttes flere steriliseringsprogrammer, anbefales det å kontrollere hvert program som er i bruk.

Seksjon for dekontaminering tilbyr biologiske indikatorer til:

  • Vanndampsterilisator
  • Tørrsterilisator

Vi tilbyr en abonnementsordning på biologiske indikatorer og anbefalt kontrollfrekvens er minimum 4 ganger per år. Brukere som følger anbefalt kontrollfrekvens får tilsendt et sertifikat for deltagelse i kontrollprogrammet.

Det anbefales hyppigere testfrekvens ved flere daglige kjøringer enn ved sporadisk bruk av sterilisatoren. Det samme om en ikke validerer sterilisatoren regelmessig. Brukere som følger anbefaling om 4 x per år får tilsendt sertifikat årlig.

For mere informasjon ta kontakt på: dekontaminering@ous-hf.no eller tlf.nr.: 23071135

 2023 brukerveiledning BI.pdf

Sist oppdatert 26.02.2024